Tuomarinimityksiä 17.5.2024: kaksi uutta oikeusneuvosta korkeimpaan oikeuteen

17.5.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittää korkeimman oikeuden ensiksi täytettävään oikeusneuvoksen virkaan määräaikaisen oikeusneuvoksen, hovioikeudenneuvos Kaarlo Emil Hakamiehen 1.6.2024 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, hovioikeudenneuvos Heli Maria Melanderin 1.8.2024 lukien.

KKOn yksimielisestä esityksestä:

Jäsenen virkoja ovat määräajassa hakeneet esittelijäneuvos Tiina-Liisa Autio, määräaikainen oikeusneuvos, hovioikeudenneuvos Kaarlo Emil Hakamies, hallinto-oikeustuomari Satu Marja Heikkilä, määräaikainen esittelijäneuvos, markkinaoikeustuomari Sanna Kaarina Holkeri,  hovioikeudenneuvos Essi Emilia Kinnunen, määräaikainen käräjätuomari, hovioikeudenneuvos Heli Maria Melander, käräjätuomari Riikka Kristiina
Meroma, erikoissyyttäjä Heidi Marjut Nummela, hovioikeudenneuvos Paula Mirjami Paso, asianajaja Esa Jaakko Tapani Schön, valtionsyyttäjä Tuire Maaret Tamminiemi, hallitussihteeri Timo-Jaakko Uotila ja asianajaja Lotta Uusitalo. – – –
Tässä yhteydessä on asiakirjoista tehdyn arvion perusteella kutsuttu korkeimman oikeuden haastatteluun Sanna Holkeri, Essi Kinnunen, Heli Melander, Heidi Nummela, Mirjami Paso ja Lotta Uusitalo. Aiempien virantäyttöjen yhteydessä on haastateltu Kaarlo Hakamies ja Tuire Tamminiemi. – – –
Varteenotettavimmiksi hakijoiksi nousivat asiakirjojen ja haastattelujen perusteella Hakamies, Holkeri, Kinnunen, Melander ja Paso.

Valtioneuvoston istunto 16.5.2024

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments