EU-tuomioistuimessa esiintyvän asianajajan on oltava riippumaton, opetustehtävä ei riippumattomuutta kumonnut

14.2.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Unionin yleinen tuomioistuin oli tehnyt oikeudellisen virheen katsoessaan, että asianosaisen ja sen asianajajan välillä oleva opetustehtäviä koskeva sopimus loukkasi unionin tuomioistuimissa esiintyvien edustajien riippumattomuuden vaatimusta.

Unionin tuomioistuin kumosi valituksenalaisen määräyksen.

Unionin tuomioistuin muistutti, ettei riittävän riippumattomana edustamaansa oikeushenkilöön nähden voida pitää asianajajaa, jolla on kyseisessä oikeushenkilössä merkittäviä hallinnollisia ja taloudellisia valtuuksia, joiden perusteella hän on siinä korkeassa johtotehtävässä, joka on omiaan vaarantamaan hänen asemansa riippumattomana kolmantena osapuolena, asianajajaa, joka on korkeassa asemassa edustamansa oikeushenkilön johdossa, tai asianajajaa, joka omistaa edustamansa yhtiön osakkeita ja jonka hallituksen puheenjohtajana hän toimii.

Tällaisiin tilanteisiin ei kuitenkaan voida rinnastaa tilannetta, jossa oikeudellinen neuvonantaja puolusti Wrocławin yliopiston etuja olematta alisteisuussuhteessa yliopistoon nähden ja jossa hän oli sidoksissa kyseiseen yliopistoon ainoastaan sellaisen sopimuksen kautta, joka koski yliopistossa suoritettavia opetustehtäviä. Unionin tuomioistuimen mukaan tällainen sidos on nimittäin riittämätön, jotta olisi mahdollista katsoa, että kyseinen oikeudellinen neuvonantaja oli tilanteessa, joka selvästi haittasi hänen kykyään puolustaa asiakkaansa etuja parhaalla mahdollisella tavalla ja täysin riippumattomana.

Unionin tuomioistuin katsoi näin ollen, että unionin yleinen tuomioistuin oli tehnyt oikeudellisen virheen katsoessaan, että pelkästään se, että Wrocławin yliopiston ja sitä edustaneen oikeudellisen neuvonantajan välillä oli olemassa opetustehtäviä koskeva yksityisoikeudellinen sopimus, oli omiaan vaikuttamaan kyseisen oikeudellisen neuvonantajan riippumattomuuteen sen takia, että oli olemassa vaara siitä, että kyseisen neuvonantajan ammatillinen ympäristö vaikuttaisi ainakin osaksi hänen ammatilliseen mielipiteeseensä. Näin ollen unionin tuomioistuin kumosi valituksenalaisen määräyksen ja palautti asian unionin yleiseen tuomioistuimeen.

Tiedotteet: fi sv

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments