KHO täysistunto: Hallinto-oikeuden velvoittava päätös olisi tullut antaa tiedoksi todisteellisesti

25.5.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

tKHO:2023:46 Päätöksen tiedoksianto – Hallinto-oikeuden päätös – Tavallinen tiedoksianto – Todisteellinen tiedoksianto – Velvoittava päätös – Valitusajan alkaminen – Muutoksenhaku korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Hallinto-oikeus oli hylännyt A:n valituksen viranomaisen päätöksestä, jolla A:lle oli asetettu velvoite. A ei ollut käyttänyt hallinto-oikeudessa asiamiestä. Hallinto-oikeuden päätös oli tullut antaa tiedoksi A:lle todisteellisesti.

Äänestys 15-8 (täysistuntoratkaisu) ja esittelijän eriävä mielipide

KHO:2023:46

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments