SM: Kansainvälisen suojelun perusteella myönnettäviin oleskelulupaperusteisiin muutoksia

4.2.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kansainvälisen suojelun antamisen edellytyksiä tarkennetaan. Valtioneuvosto on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esityksen ulkomaalaislain muuttamiseksi

Ulkomaalaislakia muutettaisiin siten, että jatkossa kansainvälistä
suojelua saisi vain hakija, joka täyttää kansainväliseen ja Euroopan
unionin lainsäädäntöön perustuvat edellytykset. Erillisestä
kansallisesta humanitaarisen suojelun perusteella myönnettävästä
oleskeluluvasta luovutaan.

Muutoksia myös turvapaikkapäätöksen tiedoksiantomenettelyyn ja käsittelymaksujen perimiseen

Myös
kansainvälistä suojelua koskevan päätöksen eli niin sanotun
turvapaikkapäätöksen tiedoksiantoprosessia halutaan sujuvoittaa.
Jatkossa päätösten tiedoksianto ei olisi yksin poliisin vastuulla, vaan
Maahanmuuttovirasto voisi antaa tiedoksi suoraan sellaiset tekemänsä
päätökset, joihin ei liity maastapoistamispäätöstä. Käytännössä tämä
tarkoittaisi myönteisiä turvapaikkapäätöksiä. Muutos säästäisi
viranomaisresursseja ja nopeuttaisi tiedoksiantamista päätösmäärien
kasvaessa.

Lisäksi käsittelymaksujen perimistä on tarkoitus
tehostaa. Ulkomaalaislakia tarkennettaisiin niin, että hakemuksen
käsittelyä jatketaan vasta kun hakija on suorittanut oleskeluluvan tai
muun maksullisen hakemuksen käsittelymaksun.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments