KKO: Reklamaatio ja vahingonkorvausvaatimus tehty liian myöhään

15.2.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2018:11

Velan vanhentuminen – Vanhentumisen katkaiseminen
Vahingonkorvaus
Kiinteistön kauppa – Reklamaatio

Kiinteistöllä oli harjoitettu
kumitehdastoimintaa 1980-luvun puoliväliin saakka. Toimintaa
harjoittanut yhtiö siirsi kiinteistön apporttina perustamalleen
tytäryhtiölle vuonna 2001. Tytäryhtiö myi kiinteistön kaupungille vuonna
2003. Vuonna 2009 kaupunki myi kiinteistön edelleen ulkopuoliselle
ostajalle. Ostajan aloittaessa rakennustyöt paljastui, että kiinteistön
maaperässä oli haudattuna kumijätettä. Kaupunki puhdisti kiinteistön
maaperän omalla kustannuksellaan. Kaupunki esitti sille syntyneiden
kustannusten johdosta korvausvaatimuksen tytäryhtiölle vuonna 2011 ja
emoyhtiölle vuonna 2012.

Kaupungin vahingonkorvausvaatimus
emoyhtiötä kohtaan hylättiin vanhentuneena. Vanhentumisajan katsottiin
alkaneen silloin, kun kaupungin edustaja oli ollut paikalla jätteen
löytymisen johdosta toimitetussa kiinteistön tarkastuksessa ja tällöin
saanut riittävät tiedot vahingosta ja siitä vastuussa olevasta tahosta.
Tytäryhtiölle tehty reklamaatio ei ollut katkaissut vanhentumista
yhtiötä kohtaan.

Kaupunki oli menettänyt oikeutensa vedota
kiinteistön virheeseen myyjänä ollutta tytäryhtiötä kohtaan, koska
kaupunki ei ollut tehnyt reklamaatiota kohtuullisessa ajassa virheen
havaitsemisesta ja koska tytäryhtiön ei ollut näytetty toimineen
kiinteistön kaupassa kunnianvastaisesti ja arvottomasti tai törkeän
huolimattomasti.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments