Heikki Kanninen ja Tuula Pynnä Suomen ehdokkaiksi Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen kahteen tuomaritehtävään

8.7.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Valtioneuvosto nimesi tänään 8. heinäkuuta 2021 oikeustieteen lisensiaatti, ekonomi Heikki Kannisen ja oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Tuula Pynnän Suomen ehdokkaiksi unionin yleisen tuomioistuimen tuomareiksi 1.9.2022 alkavalle kuuden vuoden toimikaudelle. Kumpikin on ehdolla jatkokaudelle. Suomen ilmoitettua ehdokkaansa EU:n jäsenvaltioiden hallitukset päättävät nimityksistä kuultuaan ehdokkaiden soveltuvuutta arvioivaa EU:n tason komiteaa.

Sekä Kannisella että Pynnällä on syvällistä EU-oikeuden ja kansallisen oikeusjärjestyksen tuntemusta. Heille on myös eri yhteyksissä uskottu merkittäviä luottamustehtäviä ja heidän asiantuntemustaan on hyödynnetty laajasti.
 
Kanninen on toiminut unionin yleisen tuomioistuimen tuomarina vuodesta 2009 ja oli sen varapresidenttinä vuosina 2013–2016. Aiemmin hän on työskennellyt tuomarina Euroopan unionin virkamiestuomioistuimessa. Suomessa Kanninen on toiminut muun muassa korkeimman hallinto-oikeuden jäsenenä ja oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksena.   
 
Pynnä on toiminut unionin yleisen tuomioistuimen tuomarina vuodesta 2019. Aiemmin hän on työskennellyt Suomen valtionasiamiehenä Euroopan unionin tuomioistuimessa. Pynnä on myös toiminut korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden jäsenenä sekä alioikeustuomarina. Hän on suorittanut kaksi ulkomaista oikeustieteen alan jatkotutkintoa. 
 
Euroopan unionin tuomioistuin on Euroopan parlamentin, EU:n neuvoston ja komission ohella yksi keskeisistä EU:n toimielimistä. Siihen kuuluu kaksi Luxemburgissa toimivaa tuomioistuinta: unionin tuomioistuin ja unionin yleinen tuomioistuin.  Unionin yleinen tuomioistuin käsittelee muun muassa kansalaisten ja yritysten EU:n toimielimiä vastaan nostamia kanteita. Asiat voivat koskea esimerkiksi kilpailuoikeutta, valtiontukia, immateriaalioikeuksia sekä EU:n henkilöstösääntöjä. Yleisessä tuomioistuimessa on kaksi tuomaria kustakin jäsenvaltiosta. He toimivat tehtävässään täysin puolueettomina ja riippumattomina.

Heikki Kanninen ja Tuula Pynnä Suomen ehdokkaiksi Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen kahteen tuomaritehtävään

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments