EU-tuomioistuin arvioi syyttäjää eurooppalaisen tutkintamääräyksen antavana viranomaisena

11.12.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Toisin kuin eurooppalaisen pidätysmääräyksen yhteydessä, eurooppalaisen tutkintamääräyksen voi antaa jäsenvaltion syyttäjäviranomainen, joka saattaa joutua ottamaan vastaan määräyksiä yksittäistapauksessa täytäntöönpanovaltaa käyttävältä elimeltä

… Unionin tuomioistuin toteaa lopuksi, että eurooppalaisen tutkintamääräyksen tavoite ei ole sama kuin eurooppalaisessa pidätysmääräyksessä. Eurooppalaisella pidätysmääräyksellä pyritään etsityn henkilön kiinni ottamiseen ja luovuttamiseen syytetoimenpiteitä tai vapaudenmenetyksen käsittävän rangaistuksen tai turvaamistoimenpiteen täytäntöönpanemista varten, kun taas eurooppalaisella tutkintamääräyksellä puolestaan pyritään saamaan suoritetuksi yksi tai useampi yksittäinen tutkintatoimenpide tarkoituksin hankkia todisteita. Täten, vaikka eräät näistä toimenpiteistä voivat olla yksityisyyteen puuttuvia, eurooppalaisella tutkintamääräyksellä ei kuitenkaan – toisin kuin eurooppalaisella pidätysmääräyksellä – lähtökohtaisesti loukata kyseessä olevan henkilön oikeutta vapauteen.

Tiedotteet: fi sv

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments