Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
28.2.2024 Lausunnot

Lausunto HE:stä eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihnimskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta

Sisäministeriö   Dnro L2024-07   Lausuntopyyntönne: VN/22620/2023-SM-7, 12.2.2024 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI ULKOMAALAISLAIN MUUTTAMISESTA JA LAIKSI KANSAINVÄLISTÄ SUOJELUA HAKEVAN VASTAANOTOSTA SEKÄ IHMISKAUPAN UHRIN TUNNISTAMISESTA JA AUTTAMISESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA   Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.    Lausuntoajasta Lausuntopyyntö on pyydetty normaalia lyhyemmällä lausuntoajalla. Asianajajaliitto toteaa yleisesti, että…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/lausunto-hesta-eduskunnalle-laiksi-ulkomaalaislain-muuttamisesta-ja-laiksi-kansainvalista-suojelua-hakevan-vastaanotosta-seka-ihnimskaupan-uhrin-tunnistamisesta-ja-auttamisesta-annetun-lain-muuttamis/
26.2.2024 Tiedotteet

Martina Kronström Asianajajaliiton media-asianajajaksi

Asianajaja Martina Kronström on nimitetty Asianajajaliiton uudeksi media-asianajajaksi. Media-asianajajien tehtävänä on avata erityisesti toimittajille ja sitä kautta suurelle yleisölle yleisimpiä oikeudenhoitoon, avustamiseen ja riidanratkaisuun liittyviä kysymyksiä. Toiminnallaan media-asianajajat myös lisäävät tietoa asianajajakunnan roolista suomalaisessa oikeusjärjestelmässä. – Odotan innolla mahdollisuutta edistää avointa keskustelua oikeudellisista kysymyksistä sekä parantaa tietoisuutta asianajajien työstä ja…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/martina-kronstrom-asianajajaliiton-media-asianajajaksi/
21.2.2024 Tiedotteet

Advokaatti: Asianajajan työn ytimessä oikeusaputoimistossa

Moni julkinen oikeusavustaja on myös asianajaja. Esimerkiksi Helsingin oikeusaputoimistossa toimii 19 julkista oikeusavustajaa, joista noin puolet on asianajajia. Julkisissa oikeusaputoimistoissa saa keskittyä asianajajan työn ytimeen – ihmisten auttamiseen, kokee Helsingin johtava julkinen oikeusavustaja, asianajaja Nina Solas-Iloniemi. Hän höllentäisi oikeusavun tulorajoja siten, että nykyistä useampi ihminen olisi oikeutettu apuun. – Meille…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/advokaatti-asianajajan-tyon-ytimessa-oikeusaputoimistossa/
19.2.2024 Lausunnot

Lausunto hallituksen esityksestä etäyhteyksien edistämisestä oikeudenkäynneissä

Oikeusministeriölle   Dnro L2024-02   Lausuntopyyntönne: VN/32207/2022, 9.1.2024 HALLITUKSEN ESITYS ETÄYHTEYKSIEN EDISTÄMISESTÄ OIKEUDENKÄYNNEISSÄ   Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua ja pyydettynä lausuntona esittää seuraavaa.     Yleisesti Asianajajaliitto pitää esitysluonnosta ja siinä ehdotettuja muutoksia keskeisiltä osin hyvinä ja toivottuina. Ehdotetut muutokset vastaavat pääosin niitä näkemyksiä, joita Asianajajaliitto esitti lausunnossaan…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/lausunto-hallituksen-esityksesta-etayhteyksien-edistamisesta-oikeudenkaynneissa/
19.2.2024 Oikeusuutiset

AOA: Vangin asianajajan tulee olla mahdollista jättää soittopyyntö päämiehelleen ja saada selville, missä vankilassa tämä kulloinkin on

Asianajaja (jäljempänä kantelija) pyysi tutkimaan Kylmäkosken vankilan menettelyä soittopyynnön toimittamisessa hänen päämiehelleen. Kantelija kertoi soittaneensa 19.1.2023 Kylmäkosken vankilaan jättääkseen vankilassa olevalle asiakkaalleen soittopyynnön tuomioistuimessa vireillä olleen asian toimeksiantoon liittyen. Hän totesi puhelun alussa ilmoittaneensa, ettei ole varma, missä Etelä-Suomen vankilassa hänen asiakkaansa tuolla hetkellä oli. Kertomansa mukaan hän ei tiedustellut…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/aoa-vangin-asianajajan-tulee-olla-mahdollista-jattaa-soittopyynto-paamiehelleen-ja-saada-selville-missa-vankilassa-tama-kulloinkin-on/
16.2.2024 Lausunnot

Lausunto työryhmän mietinnöstä julkisuuslain ajantasaistamisesta

Oikeusministeriö   Dnro L2023-62   Lausuntopyyntönne: VN /27452/2020, 12.12.2023 TYÖRYHMÄN MIETINTÖ JULKISUUSLAIN AJANTASAISTAMISESTA   Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta esittää näkemyksensä työryhmän mietintöön julkisuuslain ajantasaistamisesta. Pyydettynä lausuntonaan Asianajajaliitto esittää seuraavaa.    Huomionne yleisperusteluista sekä suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys -jaksosta (mietinnön jaksot 2–5 ja 10) Asianajajaliitto pitää kannatettavana mietinnössä esitettyä…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/lausunto-tyoryhman-mietinnosta-julkisuuslain-ajantasaistamisesta/
13.2.2024 Oikeusuutiset

EOA: Epäillyllä oli oikeus saada julkisen oikeusavun myötä avustaja jo rikoksen esitutkintaan

Kantelija arvosteli Kymenlaakson oikeusaputoimiston johtavan julkisen oikeusavustajan nimissä 8.2.2023 annettua Kymenlaakson oikeusaputoimiston oikeusapupäätöstä – – – (asianumero – – -). Kantelijalle myönnettiin päätöksellä oikeusapua, mutta kantelijan avustajakseen ehdottamaa asianajajaa (yksityinen avustaja) ei määrätty avustajaksi rikosasian esitutkintaan, jossa kantelijaa epäiltiin neljästä petoksesta. Päätöksen perustelujen mukaan asia ei ollut tuomioistuinasia, ja tuomioistuimen…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/eoa-epaillylla-oli-oikeus-saada-julkisen-oikeusavun-myota-avustaja-jo-rikoksen-esitutkintaan/
7.2.2024 Oikeusuutiset

Syyttäjällä ei ole puhevaltaa asianomistajana olevalle lapselle määrätyn edunvalvojan sijaisen palkkioon

Vaa­HO:2023:12 Edunvalvojan palkkio – Syyttäjä – puhevalta Syyte pahoinpitelystä B:tä vastaan hylättiin hovioikeudessa. Asianajaja F oli määrätty asianomistaja C:n edunvalvojaksi esitutkintalain 4 luvun 8 §:n perusteella. Asianajaja F esitti palkkiovaatimuksen. Hovioikeus katsoi, ettei syyttäjällä ole puhevaltaa lausua edunvalvojan palkkiovaatimuksesta. Syyttäjä totesi, että lainsäännöksen puuttuessa syyttäjän puhevalta esitutkintalain perusteella määrätyn edunvalvojan…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/syyttajalla-ei-ole-puhevaltaa-asianomistajana-olevalle-lapselle-maaratyn-edunvalvojan-sijaisen-palkkioon/
5.2.2024 Nimitysuutiset

Nimityksiä HPP Asianajotoimisto Oy:ssä

Asianajaja Henrik af Ursin on kutsuttu osakkaaksi 1.1.2024 lähtien. Hän on erikoistunut immateriaalioikeuksiin, erityisesti niiden suojaamiseen, puolustamiseen ja kaupallistamiseen liittyviin kysymyksiin. Asianajaja Outi Iso-Markku on nimitetty Senior Counseliksi 1.11.2023. Hän on erikoistunut ympäristöoikeuteen. OTM Saija Partanen on nimitetty Associateksi 23.10.2023 lähtien. Hän on erikoistunut teknologiaoikeuteen.

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/nimityksia-hpp-asianajotoimisto-oyssa-17/
2.2.2024 Tiedotteet

Hallitus hyväksyi uusia asianajajia

Asianajajaliiton hallitus on 2.2.2024 hyväksynyt liiton jäseniksi seuraavat henkilöt, jotka saavat jäsenyyden myötä käyttää lailla suojattua ammattinimikettä ’asianajaja’*): Ahonen, Mira, Roschier Asianajotoimisto Oy, Helsinki Alexander, Henry, I&O Partners Asianajotoimisto Oy, Helsinki Gräsbeck, Laura, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, Helsinki Hietanen, Nora, Borenius Asianajotoimisto Oy, Helsinki Keinänen, Juho, Borenius Asianajotoimisto Oy,…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/hallitus-hyvaksyi-uusia-asianajajia-6/