Lapsen yhteydenpitorajoitusta koskeva päätös tulee antaa tiedoksi kullekin asianosaiselle erikseen

29.10.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO: Päätöksen tiedoksianto – Yhteinen päätös – Todisteellinen tiedoksianto – Lastensuojelu – Yhteydenpidon rajoittaminen

Perusturvakuntayhtymän johtava
sosiaalityöntekijä oli samalla päätöksellään rajoittanut lapsen
yhteydenpitoa isovanhempiinsa A:han ja B:hen. Päätös oli lähetetty
tiedoksi A:lle ja B:lle yhteisellä saantitodistuskirjeellä, jonka A oli
vastaanottanut.

Hallinto-oikeus oli jättänyt myöhässä saapuneena tutkimatta A:n ja B:n mainitusta päätöksestä tekemän yhteisen valituksen.

Korkein
hallinto-oikeus totesi, että johtava sosiaalityöntekijä oli ratkaissut
samassa päätöksessään kaksi yhteydenpidon rajoittamista koskevaa asiaa
ja että päätöksen tiedoksianto olisi tullut toimittaa kummallekin
isovanhemmalle erikseen. Kysymys ei ollut hallintolain 56 §:n 2
momentissa tarkoitetusta tilanteesta, jossa sama asia koskee kahta tai
useampaa asianosaista yhteisesti.

Valitusaika ei ollut B:n osalta alkanut kulua siitä, kun A oli saanut päätöksen todisteellisesti tiedokseen.

Hallinto-oikeuden
ei olisi tullut jättää valitusta myöhässä saapuneena tutkimatta B:n
tekemänä. Tämän vuoksi asia oli tältä osin palautettava
hallinto-oikeudelle uudelleen käsiteltäväksi.

Äänestys 4–1.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments