Generic filters
Exact matches only
8.7.2021 Oikeusuutiset

EU-parlamentti hyväksyi päätöslauselman, jonka mukaan komission täytyy ryhtyä pikaisesti tutkimaan mahdollisia oikeusvaltioperiaatteen rikkomuksia EU:ssa.

Parlamentti vaatii komissiota osoittamaan, että se pystyy suojaamaan EU-varoja jäsenmailta, jotka rikkovat oikeusvaltioperiaatetta. Oikeusvaltioperiaatteella tarkoitetaan sitä, että EU-maiden hallitusten tulee noudattaa lakia. Periaatteen mukaan hallitukset eivät saa tehdä mielivaltaisia päätöksiä ja kansalaisten tulee voida haastaa niiden päätökset itsenäisissä tuomioistuimissa. Myös korruption vastainen toiminta sekä lehdistönvapauden puolustaminen kuuluvat oikeusvaltioperiaatteeseen. Parlamentti hyväksyi…

https://asianajajaliitto.fi/2021/07/eu-parlamentti-hyvaksyi-paatoslauselman-jonka-mukaan-komission-taytyy-ryhtya-pikaisesti-tutkimaan-mahdollisia-oikeusvaltioperiaatteen-rikkomuksia-eussa/
8.7.2021 Oikeusuutiset

Heikki Kanninen ja Tuula Pynnä Suomen ehdokkaiksi Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen kahteen tuomaritehtävään

Valtioneuvosto nimesi tänään 8. heinäkuuta 2021 oikeustieteen lisensiaatti, ekonomi Heikki Kannisen ja oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Tuula Pynnän Suomen ehdokkaiksi unionin yleisen tuomioistuimen tuomareiksi 1.9.2022 alkavalle kuuden vuoden toimikaudelle. Kumpikin on ehdolla jatkokaudelle. Suomen ilmoitettua ehdokkaansa EU:n jäsenvaltioiden hallitukset päättävät nimityksistä kuultuaan ehdokkaiden soveltuvuutta arvioivaa EU:n tason komiteaa. Sekä Kannisella että…

https://asianajajaliitto.fi/2021/07/heikki-kanninen-ja-tuula-pynna-suomen-ehdokkaiksi-euroopan-unionin-yleisen-tuomioistuimen-kahteen-tuomaritehtavaan/
4.6.2021 Oikeusuutiset

Uninonin tuomioistuimen vuosikertomus 2020 julkaistu

Vuosikertomus Euroopan unionin tuomioistuimen vuosikertomus koostuu kahdesta osasta: Tuomioistuimen toiminta ja Selvitys talousarvio- ja varainhallinnosta. Samassa yhteydessä julkaistaan myös Lyhyt katsaus menneeseen vuoteen, joka sisältää vuosikertomuksen tiivistelmän. Lyhyt katsaus menneeseen vuoteen Lyhyessä katsauksessa menneeseen vuoteen esitetään tiivistelmä Euroopan unionin tuomioistuimen lainkäyttötoiminnasta sekä institutionaalisesta ja hallinnollisesta toiminnasta. Katsauksessa esitetään vuoden tärkeimmät…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/uninonin-tuomioistuimen-vuosikertomus-2020-julkaistu/
5.3.2021 Oikeusuutiset

EU-tuomioistuimen tilastoja vuodelta 2020

Euroopan unionin tuomioistuimen toiminta pysyi vuonna 2020 vilkkaana huolimatta pandemiatilanteeseen liittyvistä ennen kokemattomista rajoituksista Euroopan unionin tuomioistuimen toiminta jatkui vuonna 2020 vilkkaana huolimatta etätyöskentelystä ja siitä, ettei 16.3–25.5.2020 voitu matkustusrajoitusten vuoksi järjestää istuntoja. Viimeksi mainitun päivän jälkeen istuntosalien ovet ovat olleet auki asianosaisten edustajille ja yleisölle –joskin tiukkojen suojelutoimenpiteiden vallitessa…

https://asianajajaliitto.fi/2021/03/eu-tuomioistuimen-tilastoja-vuodelta-2020/
11.12.2020 Oikeusuutiset

EU-tuomioistuin arvioi syyttäjää eurooppalaisen tutkintamääräyksen antavana viranomaisena

Toisin kuin eurooppalaisen pidätysmääräyksen yhteydessä, eurooppalaisen tutkintamääräyksen voi antaa jäsenvaltion syyttäjäviranomainen, joka saattaa joutua ottamaan vastaan määräyksiä yksittäistapauksessa täytäntöönpanovaltaa käyttävältä elimeltä … Unionin tuomioistuin toteaa lopuksi, että eurooppalaisen tutkintamääräyksen tavoite ei ole sama kuin eurooppalaisessa pidätysmääräyksessä. Eurooppalaisella pidätysmääräyksellä pyritään etsityn henkilön kiinni ottamiseen ja luovuttamiseen syytetoimenpiteitä tai vapaudenmenetyksen käsittävän rangaistuksen…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/eu-tuomioistuin-arvioi-syyttajaa-eurooppalaisen-tutkintamaarayksen-antavana-viranomaisena/
8.5.2020 Oikeusuutiset

EU-tuomioistuin kommentoi Saksan perustuslakivaliokunnan tuomiota

Jotta voidaan varmistaa unionin oikeuden yhtenäinen soveltaminen, ainoastaan Euroopan unionin tuomioistuin, jonka jäsenvaltiot ovat tässä tarkoituksessa perustaneet, on toimivaltainen toteamaan, että unionin toimielimen toimi on unionin oikeuden vastainen. EU-tuomioistuimen tiedotteessa todetaan: “Euroopan unionin tuomioistuimen viestintäosastolle on esitetty lukuisia tiedusteluja Saksan perustuslakituomioistuimen 5.5.2020 antamasta tuomiosta, joka koskee Euroopan keskuspankin velkapapereiden osto-ohjelmaa…

https://asianajajaliitto.fi/2020/05/eu-tuomiostuin-komentoi-saksan-perustuslakivaliokunnan-tuomiota/
14.2.2020 Oikeusuutiset

EU-tuomioistuimessa esiintyvän asianajajan on oltava riippumaton, opetustehtävä ei riippumattomuutta kumonnut

Unionin yleinen tuomioistuin oli tehnyt oikeudellisen virheen katsoessaan, että asianosaisen ja sen asianajajan välillä oleva opetustehtäviä koskeva sopimus loukkasi unionin tuomioistuimissa esiintyvien edustajien riippumattomuuden vaatimusta. Unionin tuomioistuin kumosi valituksenalaisen määräyksen. Unionin tuomioistuin muistutti, ettei riittävän riippumattomana edustamaansa oikeushenkilöön nähden voida pitää asianajajaa, jolla on kyseisessä oikeushenkilössä merkittäviä hallinnollisia ja taloudellisia…

https://asianajajaliitto.fi/2020/02/eu-tuomiosituimessa-esiintyvan-asianajajan-on-oltava-riippumaton-opetustehtava-ei-riippumattomuutta-kumonnut/
26.11.2019 Oikeusuutiset

Perustuslakivaliokunta määritti asianajosalaisuuksien perustuslaillista suojaa

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki raportoitavista järjestelyistä verotuksen alalla sekä muutettaviksi eräitä muita lakeja. Hallituksen esityksen säätämisjärjestysperusteluissa lakiehdotuksia tarkastellaan perustuslain 10 §:ssä turvatun yksityiselämän suojan ja 21 §:ssä oikeusturvasta säädetyn kannalta. Hallituksen käsityksen mukaan lakiehdotukset voidaan hyväksyä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.     Valtiovarainvaliokunta pyytää eduskunnan työjärjestyksen 38 §:n 2 momentin mukaisesti perustuslakivaliokunnan lausuntoa, koska…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/perustuslakivaliokunta-maaritti-asianajosalaisuuksien-perustuslaillista-suojaa/
10.10.2019 Oikeusuutiset

Oikeusneuvos, OTT Niilo Jääskinen on aloittanut Suomen tuomarina unionin tuomioistuimessa

Oikeustieteen tohtori, varatuomari Niilo Jääskinen on aloittanut 7.10.2019 toimikautensa unionin tuomioistuimen tuomarina. Valtioneuvosto päätti Jääskisen ehdokkuudesta 13.9.2018. EU:n tason arviointikomitea antoi ehdokkuudesta myönteisen lausunnon, minkä jälkeen EU:n jäsenvaltioiden hallitusten edustajat tekivät nimityspäätöksen 1.2.2019. Unionin tuomioistuimessa on 28 tuomaria eli yksi kustakin jäsenvaltiosta. Tuomareiden toimikausi on kuusi vuotta, ja se on…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/oikeusneuvos-ott-niilo-jaaskinen-on-aloittanut-suomen-tuomarina-unionin-tuomioistuimessa/
13.8.2019 Lausunnot

Lausunto vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeaminen: perusteet ja menettely -hankkeen loppuraportista

Dnro 15/2019   Lausuntopyyntönne: VN/3381/2019, 29.5.2019 VESIENHOIDON YMPÄRISTÖTAVOITTEISTA POIKKEAMINEN: PERUSTEET JA MENETTELY -HANKKEEN LOPPURAPORTTI   Ympäristöministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeamista koskevan hankkeen loppuraportista. Asianajajaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua loppuraportista ja toteaa lausuntonaan seuraavaa.   EU-tuomioistuin linjasi Weser-tuomiossaan (C-461/13), että vesipolitiikan puitedirektiivin (2000/60/EY) ympäristötavoitteet ovat sitovampia…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/lausunto-vesienhoidon-ymparistotavoitteista-poikkeaminen-perusteet-ja-menettely-hankkeen-loppuraportista/