Valtion saaman perusteettoman edun palauttamista koskeva vaatimus jätettiin tutkimatta yleisen tuomioistuimen toimivaltaan kuulumattomana. Vahingonkorvausvaatimus vanhentunut.

8.12.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2017:84

Velan vanhentuminen – Korvausvelan vanhentuminen
Vahingonkorvaus – Julkisyhteisön korvausvastuu
Euroopan unionin oikeus
Tuomioistuimen toimivalta

Väylämaksulakien 1028/1980 ja
708/2002 mukaan ulkomaanliikenteen aluksilta perittävät väylämaksut
olivat määräytyneet eri perustein kuin kotimaanliikenteen väylämaksut.
Varustamoyhtiöt vaativat 30.12.2010 vireille panemallaan kanteella
valtiolta perusteettoman edun palautusta tai vahingonkorvausta sillä
perusteella, että ne olivat maksaneet vuosilta 2001 – 2004
ulkomaanliikenteen väylämaksuja, jotka olivat EU-oikeuden vastaisesti
olleet suurempia kuin kotimaanliikenteestä perityt maksut.

Perusteettoman
edun palauttamista koskevan vaatimuksen osalta kanne jätettiin
tutkimatta yleisen tuomioistuimen toimivaltaan kuulumattomana.
Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että
vahingonkorvaussaatavat olivat vanhentuneet, koska vanhentumisaika oli
kunkin väylämaksun osalta alkanut siitä, kun yhtiöt olivat saaneet
tiedon päätöksestä, jolla kyseinen maksu oli määrätty.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments