Image for Päätöksiä Asianajajaliiton valtuuskunnasta

Päätöksiä Asianajajaliiton valtuuskunnasta

11.6.2024 | Tiedotteet

Suomen Asianajajaliiton valtuuskunta kokoontui Helsingissä 7.6.2024 tärkeiden päätösten äärelle.

Henkilövalinnat Asianajajaliiton hallitukseen

Valtuuskunta valitsi Asianajajaliiton uudeksi puheenjohtajaksi Eero-Pekka Uotilan Helsingistä ja uudeksi varapuheenjohtajaksi Jussi Ikosen Helsingistä. Lisäksi valittiin erovuoroisten tilalle uusia jäseniä hallitukseen.

Hallituksen jäseniksi valittiin Hannu Kalkas (Helsinki) varajäsenenään Iina-Mari Supperi (Helsinki), Tomi Kauppinen (Häme) varajäsenenään Heikki Pietinalho (Turku), Veli-Matti Lanne (Satakunta) varajäsenenään Minna Horelli (Päijät-Häme) ja Aino Kuulasmaa (Mikkeli) varajäsenenään Emilia Vuolle (Itä-Suomi). Toimikaudet ovat kolmevuotisia ja alkoivat heti valinnasta.

Lisäksi varapuheenjohtajaksi valitun Jussi Ikosen tilalle hallitukseen kevätkokouksessa 2025 päättyväksi toimikaudeksi valittiin Suvi Knaapila (Helsinki) varajäsenenään Petra Lindberg (Helsinki).

Hallituksen puheenjohtajana toimineen Hanna Räihä-Mäntyharjun (Häme) lisäksi Lotta Kroneldin (Turku), Elina Saaren (Keski-Suomi) ja Lasse Tirrosen (Kaakko) jäsenyys hallituksessa päättyi.

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi hallitukseen kuuluu kahdeksan muuta jäsentä eri puolilta Suomea ja molemmista kotimaisista kieliryhmistä.

Henkilövalinnat valvontalautakuntaan

Valtuuskunta valitsi valvontalautakunnan asianajajajäseniksi toimikaudelle 1.8.2024–31.7.2027 asianajaja Kimmo Koskentaustan varajäsenenään asianajaja Emilia Gummerus sekä asianajaja Johanna Kekki-Lehtisen varajäsenenään asianajaja, OTL, KTM Jyrki Siivola. Toimikaudelle 1.1.2025 – 31.12.2027 valittiin asianajaja Johanna Toiviainen varajäsenenään asianajaja Mika Miesmäki.

Lisäksi valvontalautakunnassa kesken toimikautensa lopettaneen varsinaisen jäsenen, asianajaja Lotta Laineenkareen tilalle valittiin asianajaja, OTT Kai Kotiranta (31.12.2026 asti).

Asianajaja Niki J. Wellingin ja hänen varajäsenensä asianajaja Sanna Svahnin toimikausi valvontalautakunnassa päättyy 31.7.2024.

Valtuuskunta esittää oikeusministeriölle, että asianajajakuntaan kuulumattomiksi valvontalautakunnan jäseneksi ja varajäseneksi toimikaudelle 1.8.2024–31.7.2027 valittaisiin rikosoikeuden professori Sakari Melander varajäsenenään laamanni Ilkka Lahtinen. Valtioneuvosto vahvistaa nimitykset myöhemmin.

Suomen Asianajajaliiton nimi muuttuu

Valtuuskunta päätti, että Suomen Asianajajaliiton uusi toiminimi on 1.1.2025 alkaen Suomen Asianajajat, ruotsiksi Finlands Advokater ja englanniksi Finnish Bar Association.

Valtuuskunnan hyväksymät sääntömuutokset vahvistetaan oikeusministeriön päätöksellä ja julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa.

Nimenmuutos ei vaikuta Asianajajaliiton tehtäviin tai toimintaan. Asianajajaliiton tehtävänä on säännellä ja valvoa asianajotoimintaa riippumattomana julkisoikeudellisena toimijana. Asianajajaliitto edistää asianajopalveluiden laatua, kouluttaa ja tukee asianajajia sekä osallistuu aktiivisesti lainsäädännön kehittämiseen.

Sääntöihin muutoksia

Valtuuskunta päätti, että Asianajajaliiton sääntöjen 2 § muutetaan seuraavanlaiseksi:

Asianajajayhteisön tarkoituksena on:

1) turvata asianajajien itsenäisyys ja riippumattomuus sääntelemällä ja valvomalla asianajajien toimintaa sekä hoitamalla muut sille laissa säädetyt tehtävät;

2) asianajajien vastuuntunnon, ammattitaidon ja ammatillisen yhteenkuuluvuuden ylläpitäminen, ammatillisten toimintaedellytysten turvaaminen sekä asianajotoiminnan kehittäminen maassa muutoinkin niin, että asianajajat muodostavat hyvää oikeudenhoitoa palvelevan, yleistä luottamusta ja arvonantoa osakseen saavan ammattikunnan.

Osana tarkoitustaan asianajajayhteisö seuraa oikeuskehitystä maassa sekä tarjoaa kokemuksensa ja osaamisensa yhteiskunnan käytettäväksi sekä oikeusvaltion puolustamiseksi.

Asianajajayhteisö voi myös perustaa tarkoitusperiensä toteuttamista varten tarpeellisia rahastoja sekä omistaa toimitiloja.

Lisätietoja: 
Pääsihteeri Niko Jakobsson, p. 050 341 4593, niko.jakobsson@asianajajaliitto.fi