EU-tuomioistuimen tilastoja vuodelta 2020

5.3.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan unionin tuomioistuimen toiminta pysyi vuonna 2020 vilkkaana huolimatta pandemiatilanteeseen liittyvistä ennen kokemattomista rajoituksista

Euroopan unionin tuomioistuimen toiminta jatkui vuonna 2020 vilkkaana huolimatta etätyöskentelystä ja siitä, ettei 16.3–25.5.2020 voitu matkustusrajoitusten vuoksi järjestää istuntoja. Viimeksi mainitun päivän jälkeen istuntosalien ovet ovat olleet auki asianosaisten edustajille ja yleisölle –joskin tiukkojen suojelutoimenpiteiden vallitessa –hyvän oikeushallinnon turvaamiseksi ja istuntojen julkisuutta koskevan periaatteen mukaisesti.

Toiminnan jatkumisen mahdollistivatkriisitilanteiden varalle laaditutrakenteet ja suunnitelmat, tiukkojen suojelutoimenpiteiden käyttöönotto, etätyöskentelyn mahdollistavientietoteknisten välineiden saaminen aikaisessa vaiheessa työntekijöiden käyttöön ja työskentelytapojen mukauttaminen työjärjestyksen puitteissa. Kuten unionin tuomioistuimen presidentti Koen Lenaertskorostaa, ”eristämistoimenpiteiden alkaessa tiiviissä yhteistyössä kabinettien ja toimielimen yksiköiden kanssa käyttöön otetut kriisisuunnitelmat mahdollistivat tuomioistuinten mahdollisimman normaalin toiminnan jatkumisenosana eurooppalaista lainkäyttöä”.Erityisesti toimielin pyrki järjestämään niille asianosaisten edustajille (asianajajat sekä toimielimiä ja jäsenvaltioiden hallituksia edustavat asiamiehet), jotka eivät voineetmatkustaa Luxemburgiin, mahdollisuuden osallistua istuntoihin etäyhteydellä. Tätä varten toimielin suunnitteli erityisen videokonferenssijärjestelmän, joka mahdollisti simultaanitulkkauksen jopa 24 viralliselle kielelle. Vuonna 2020 unionin tuomioistuimessa järjestettiin 40 ja unionin yleisessä tuomioistuimessa 37 istuntoa, joissa hyödynnettiinvideokonferenssitekniikkaaja joihin osallistui enimmillään jopa neljä asianosaista etäyhteydellä. Kyseinen järjestelmä on pandemiatilanteen vuoksi ollut edelleen käytössä vuoden 2021 alkupuolella.

Kaikkien näiden toimenpiteiden ansiosta unionin tuomioistuin ja unionin yleinen tuomioistuin ovat voineet saattaa vireillä olevia oikeudenkäyntejä eteenpäin, antaa ratkaisut samassa ajassa kuin tavanomaisina aikoina, laatia tuomiot ja ratkaisuehdotukset kaikilla unionin virallisilla kielillä sekäturvata niiden julkaisemisen ja levittämisen.

Useimpien jäsenvaltioiden pandemian jarruttamiseksi toteuttamat eristämis-ja rajoittamistoimenpiteet ovat kuitenkin väistämättä vaikuttaneet taloudelliseen toimintaan ja jäsenvaltioiden tuomioistuinten toimintaan, minkä vuoksi vireille saatettujen asioiden määrä väheni. Molemmissa unionin tuomioistuimissa yhteensä saatettiin vireille 1582 asiaa, joka on vähemmän kuin edellisvuotinen ennätys (1905) mutta lähellä vuoden 2018 (1683) ja vuoden2017 (1656) tasoa. Samanlainen suuntaus voidaan havaita ratkaistuissa asioissa, joita oli 1540 eli 11 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019 (1739) mutta lähes saman verrankuin vuonna 2017 (1594) ja jopa enemmän kuin vuonna2016 (1459). Tuloksesta saa parhaan kuvan, kun sen suhteuttaa siihen, että tuomioistuimet eivät voineet järjestää istuntoja yli kahteen kuukauteen vuonna 2020.

Ratkaistuissa asioissa keskimääräinen oikeudenkäynnin kesto oli molemmissa tuomioistuimissa vuonna 2020 historiallisen lyhyt eli 15,4 kuukautta, mikä on osoitus jatkuvasta ponnistelusta asioiden hallinnan tehostamista koskevan tavoitteen saavuttamiseksi.

Unionin tuomioistuinUnionin tuomioistuimen käsiteltäväksi saatetuista uusista asioista (735 asiaa) suurimman osan muodostavat kahden edellisvuoden tapaan ennakkoratkaisupyynnöt, joita oli yhteensä 556 (641 vuonna 2019). Ennakkoratkaisupyyntöjä tuli eniten Saksasta (139), Itävallasta (50), Italiasta (44) ja Puolasta (41). Vuonna 2020 tehdyt 131 valitusta muodostavat toiseksi suurimman osan vireille saatetuista asioista, vaikka niiden määrä vähenikinselvästi (266 vuonna 2019).Ratkaistujen asioiden määrä 792 oli pandemiaan liittyvät rajoitukset huomioon ottaen poikkeuksellinen ja selvästi suurempi kuin vuonna 2018 (760) ja vuonna 2017 (699), vaikka ennätysvuodesta 2019 (865) jäätiinkin.

Vireillä olevia asioita oli vuoden 2020 lopussa 1045, kun niitä oli vuoden 2019 lopussa ollut 1102.

Unionin tuomioistuin pystyi vastaamaan lupauksiinsa oikeudenkäyntien keston osalta, silläse saatiin pidettyä vuoden 2019 tasolla huolimatta keskimääräisen keston hienoisesta pidentymisestä tiettyjenasiatyyppien kohdalla (ennakkoratkaisuasioiden käsittelyaika oli 15,8 kuukautta, kun se vuonna 2019 oli ollut 15,5 kuukautta).

Tiedotteet: fi sv

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments