Kiinteistön kauppaan liittyvät vaatimukset olivat vanhentuneet tehdyn reklamaation jälkeen

5.5.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

I-SHO:2017:5

Kiinteistön kauppa – Kiinteistön kauppaan perustuvien vaatimusten vanhentuminen

Hovioikeuden ratkaisusta
ilmenevillä perusteilla katsottiin, että hinnanalennus- ja
vahingonkorvausvaatimukseen sekä kiinteistön kaupan purkuvaatimukseen
sovelletaan velan vanhentumisesta annetun lain säännöksiä. Lisäksi hovioikeus
katsoi, että vaikka maakaaren 2 luvun 34 §:n 3 momentissa säädetyn kaupan
purkua koskevan kanneajan ohella ei sovelleta velan vanhentumisesta annetun
lain keskeytettävissä olevia vanhentumisaikoja, tulee kanne kaupan purkamiseksi
kuitenkin panna vireille kohtuullisen ajan kuluttua virheeseen vetoamisesta.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments