Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
4.6.2021 Oikeusuutiset

Uninonin tuomioistuimen vuosikertomus 2020 julkaistu

Vuosikertomus Euroopan unionin tuomioistuimen vuosikertomus koostuu kahdesta osasta: Tuomioistuimen toiminta ja Selvitys talousarvio- ja varainhallinnosta. Samassa yhteydessä julkaistaan myös Lyhyt katsaus menneeseen vuoteen, joka sisältää vuosikertomuksen tiivistelmän. Lyhyt katsaus menneeseen vuoteen Lyhyessä katsauksessa menneeseen vuoteen esitetään tiivistelmä Euroopan unionin tuomioistuimen lainkäyttötoiminnasta sekä institutionaalisesta ja hallinnollisesta toiminnasta. Katsauksessa esitetään vuoden tärkeimmät…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/uninonin-tuomioistuimen-vuosikertomus-2020-julkaistu/
5.3.2021 Oikeusuutiset

EU-tuomioistuimen tilastoja vuodelta 2020

Euroopan unionin tuomioistuimen toiminta pysyi vuonna 2020 vilkkaana huolimatta pandemiatilanteeseen liittyvistä ennen kokemattomista rajoituksista Euroopan unionin tuomioistuimen toiminta jatkui vuonna 2020 vilkkaana huolimatta etätyöskentelystä ja siitä, ettei 16.3–25.5.2020 voitu matkustusrajoitusten vuoksi järjestää istuntoja. Viimeksi mainitun päivän jälkeen istuntosalien ovet ovat olleet auki asianosaisten edustajille ja yleisölle –joskin tiukkojen suojelutoimenpiteiden vallitessa…

https://asianajajaliitto.fi/2021/03/eu-tuomioistuimen-tilastoja-vuodelta-2020/
11.12.2020 Oikeusuutiset

EU-tuomioistuin arvioi syyttäjää eurooppalaisen tutkintamääräyksen antavana viranomaisena

Toisin kuin eurooppalaisen pidätysmääräyksen yhteydessä, eurooppalaisen tutkintamääräyksen voi antaa jäsenvaltion syyttäjäviranomainen, joka saattaa joutua ottamaan vastaan määräyksiä yksittäistapauksessa täytäntöönpanovaltaa käyttävältä elimeltä … Unionin tuomioistuin toteaa lopuksi, että eurooppalaisen tutkintamääräyksen tavoite ei ole sama kuin eurooppalaisessa pidätysmääräyksessä. Eurooppalaisella pidätysmääräyksellä pyritään etsityn henkilön kiinni ottamiseen ja luovuttamiseen syytetoimenpiteitä tai vapaudenmenetyksen käsittävän rangaistuksen…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/eu-tuomioistuin-arvioi-syyttajaa-eurooppalaisen-tutkintamaarayksen-antavana-viranomaisena/
21.9.2020 Oikeusuutiset

EU-tuomioistuin: Internetoperaattori ei saa suosia tiettyjä palveluja tai sovelluksia

Unionin tuomioistuin tulkitsee ensimmäisen kerran unionin asetusta, jossa vahvistetaan verkkoneutraliteetti Internetin käyttäjien oikeuksien turvaamisen ja liikenteen syrjimättömän kohtelun vaatimukset ovat esteenä sille, että internetyhteyspalvelujen tarjoaja suosii tiettyjä sovelluksia ja tiettyjä palveluja tarjouksilla, joissa kyseisiin sovelluksiin ja palveluihin sovelletaan ”nollatariffia”ja muiden sovellusten ja palvelujen käyttöön kohdistetaan liikenteen estämistä tai hidastamista koskevia…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/eu-tuomioistuin-internetoperaattori-ei-saa-suosia-tiettyja-palveluja-tai-sovelluksia/
3.7.2020 Oikeusuutiset

EU-tuomioistuin: Turvapaikanhakijan säilöönottoa ei voida oikeuttaa sillä, että vastaanottokeskuksesta ei löydy paikkoja.

Kansainvälisen suojelun hakijan säilöönottoa ei voida oikeuttaa sillä, että vastaanottokeskuksesta ei löydy humanitäärisin perustein myönnettäviä paikkoja. Unionin tuomioistuin totesi näin ollen, että VL:n säilöönoton edellytyksistä säädettiin menettelydirektiivin 26 artiklan 1 kohdassa ja vastaanottodirektiivin 8 artiklan 1 kohdassa siitä päivästä lähtien, kun hän teki kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksensa. Näistä kahdesta säännöksestä…

https://asianajajaliitto.fi/2020/07/eu-tuomioistuin-turvapaikanhakijan-sailoonottoa-ei-voida-oikeuttaa-silla-etta-vastaanottokeskuksesta-ei-loydy-paikkoja/
8.5.2020 Oikeusuutiset

EU-tuomioistuin kommentoi Saksan perustuslakivaliokunnan tuomiota

Jotta voidaan varmistaa unionin oikeuden yhtenäinen soveltaminen, ainoastaan Euroopan unionin tuomioistuin, jonka jäsenvaltiot ovat tässä tarkoituksessa perustaneet, on toimivaltainen toteamaan, että unionin toimielimen toimi on unionin oikeuden vastainen. EU-tuomioistuimen tiedotteessa todetaan: ”Euroopan unionin tuomioistuimen viestintäosastolle on esitetty lukuisia tiedusteluja Saksan perustuslakituomioistuimen 5.5.2020 antamasta tuomiosta, joka koskee Euroopan keskuspankin velkapapereiden osto-ohjelmaa…

https://asianajajaliitto.fi/2020/05/eu-tuomiostuin-komentoi-saksan-perustuslakivaliokunnan-tuomiota/
14.2.2020 Oikeusuutiset

EU-tuomioistuimessa esiintyvän asianajajan on oltava riippumaton, opetustehtävä ei riippumattomuutta kumonnut

Unionin yleinen tuomioistuin oli tehnyt oikeudellisen virheen katsoessaan, että asianosaisen ja sen asianajajan välillä oleva opetustehtäviä koskeva sopimus loukkasi unionin tuomioistuimissa esiintyvien edustajien riippumattomuuden vaatimusta. Unionin tuomioistuin kumosi valituksenalaisen määräyksen. Unionin tuomioistuin muistutti, ettei riittävän riippumattomana edustamaansa oikeushenkilöön nähden voida pitää asianajajaa, jolla on kyseisessä oikeushenkilössä merkittäviä hallinnollisia ja taloudellisia…

https://asianajajaliitto.fi/2020/02/eu-tuomiosituimessa-esiintyvan-asianajajan-on-oltava-riippumaton-opetustehtava-ei-riippumattomuutta-kumonnut/
26.11.2019 Oikeusuutiset

Perustuslakivaliokunta määritti asianajosalaisuuksien perustuslaillista suojaa

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki raportoitavista järjestelyistä verotuksen alalla sekä muutettaviksi eräitä muita lakeja. Hallituksen esityksen säätämisjärjestysperusteluissa lakiehdotuksia tarkastellaan perustuslain 10 §:ssä turvatun yksityiselämän suojan ja 21 §:ssä oikeusturvasta säädetyn kannalta. Hallituksen käsityksen mukaan lakiehdotukset voidaan hyväksyä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.     Valtiovarainvaliokunta pyytää eduskunnan työjärjestyksen 38 §:n 2 momentin mukaisesti perustuslakivaliokunnan lausuntoa, koska…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/perustuslakivaliokunta-maaritti-asianajosalaisuuksien-perustuslaillista-suojaa/
18.11.2019 Oikeusuutiset

EU-tuomioistuin: Liputtoman junamatkustajan ja rautatieyhtiön välille syntyy sopimus

When a passenger boards a train without a ticket, he concludes a contract with the carrier That is the case where access to the train is free. In accordance with its conditions of carriage, the Belgian national railway company (SNCB) penalises passengers who travel by train without being in possession…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/eu-tuomioistuin-liputtoman-junamatkustajan-ja-rautatieyhtion-valille-syntyy-sopimus/
12.11.2019 Oikeusuutiset

EU-tuomioistuin: Palestiinalaisalueelta peräisin oleviin tuotteisiin tulee merkitä tieto alkuperästä

Israelin valtion miehittämiltä alueilta peräisin olevissa elintarvikkeissa on mainittava niiden lähtöalue ja lisäksi, jos nämä elintarvikkeet ovat peräisin tällä alueella sijaitsevasta Israelin siirtokunnasta, tämä alkuperä. kuluttajille annettavien tietojen on oltava sellaisia, että he voivat niiden avulla tehdä päätöksen asiasta täysin tietoisina ja paitsi terveydellisiä, taloudellisia, ekologisia, tai sosiaalisia seikkoja, myös…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/eu-tuomioistuin-palestiinalaisalueelta-peraisin-oleviin-tuotteisiin-tulee-merkita-tieto-alkuperasta/