Generic filters
Exact matches only
17.5.2024 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä 17.5.2024: kaksi uutta oikeusneuvosta korkeimpaan oikeuteen

Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittää korkeimman oikeuden ensiksi täytettävään oikeusneuvoksen virkaan määräaikaisen oikeusneuvoksen, hovioikeudenneuvos Kaarlo Emil Hakamiehen 1.6.2024 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, hovioikeudenneuvos Heli Maria Melanderin 1.8.2024 lukien. KKOn yksimielisestä esityksestä: Jäsenen virkoja ovat määräajassa hakeneet esittelijäneuvos Tiina-Liisa Autio, määräaikainen oikeusneuvos, hovioikeudenneuvos Kaarlo Emil Hakamies, hallinto-oikeustuomari…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/tuomarinimityksia-17-5-2024-kaksi-uutta-oikeusneuvosta-korkeimpaan-oikeuteen/
2.5.2024 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä 3.5.2024

Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittää Itä-Suomen hovioikeuden ensiksi täytettävään virkaan (T 14) hovioikeudenneuvos Eeva Kaisa Kääriäisen ja toiseksi täytettävään virkaan käräjätuomari Marjo Kerttu Päivikki Leppäsen, molemmat 1.8.2024 lukien, Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan (T 12) määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Juha Petteri Palkamon 1.6.2024 lukien ja Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen,…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/tuomarinimityksia-3-5-2024/
18.4.2024 Oikeusuutiset

Tuomarinimitys 19.4.2024: Itä-Suomen hallinto-oikeuteen ylituomari

Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittää Itä-Suomen hallinto-oikeuden ylituomarin virkaan päällikkö Anu Kristiina Koivuluoman ajalle 1.5.2024 – 30.4.2031. Koivuluoma on Tuomioistuinviraston tuomioistuimien tuesta ja yhteiskuntasuhteista vastaava päällikkö. Aikaisemmin hän toiminut ylitarkastajana ja erityisasiantuntijana oikeusministeriössä sekä hallinto-oikeustuomarina, esittelijänä ja hallintopäällikön sijaisena hallinto-oikeudessa. Koivuluoma on lisäksi toiminut kansanedustajan avustajana eduskunnassa Valtioneuvoston yleisistunto

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/tuomarinimitys-19-4-2024-ita-suomen-hallinto-oikeuteen-ylituomari/
21.3.2024 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä 22.3.2024

Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittää Itä-Suomen hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan käräjätuomari Mikko Tapio Ollikaisen 1.9.2024 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Pia Pauliina Porkan 1.5.2024 lukien, Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan hovioikeudenneuvos Teija Marita Aholan 1.4.2024 lukien, Turun hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Camilla…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/tuomarinimityksia-22-3-2024/
22.2.2024 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä 28.2.2024

Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittää Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan hovioikeudenneuvos Essi Emilia Kinnusen 1.3.2024 lukien, Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan (T 14) määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Anna-Maija Ruohoniemen 1.7.2024 lukien, toiseksi täytettävään virkaan hovioikeudenneuvos Maarit Elisabet Leppäsen 1.7.2024 lukien, kolmanneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Sanna Pauliina Mikkolan 1.7.2024…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/tuomarinimityksia-23-2-2024/
25.1.2024 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä 26.1.2024: Emil Waris KHO:n jäseneksi

Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittää korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen virkaan korkeimman hallinto-oikeuden määräaikaisen kansliapäällikön Emil Wariksen 1.4.2024 lukien. Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen viran täyttäminen Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittää Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, hovioikeuden esittelijän, asessori Mikko Rainer Niemisen, toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Salli Eeva-Liisa…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/tuomarinimityksia-26-1-2024-emil-waris-khon-jaseneksi/
28.12.2023 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä 28.12.2023

Tasavallan presidentti nimitti Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan (T 14) hovioikeudenneuvos Sanna Susan Mantilan 1.2.2024 lukien ja Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan (T 12) määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Johanna Maria Ehtamon 1.1.2024 lukien, toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Jenny Elisabet Öbergin 1.1.2024 lukien, kolmanneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, hovioikeuden esittelijän,…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/tuomarinimityksia-28-12-2023/
21.12.2023 Oikeusuutiset

Valtioneuvosto asetti ehdokkaat EIT:n tuomarin tehtävään

Asiaa on valmisteltu valtioneuvoston asettamassa asiantuntijaneuvottelukunnassa, joka käsitteli ja hyväksyi kirjallisessa menettelyssä 4.-8.12.2023 lausuntonsa ehdokasasettelusta. Ulkoministeriö yhtyy asiantuntijaneuvottelukunnan lausunnossa esitettyyn arvioon ja esitykseen. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa on Euroopan ihmisoikeussopimuksen osapuolten luvun mukainen määrä tuomareita. Tuomarit valitaan yhdeksän vuoden määräajaksi, jota ei voida uudistaa. Valtioneuvoston hyväksymät ehdokkaat toimitetaan Euroopan neuvoston yhteydessä toimivalle…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/valtioneuvosto-asetti-ehdokkaat-eitn-tuomarin-tehtavaan/
15.12.2023 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä 15.12.2023: Pölönen jäseneksi korkeimpaan oikeuteen

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti nimittää korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen virkaan määräaikaisen oikeusneuvoksen Pasi Pölösen 1.1.2024 lukien. Korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen viran täyttäminen Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittää vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin virkaan vakuutusoikeustuomari Maria Kaisa Elina Vuori-Karvian 1.1.2024 lukien ja Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Antti-Mikael Ristimäen 1.1.2024 lukien. 1) Vakuutusoikeuden…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/tuomarinimityksia-15-12-2023-polonen-jaseneksi-korkeimpaan-oikeuteen/
3.11.2023 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä 2.11.2023

Tasavallan presidentti nimitti Vaasan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan käräjätuomari Ulla-Maj Leppäkorven 1.1.2024 lukien ja Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan hallinto-oikeustuomari Marianne Kristiina Kivistön 1.12.2023 lukien. 1) Vaasan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen Tasavallan presidentti nimitti Etelä-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Harri…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/tuomarinimityksia-2-11-2023/