Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
29.12.2022 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä 29.12.2022: Joensuuhun ja Lahteen uudet laamannit

Tasavallan presidentti nimitti Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden laamannin virkaan määräaikaisen laamannin, hovioikeudenneuvos Tommi Matti Vuorialhon ajalle 1.2.2023-31.1.2030, Päijät-Hämeen käräjäoikeuden laamannin virkaan käräjätuomari Juha Heikki Kolun ajalle 1.2.2023-31.3.2029. Päijät-Hämeen käräjäoikeuden laamannin virkaa haki kahdeksan hakijaa, joista kaksi peruutti hakemuksensa. Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden laamannin virkaa haki viisi hakijaa, joista yksi peruutti tultuaan nimitetyksi laamanniksi Satakunnan…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/tuomarinimityksia-29-12-2022-joensuuhun-ja-lahteen-uudet-laamannit/
8.12.2022 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä 9.12.2022

Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittää Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan hovioikeudenneuvos Jaana Maija Hemmingin 1.1.2023 lukien, toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Karita Kristina Lassilan 1.1.2023 lukien ja kolmanneksi täytettävään virkaan hovioikeudenneuvos Jukka Petteri Loivan 1.1.2023 lukien, Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan hovioikeudenneuvos Atte Kalevi Anderssonin 1.1.2023 lukien. 1)…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/tuomarinimityksia-9-12-2022/
24.11.2022 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä 25.11.2022. Pulkkinen ja Hakamies korkeimpaan oikeuteen

Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittää korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen virkaan määräaikaisen oikeusneuvoksen, lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkisen 1.1.2023 lukien ja korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen hovioikeudenneuvos Kaarlo Hakamiehen ajalle 1.1.2023–31.10.2027. Virkaa haki 10 ja virkasuhdetta 12 lakimiestä. Pulkkisella on yi 27 vuoden työura lakimiestehtävissä ja Hakamiehellä vajaat 21 vuotta. Korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/tuomarinimityksia-25-11-2022-pulkkinen-ja-hakamies-korkeimpaan-oikeuteen/
27.10.2022 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä 28.10.2022: HON Helander laamanniksi Satakuntaan

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Satakunnan käräjäoikeuden laamannin virkaan hovioikeudenneuvos Jaana Annika Helanderin ajalle 1.1.2023 – 31.12.2029. Satakunnan käräjäoikeuden laamannin viran (D 19) täyttäminen Tiedote: Satakunnan käräjäoikeuden laamanniksi Jaana Helander Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Jaakko Tapio Hirston 1.1.2023…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/tuomarinimityksia-28-10-2022-hon-helander-laamanniksi-satakuntaan/
26.10.2022 Oikeusuutiset

KKO esittää jäsenikseen Pulkkista ja Hakamiestä

Korkeimman oikeuden täysistunto on 26.10.2022 päättänyt esittää tasavallan presidentille, että jäsenen virkaan nimitetään 1.1.2023 lukien määräaikainen oikeusneuvos, lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkinen, ja että jäsenen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.1.2023 – 31.10.2027 nimitetään hovioikeudenneuvos Kaarlo Hakamies. Tiedote jäsenen virasta Tiedote määräaikaisesta virkasuhteesta  

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/kko-esittaa-jasenikseen-pulkkista-ja-hakamiesta/
29.9.2022 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä 30.9.2022

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan (maaoikeusasioiden vastuutuomari) käräjätuomari Sari Maarit Nevalaisen 1.10.2022 lukien, Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Kirsi Johanna Huotarin 1.10.2022 lukien Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Katriina Luhtasen 1.10.2022 lukien Itä-Suomen hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan hallinto-oikeustuomari Venla Karoliina Hyvärisen 1.10.2022 lukien, toiseksi…

https://asianajajaliitto.fi/2022/09/tuomarinimityksia-30-9-2022/
8.7.2022 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä: Kiviniemi ja Määttä presidenteiksi Rovaniemen ja Turun hovioikeuksiin

Tasavallan presidentti nimitti Rovaniemen hovioikeuden presidentin virkaan laamanni Jyrki Samuli Kiviniemen ajalle 1.8.2022 – 28.2.2029 ja Turun hovioikeuden presidentin virkaan laamanni Pekka Tapio Määtän ajalle 1.12.2022 – 30.11.2029. 1) Rovaniemen hovioikeuden presidentin viran (D 22) täyttäminen 2) Turun hovioikeuden presidentin viran (D 22) täyttäminen Tiedotteet Rovaniemen hovioikeuden presidentiksi Jyrki Kiviniemi…

https://asianajajaliitto.fi/2022/07/tuomarinimityksia-kiviniemi-ja-maatta-presidenteiksi-rovaniemen-ja-turun-hovioikeuksiin/
9.6.2022 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä 10.6.2022

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Johanna Marjatta Helmisen 1.7.2022 lukien, toiseksi täytettävään virkaan käräjätuomari Laura Ilona Nisulan 1.7.2022 lukien, kolmanneksi täytettävään virkaan käräjätuomari Essi Marja Konttinen-Di Nardon 1.7.2022 lukien ja neljänneksi täytettävään virkaan käräjätuomari Anu Maria Vannassalon 1.7.2022 lukien, Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin…

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/tuomarinimityksia-10-6-2022/
30.5.2022 Oikeusuutiset

Vaasan hallinto-oikeuden ylituomariksi Riikka Mäki

Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti on 25.5.2022 ni­mit­tä­nyt hal­lin­to-oi­keus­tuo­ma­ri Riik­ka Mäen Vaa­san hal­lin­to-oi­keu­den yli­tuo­ma­rik­si seit­se­män vuo­den mää­rä­ajak­si 1.6.2022 al­kaen. Virkaa oli hakenut myös hallinto-oikeustuomari Juhana Taisto Samuel Niemi Hämeenlinnan hallinto-oikeudesta. Varatuomari, oikeustieteen kandidaatti Riikka Mäki on Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomari, ja hän toimii siellä osastonjohtajana. Aikaisemmin hän on toiminut käräjäviskaalina käräjäoikeudessa, apulaistarkastajana ja esittelijänä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/vaasan-hallinto-oikeuden-ylituomariksi-riikka-maki/
28.4.2022 Oikeusuutiset

Tomi Vistilä Keski-Suomen käräjäoikeuden uusi laamanni

Tasavallan presidentti on nimittänyt Keski-Suomen käräjäoikeuden laamanniksi käräjätuomari Tomi Vistilä. Hän on suorittanut laoikeustieteellsien loppututkinnon vuonna 1994. Vistilä on Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomari ja hän toimii siellä osastonjohtajana. Hän on aikaisemmin toiminut laamannin ja johtavan laamannin tehtävissä käräjäoikeuksissa, hovioikeudessa kansliapäällikkönä ja esittelijänä, lääninoikeudessa lääninoikeudensihteerinä ja verotoimistossa verosihteerinä. Vistilä on ollut jäsenenä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/tomi-vistila-keski-suomen-karajaoikeuden-uusi-laamanni/