Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
29.9.2022 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä 30.9.2022

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan (maaoikeusasioiden vastuutuomari) käräjätuomari Sari Maarit Nevalaisen 1.10.2022 lukien, Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Kirsi Johanna Huotarin 1.10.2022 lukien Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Katriina Luhtasen 1.10.2022 lukien Itä-Suomen hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan hallinto-oikeustuomari Venla Karoliina Hyvärisen 1.10.2022 lukien, toiseksi…

https://asianajajaliitto.fi/2022/09/tuomarinimityksia-30-9-2022/
8.7.2022 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä: Kiviniemi ja Määttä presidenteiksi Rovaniemen ja Turun hovioikeuksiin

Tasavallan presidentti nimitti Rovaniemen hovioikeuden presidentin virkaan laamanni Jyrki Samuli Kiviniemen ajalle 1.8.2022 – 28.2.2029 ja Turun hovioikeuden presidentin virkaan laamanni Pekka Tapio Määtän ajalle 1.12.2022 – 30.11.2029. 1) Rovaniemen hovioikeuden presidentin viran (D 22) täyttäminen 2) Turun hovioikeuden presidentin viran (D 22) täyttäminen Tiedotteet Rovaniemen hovioikeuden presidentiksi Jyrki Kiviniemi…

https://asianajajaliitto.fi/2022/07/tuomarinimityksia-kiviniemi-ja-maatta-presidenteiksi-rovaniemen-ja-turun-hovioikeuksiin/
9.6.2022 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä 10.6.2022

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Johanna Marjatta Helmisen 1.7.2022 lukien, toiseksi täytettävään virkaan käräjätuomari Laura Ilona Nisulan 1.7.2022 lukien, kolmanneksi täytettävään virkaan käräjätuomari Essi Marja Konttinen-Di Nardon 1.7.2022 lukien ja neljänneksi täytettävään virkaan käräjätuomari Anu Maria Vannassalon 1.7.2022 lukien, Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin…

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/tuomarinimityksia-10-6-2022/
30.5.2022 Oikeusuutiset

Vaasan hallinto-oikeuden ylituomariksi Riikka Mäki

Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti on 25.5.2022 ni­mit­tä­nyt hal­lin­to-oi­keus­tuo­ma­ri Riik­ka Mäen Vaa­san hal­lin­to-oi­keu­den yli­tuo­ma­rik­si seit­se­män vuo­den mää­rä­ajak­si 1.6.2022 al­kaen. Virkaa oli hakenut myös hallinto-oikeustuomari Juhana Taisto Samuel Niemi Hämeenlinnan hallinto-oikeudesta. Varatuomari, oikeustieteen kandidaatti Riikka Mäki on Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomari, ja hän toimii siellä osastonjohtajana. Aikaisemmin hän on toiminut käräjäviskaalina käräjäoikeudessa, apulaistarkastajana ja esittelijänä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/vaasan-hallinto-oikeuden-ylituomariksi-riikka-maki/
28.4.2022 Oikeusuutiset

Tomi Vistilä Keski-Suomen käräjäoikeuden uusi laamanni

Tasavallan presidentti on nimittänyt Keski-Suomen käräjäoikeuden laamanniksi käräjätuomari Tomi Vistilä. Hän on suorittanut laoikeustieteellsien loppututkinnon vuonna 1994. Vistilä on Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomari ja hän toimii siellä osastonjohtajana. Hän on aikaisemmin toiminut laamannin ja johtavan laamannin tehtävissä käräjäoikeuksissa, hovioikeudessa kansliapäällikkönä ja esittelijänä, lääninoikeudessa lääninoikeudensihteerinä ja verotoimistossa verosihteerinä. Vistilä on ollut jäsenenä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/tomi-vistila-keski-suomen-karajaoikeuden-uusi-laamanni/
28.4.2022 Oikeusuutiset

Sirpa Pakkala Helsingin käräjäoikeuden uusi laamanni

Tasavallan presidentti on nimittänyt Helsingin käräjäoikeuden uudeksi laamanniksi käräjätuomari Sirpa Pakkalan. Hän on suorittanut oikeustieteellisen loppututkinnon vuonna 1989. Pakkala on Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomari, ja hän toimii määräaikaisena laamannina Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa sijaistaen Tuomioistuinviraston ylijohtajana toimivaa Riku Jaakkolaa. Pakkala on hoitanut muitakin käräjätuomarin tehtäviä ja oikeusneuvosmiehen tehtävää sekä toiminut hovioikeudenneuvoksena hovioikeudessa. Pakkala…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/sirpa-pakkala-helsingin-karajaoikeuden-uusi-laamanni/
28.4.2022 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä: Sirpa Pakkala laamanniksi Helsinkiin Tomi Vistilä Keski-Suomeen; Tuija Turpeinen ja Pekka Pulkkinen korkeimpaan oikeuteen

Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittää korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen virkaan määräaikaisen oikeusneuvoksen, laamanni Tuija Turpeisen 1.9.2022 lukien ja korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö Pekka Pulkkisen ajalle 1.6.2022–31.12.2027. Korkeimman oikeuden tiedotteet: Ma. oikeusneuvos Tuija Turpeisesta korkeimman oikeuden jäsen Lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkisesta korkeimman oikeuden määräaikainen jäsen Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/tuomarinimityksia-sirpa-pakkala-laamanniksi-helsinkiin-tomi-vistila-keski-suomeen-tuija-turpeinen-ja-pekka-pulkkinen-korkeimpaan-oikeuteen/
31.3.2022 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä 1.4.2022, kaksi uutta oikeusneuvosta KHO:een

Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittää korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen virkaan määräaikaisen oikeusneuvoksen, OTT, OTM Timo Robert Hjalmar Utterin 1.5.2022 lukien. Virkaa haki viisi henkilöä, joista yksi peruutti hakemuksensa. Nämä neljä hakijaa ovat toimineet KHO:n jäsenenä määräaikaisesti. Virkaan esitetty on toiminut lähes 20 vuotta asianajajana (Roschier Asianajotoimisto Oy). Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/tuomarinimitykisa-1-4-2022-kaksi-uutta-oikeusneuvosta-khoeen/
25.3.2022 Oikeusuutiset

Korkeimpaan oikeuteen esitetään uusia jäseniä

Kor­kein oi­keus esit­tää, että 1.9.2022 va­pau­tu­vaan jä­se­nen vir­kaan ni­mi­te­tään KKO:n mää­rä­ai­kai­nen oi­keus­neu­vos Tui­ja Tur­pei­nen. Turpeinen on työskennellyt KKO:n määräaikaisena jäsenenä 1.3.2021 alkaen. Sitä ennen hän toimi Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden laamannina vuoden 2016 lopulta saakka, työskenteli useita vuosia käräjätuomarina ja osastonjohtajana sekä 15 vuoden ajan asianajotoimistossa lakimiehenä ja asianajajana. Turpeinen on ollut…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/korkeimpaan-oikeuteen-esitetaan-uusia-jasenia/
25.2.2022 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä 25.2.2022

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan hovioikeudenneuvos Tero Tapio Vauhkosen 1.3.2022 lukien, Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Kirsti Marianne Avolan 1.3.2022 lukien, Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Marja Johanna Kantasen 1.4.2022 lukien, Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Oskar Mikael Kulmalan 1.3.2022 lukien,…

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/tuomarinimityksia-25-2-2022/