VakO: Päätöksen sähköistä tiedoksiantamista koskeva säännös soveltuu myös tiedonantamiseen eläkelaitokselle

27.1.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

VakO: Työeläke – Valituksen tutkiminen – Päätöksen tiedoksisaanti – Tavallinen sähköinen tiedoksianto – Muutoksenhakuaika

Kun muutoksenhakulautakunnan päätös annetaan tiedoksi tavallisena sähköisenä tiedoksiantona, tiedoksiannon on katsottava tapahtuvan aikaisintaan 3. päivänä viestin lähettämisestä myös, kun kysymys on tiedoksiannosta viranomaiselle. Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa ei ole tavallisen sähköisen tiedoksiannon osalta säädetty erikseen viranomaisen tiedoksisaannista, joten eläkelaitoksen oli katsottava saaneen lautakunnan päätöksen tiedoksi 3. päivänä siitä, kun päätös oli 29.10.2021 lähetetty sille sähköistä palvelukanavaa pitkin, eli 1.11.2021. Valitusosoituksen mukaan valituksen oli oltava perillä viimeistään 30. päivänä päätöksen tiedoksisaannista, eli 1.12.2021. Valituskirjelmä oli saapunut 30.11.2021, joten valitus otettiin määräajassa saapuneena tutkittavaksi.

VakO 23453:2021(L)

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments