Generic filters
Exact matches only
14.6.2024 Lausunnot

Lausunto työryhmämietinnöstä Aserikoksia koskevan sääntelyn muuttaminen

Oikeusministeriölle   Dnro L2024-28   Lausuntopyyntönne: VN/34181/2022, 24.4.2024 TYÖRYHMÄMIETINTÖ ASERIKOKSIA KOSKEVAN SÄÄNTELYN MUUTTAMINEN   Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua työryhmämietinnöstä Aserikoksia koskevan sääntelyn muuttaminen (OM Mietintöjä ja lausuntoja 2024:12).   Yhtenä Asianajajaliiton sääntömääräisenä tehtävänä on seurata oikeuskehitystä maassa ja lausuntoja antamalla sekä aloitteita tekemällä tarjota kokemuksensa yhteiskunnan käytettäväksi.…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/lausunto-tyoryhmamietinnosta-aserikoksia-koskevan-saantelyn-muuttaminen/
14.6.2024 Tiedotteet

Hallitus on hyväksynyt uusia asianajajia

Asianajajaliiton hallitus on 14.6.2024 hyväksynyt uusia jäseniä, joilla on oikeus käyttää lailla suojattua ammattinimikettä asianajaja*): Aalto-Setälä, Sanna, Asianajotoimisto Jurentia Oy, Vantaa Anttinen, Tarmo, Asianajotoimisto Norra Oy, Oulu (9.8.2024 lukien) Gamba, Axel, Veljekset Huhtamäki Asianajotoimisto Oy, Helsinki (29.6.2024 lukien) Heikkilä, Veera, Asianajotoimisto Jurentia Oy, Helsinki Häyrinen, Laura, Asianajotoimisto Castrén & Snellman…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/hallitus-on-hyvaksynyt-uusia-asianajajia-21/
14.6.2024 Tiedotteet

Pääkäsittelyssä-podcastin uudet jaksot tarjoavat ainutlaatuisia tarinoita ja näkökulmia asianajajien työhön

Pääkäsittelyssä-podcastin uudella kaudella kuullaan kiinnostavia keskusteluja ja tarinoita asianajajien urapoluista ja työelämästä. Jokaisessa jaksossa syvennytään erilaisiin aiheisiin, kuten paluumuuttoon, oikeudelliseen vaikuttamiseen, mentorointiin ja asianajotoimiston jatkamiseen sukupolvelta toiselle.    – Parhaimmillaan jaksoilla on ollut lähes 1000 kuuntelukertaa ja vanhempiakin jaksoja kuunnellaan edelleen. Meille on tärkeää tuoda podcastin kautta esille asianajajien työn…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/paakasittelyssa-podcastin-uudet-jaksot-tarjoavat-ainutlaatuisia-tarinoita-ja-nakokulmia-asianajajien-tyohon/
11.6.2024 Tiedotteet

Päätöksiä Asianajajaliiton valtuuskunnasta

Suomen Asianajajaliiton valtuuskunta kokoontui Helsingissä 7.6.2024 tärkeiden päätösten äärelle. Henkilövalinnat Asianajajaliiton hallitukseen Valtuuskunta valitsi Asianajajaliiton uudeksi puheenjohtajaksi Eero-Pekka Uotilan Helsingistä ja uudeksi varapuheenjohtajaksi Jussi Ikosen Helsingistä. Lisäksi valittiin erovuoroisten tilalle uusia jäseniä hallitukseen. Hallituksen jäseniksi valittiin Hannu Kalkas (Helsinki) varajäsenenään Iina-Mari Supperi (Helsinki), Tomi Kauppinen (Häme) varajäsenenään Heikki Pietinalho (Turku),…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/paatoksia-asianajajaliiton-valtuuskunnasta/
7.6.2024 Tiedotteet

Eero-Pekka Uotila Suomen Asianajajaliiton puheenjohtajaksi

Suomen Asianajajaliitto on valinnut uudeksi puheenjohtajakseen helsinkiläisen asianajaja Eero-Pekka Uotilan, joka aloittaa tehtävässään välittömästi.    Hän on toiminut pitkään Asianajajaliiton luottamustehtävissä: varapuheenjohtajana vuodesta 2020, hallituksen jäsenenä vuosina 2013–2020 ja eettisen valiokunnan puheenjohtajana vuosina 2014–2020. Lisäksi hän on toiminut hallituksen varajäsenenä vuosina 2012–2013 sekä valtuuskunnan jäsenenä ja varajäsenenä vuosina 2009–2012.  …

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/eero-pekka-uotila-suomen-asianajajaliiton-puheenjohtajaksi/
31.5.2024 Lausunnot

Lausunto Verohallinnon ohjeluonnoksesta Yhteisön käyttöomaisuusosakkeiden luovutusten verokohtelu

