Generic filters
Exact matches only
28.6.2024 Lausunnot

Lausunto HE:stä eduskunnalle ulkomaalaislain muuttamisesta koskien säilöönottoa ja maahantulokieltoa

Sisäministeriölle   Dnro L2024-35   Lausuntopyyntönne: VN/26422/2023, 17.5.2024 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE ULKOMAALAISLAIN MUUTTAMISESTA KOSKIEN SÄILÖÖNOTTOA JA MAAHANTULOKIELTOA   Lausuntonaan Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.  Lausuntopyynnöstä Asianajajaliitto toteaa, että se ei ole ollut lausuntopyynnön jakelussa. Asia on kuitenkin asianajajille merkityksellinen vahvan perus- ja ihmisoikeusliitynnän johdosta sekä ulkomaalaisasioita hoitavien asianajajien merkittävästä…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/lausunto-hesta-eduskunnalle-ulkomaalaislain-muuttamisesta-koskien-sailoonottoa-ja-maahantulokieltoa/
28.6.2024 Oikeusuutiset

Osakehuoneiston hallintaanottoa koskevien tiedoksiantojen toimittamista helpotetaan

Asunto-osakeyhtiölain muutokset mahdollistavat osakehuoneistojen hallintaanottoon tarvittavien tiedoksiantojen toteuttamisen myös silloin, kun asiakirjojen tiedoksianto ulkomaille ei ole mahdollista. Tasavallan presidentin on määrä vahvistaa asunto-osakeyhtiölain muutokset perjantaina 28.6.2024. Asunto-osakeyhtiölain päivittämisellä halutaan puuttua asunto-osakeyhtiöiden häiriötilanteisiin sekä helpottaa asuntojen hallintaanottoa. Muutoksella on lisäksi tarkoitus varmistaa, ettei hallintaanottopäätöksen tiedoksiantoon ulkomaille kuluva aika johda päätöksen tehottomuuteen.…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/osakehuoneiston-hallintaanottoa-koskevien-tiedoksiantojen-toimittamista-helpotetaan/
11.6.2024 Oikeusuutiset

Hallinto-oikeuden päätös lapsen yhteydenpidon rajoittamisesta tulee antaa todisteellisesti tiedoksi vanhemmalle

KHO:2024:86 Päätöksen tiedoksianto – Hallinto-oikeuden päätös – Todisteellinen tiedoksianto – Velvoittava päätös – Lastensuojelu – Yhteydenpidon rajoittaminen Hallinto-oikeus oli hylännyt sijaishuollossa olevan lapsen vanhemman valituksen viranomaisen päätöksestä, jolla oli rajoitettu lapsen oikeutta pitää yhteyttä vanhempaansa. Lapsen vanhempi ei ollut käyttänyt hallinto-oikeudessa asiamiestä. Hallinto-oikeuden päätös olisi tullut antaa hänelle todisteellisesti tiedoksi.…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/hallinto-oikeuden-paatos-lapsen-yhteydenpidon-rajoittamisesta-tulee-antaa-todisteellisesti-tiedoksi-vanhemmalle/
17.5.2024 Oikeusuutiset

Osakehuoneiston hallintaanottoa koskevien tiedoksiantojen toimittamista halutaan helpottaa

Hallitus ehdottaa asunto-osakeyhtiölakiin muutoksia, joiden myötä osakehuoneistojen hallintaanottoon tarvittavat tiedoksiannot voidaan toteuttaa myös silloin, kun asiakirjojen todisteellinen tiedoksianto ulkomaille ei ole mahdollista.  Asunto-osakeyhtiölain päivittämisen tavoitteena on puuttua taloyhtiöiden häiriötilanteisiin sekä helpottaa asuntojen hallintaanottoa. Lisäksi ehdotuksella on tarkoitus varmistaa, ettei hallintaanottopäätöksen tiedoksiantoon ulkomaille kuluva aika johda päätöksen tehottomuuteen. Osakehuoneiston hallintaanotosta päättäminen…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/osakehuoneiston-hallintaanottoa-koskevien-tiedoksiantojen-toimittamista-halutaan-helpottaa/
16.4.2024 Lausunnot

Lausunto asunto-osakeyhtiölain ajantasaistamiseksi asetetun työryhmän välimietinnöstä

Oikeusministeriölle   Dnro L2024-20   Lausuntopyyntönne: VN/36659/2023, 18.3.2024 ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN AJANTASAISTAMISEKSI ASETETUN TYÖRYHMÄN VÄLIMIETINTÖ – HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTTAMISESTA (OSAKEHUONEISTON HALLINTAANOTTO, TIEDOKSIANNOT)   Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta esittää näkemyksensä asunto-osakeyhtiölain ajantasaistamiseksi asetetun työryhmän välimietinnöstä. Pyydettynä lausuntona Asianajajaliitto esittää seuraavaa.    1. Yleiset kommenttinne esitysluonnoksesta:   Asianajajaliitto pitää esitysluonnoksen ehdotuksia…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/lausunto-asunto-osakeyhtiolain-ajantasaistamiseksi-asetetun-tyoryhman-valimietinnosta/
29.10.2017 Oikeusuutiset

