Image for Eero-Pekka Uotila Suomen Asianajajaliiton puheenjohtajaksi

Eero-Pekka Uotila Suomen Asianajajaliiton puheenjohtajaksi

7.6.2024 | Tiedotteet

Suomen Asianajajaliitto on valinnut uudeksi puheenjohtajakseen helsinkiläisen asianajaja Eero-Pekka Uotilan, joka aloittaa tehtävässään välittömästi. 
 
Hän on toiminut pitkään Asianajajaliiton luottamustehtävissä: varapuheenjohtajana vuodesta 2020, hallituksen jäsenenä vuosina 2013–2020 ja eettisen valiokunnan puheenjohtajana vuosina 2014–2020. Lisäksi hän on toiminut hallituksen varajäsenenä vuosina 2012–2013 sekä valtuuskunnan jäsenenä ja varajäsenenä vuosina 2009–2012.
 
Eero-Pekka Uotila on valmistunut oikeustieteen kandidaatiksi Helsingin yliopistosta vuonna 1993 ja on toiminut asianajajana vuodesta 1997. Asianajajan työssään Uotila on erikoistunut kiinteistö-, asumis- ja rakennusoikeuteen, riitojen ratkaisuun, liikejuridiikkaan ja insolvenssioikeuteen.
 
Uotila haluaa tehtävässään käyttää laajaa kokemustaan ja osaamistaan aktiivisesti Suomen oikeusjärjestelmän kehittämiseen. 
 
– Oikeusprosessien liian pitkä kesto on oikeusjärjestelmäämme jäytävä ongelma, joka nakertaa ihmisten uskoa oikeusvaltioon. Ei ole oikein, että rikos- ja riita-asioiden ratkaisua joutuu nykyisellään odottamaan vuosikausia. Asianajajat joutuvat päivittäin todistamaan sanonnan ”justice delayed is justice denied” paikkansapitävyyttä. Olemme jo aiemmin ehdottaneet ratkaisuja tilanteeseen Työtapareformissamme. https://asianajajaliitto.fi/asianajajaliitto/mita-teemme/tyotapareformi/  Haluamme jatkaa yhteistyötä muiden oikeudenhoidon toimijoiden kanssa ongelman selättämiseksi muun muassa oikeudenhoidon digitalisaatiolla. 
 
Uotila on lisäksi huolissaan asianajopalveluiden maanlaajuisesta saatavuudesta tulevaisuudessa. 
 
– Tällä hetkellä 64 prosenttia asianajajista työskentelee pääkaupunkiseudulla palveluiden keskittyessä Helsinkiin. Oikeudellisten palveluiden turvaamiseen muualla Suomessa ja etenkin haja-asutusalueilla tulee kiinnittää huomiota. Näen esimerkiksi, että Asianajajaliiton täytyy tehdä jatkossa enemmän yhteistyötä yliopistojen kanssa, jotta oikeustieteen opiskelijat saavat todellisuutta vastaavan kuvan asianajajan ammatista ja voivat tehdä omat uravalintansa monipuolisen tiedon pohjalta. Myös oikeusapupalkkiota ja koko korvausjärjestelmää on tarkistettava laadukkaiden oikeudellisten palveluiden turvaamiseksi ja sen varmistamiseksi, että jokaisella on pääsy oikeuksiinsa.
 
Puheenjohtajavalinnan teki perjantaina Helsingissä kokoontunut Suomen Asianajajaliiton valtuuskunta, johon kuuluu 68 asianajajaa Asianajajaliiton 12 paikallisosastosta. Eero-Pekka Uotila seuraa tehtävässä Hanna Räihä-Mäntyharjua, joka toimi Asianajajaliiton puheenjohtajana vuodesta 2020.
 
Lisätietoja:
Asianajajaliiton puheenjohtaja Eero-Pekka Uotila, puh. 050 550 1777, eero-pekka.uotila@properta.fi (tavoitettavissa pe 7.6. parhaiten klo 16.30 jälkeen ja ma 10.6. alkaen)
Viestintä- ja koulutusjohtaja Liisa Laitinen, puh. 044 333 0512, liisa.laitinen@asianajajaliitto.fi
 
 
Suomessa on noin 2 300 asianajajaa, ja he kaikki kuuluvat Suomen Asianajajaliittoon. Asianajajaliiton tehtävänä on säännellä ja valvoa asianajotoimintaa riippumattomana julkisoikeudellisena toimijana. Asianajajaliitto edistää asianajopalveluiden laatua, kouluttaa ja tukee asianajajia sekä osallistuu aktiivisesti lainsäädännön kehittämiseen.