Verohallinto Dnro L2024-33 Lausuntopyyntönne: Dnro VH/2668/00.01.00/2024, 10.5.2023 LAUSUNTO VEROHALLINNON OHJELUONNOKSESTA YHTEISÖN KÄYTTÖOMAISUUSOSAKKEIDEN LUOVUTUSTEN VEROKOHTELU Suomen Asianajajaliitto jäljempänä (”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi ” Yhteisön käyttöomaisuusosakkeiden luovutusten verokohtelu” (”Ohjeluonnos”). Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää seuraavaa. 1. Johdanto Asianajajaliiton oikeuspoliittisen työn lähtökohtana on oikeusvaltion turvaaminen. Lausunnoissaan Asianajajaliitto pyrkii näin ollen painottamaan oikeusvaltioperiaatteen…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/lausunto-verohallinnon-ohjeluonnoksesta-yhteison-kayttoomaisuusosakkeiden-luovutusten-verokohtelu/
31.5.2024 Lausunnot

Lausunto kuluttajariitalautakunnan toiminnan kehittämistarpeita koskevasta raportista

Oikeusministeriö   Dnro L2024-25   Lausuntopyyntönne: VN/25911/2023, 15.4.2024 LAUSUNTO KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN TOIMINNAN KEHITTÄMISTARPEITA KOSKEVASTA SELVITYSHENKILÖN RAPORTISTA   Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua kuluttajariitalautakunnan toiminnan kehittämistarpeita koskevasta selvityshenkilön raportista.   Yhtenä Asianajajaliiton sääntömääräisenä tehtävänä on seurata oikeuskehitystä maassa ja lausuntoja antamalla sekä aloitteita tekemällä tarjota kokemuksensa yhteiskunnan käytettäväksi. Asianajajaliiton oikeuspoliittisen…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/lausunto-kuluttajariitalautakunnan-toiminnan-kehittamistarpeita-koskevasta-raportista/
27.5.2024 Lausunnot

Lausunto Verohallinnon ohjeluonnoksesta “Rajoitetusti verovelvollisen tulon verotus – luonnolliset henkilöt”

Verohallinto   Dnro L2024-29   Lausuntopyyntönne: Dnro VH/2096/00.01.00/2023, 24.4.2024 LAUSUNTO VEROHALLINNON OHJELUONNOKSESTA ” RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN TULON VEROTUS – LUONNOLLISET HENKILÖT”   Suomen Asianajajaliitto jäljempänä (”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi ”Rajoitetusti verovelvollisen tulon verotus – luonnolliset henkilöt” (“Verohallinnon ohje”).    Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää seuraavaa.    1 Johdanto Asianajajaliiton oikeuspoliittisen…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/lausunto-verohallinnon-ohjeluonnoksesta-rajoitetusti-verovelvollisen-tulon-verotus-luonnolliset-henkilot/
23.5.2024 Tiedotteet

Hallinto-oikeus kumosi päätöksen rikemaksun määräämisestä asianajotoimiston toimitusjohtajalle

Etelä-Suomen aluehallintovirasto päätti 29.5.2023 rikemaksun määräämisestä Eversheds Asianajotoimisto Oy:n toimitusjohtaja Jari Salmiselle rahanpesulain edellyttämien toimenpiteiden laiminlyönnistä. Salminen valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen. Helsingin hallinto-oikeus kumosi Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen 21.5.2024 antamallaan ratkaisulla ja poisti Salmiselle määrätyn rikemaksun. Asianajajaliiton hallitus oli esittänyt Etelä-Suomen aluehallintovirastolle rikemaksun määräämistä, sillä Asianajajaliiton tekemässä tarkastuksessa oli ilmennyt, että asianajotoimisto…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/hallinto-oikeus-kumosi-paatoksen-rikemaksun-maaraamisesta-asianajotoimiston-toimitusjohtajalle/
23.5.2024 Lausunnot

Lausunto naisten ja tyttöjen sukuelinten silpomisen ja sen valmistelun rangaistavuuden selkeyttämistä koskevasta HE-luonnoksesta

Oikeusministeriölle   Dnro L2024-26   Lausuntopyyntönne: VN/7196/2021, 18.4.2024 LAUSUNTO NAISTEN JA TYTTÖJEN SUKUELINTEN SILPOMISEN JA SEN VALMISTELUN RANGAISTAVUUDEN SELKEYTTÄMISTÄ, TAPON SYYTEOIKEUDEN VANHENTUMISTA JA LAPSENSURMAN KUMOAMISTA KOSKEVASTA HE-LUONNOKSESTA   Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua naisten ja tyttöjen sukuelinten silpomisen ja sen valmistelun rangaistavuuden selkeyttämistä, tapon syyteoikeuden vanhentumista ja lapsensurman…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/lausunto-naisten-ja-tyttojen-sukuelinten-silpomisen-ja-sen-valmistelun-rangaistavuuden-selkeyttamista-koskevasta-he-luonnoksesta/