Lapsen yhteydenpitorajoitusta koskeva päätös tulee antaa tiedoksi kullekin asianosaiselle erikseen

KHO: Päätöksen tiedoksianto – Yhteinen päätös – Todisteellinen tiedoksianto – Lastensuojelu – Yhteydenpidon rajoittaminen Perusturvakuntayhtymän johtava sosiaalityöntekijä oli samalla päätöksellään rajoittanut lapsen yhteydenpitoa isovanhempiinsa A:han ja B:hen. Päätös oli lähetetty tiedoksi A:lle ja B:lle yhteisellä saantitodistuskirjeellä, jonka A oli vastaanottanut. Hallinto-oikeus oli jättänyt myöhässä saapuneena tutkimatta A:n ja B:n mainitusta…

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/lapsen-yhteydenpitorajoitusta-koskeva-paatos-tulee-antaa-tiedoksi-kullekin-asianosaiselle-erikseen/
30.6.2017 Lausunnot

Lausunto HE:stä laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa

Dnro 20/2017 Lausuntopyyntönne: OM 17/41/2015, 18.04.2017 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI OIKEUDENKÄYNNISTÄ HALLINTOASIOISSA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa. Lausunnossa on noudatettu lausuntopyynnössä ilmoitettua rakennetta ja otsikointia. Yleisiä huomioita Yleisesti esitys on hyvä ja kannatettava. Ehdotuksen sisällön perusteella näyttää siltä, että sen keskeisimmät tavoitteet…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/lausunto-hesta-laiksi-oikeudenkaynnista-hallintoasioissa/
27.4.2017 Lausunnot

Lausunto rikoslain 17 luvun ja ulkomaalaislain 185 §:n muuttamisesta

Dnro 16/2017 Lausuntopyyntönne: OM 17/41/2016, 17.3.2017 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI RIKOSLAIN 17 LUVUN JA ULKOMAALAISLAIN 185 §:N MUUTTAMISESTA Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa. 1. Yleisiä näkökohtia Hallituksen esityksessä esitetään voimassaolevan ulkomaalaislain 185 §:n säännöksen mukaisena ulkomaalaisrikkomuksena rangaistavan maahantulokiellon rikkomisen siirtämistä rikoslakiin ja siitä tuomittavan rangaistuksen ankaroittamista. Samalla maahantulokiellon…

https://asianajajaliitto.fi/2017/04/lausunto-rikoslain-17-luvun-ja-ulkomaalaislain-185-%c2%a7n-muuttamisesta/
4.2.2016 Oikeusuutiset

SM: Kansainvälisen suojelun perusteella myönnettäviin oleskelulupaperusteisiin muutoksia

Kansainvälisen suojelun antamisen edellytyksiä tarkennetaan. Valtioneuvosto on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esityksen ulkomaalaislain muuttamiseksi Ulkomaalaislakia muutettaisiin siten, että jatkossa kansainvälistä suojelua saisi vain hakija, joka täyttää kansainväliseen ja Euroopan unionin lainsäädäntöön perustuvat edellytykset. Erillisestä kansallisesta humanitaarisen suojelun perusteella myönnettävästä oleskeluluvasta luovutaan. Muutoksia myös turvapaikkapäätöksen tiedoksiantomenettelyyn ja käsittelymaksujen perimiseen Myös kansainvälistä…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/sm-kansainvalisen-suojelun-perusteella-myonnettaviin-oleskelulupaperusteisiin-muutoksia/
9.6.2014 Oikeusuutiset

KHO:lta kolme ratkaisua päätöksen tiedoksisaannin ajankohdasta

Itella Oyj:n kirjattujen lähetysten seurantapalvelua pidettiin luotettavana tietolähteenä siitä, milloin muutoksenhakuaika on alkanut. KHO:2014:101 Tiedoksianto saantitodistusta vastaan – Muutoksenhakemuksen tutkiminen – Vastaanottajan kadonnut saantitodistuskappale – Hallinto-oikeudelle palautunut lähettäjän saantitodistus – Lähettäjän saantitodistuksen merkinnät – Sähköinen lähetysten seurantajärjestelmä – Myöhästynyt valitus KHO:2014:100 Tiedoksianto saantitodistusta vastaan – Muutoksenhakemuksen tutkiminen – Vastaanottajan saantitodistuskappale…

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/kholta-kolme-ratkaisua-paatoksen-tiedoksisaannin-ajankohdasta/