Generic filters
Exact matches only
30.4.2024 Oikeusuutiset

EUT:n ratkaisu toisen jäsenvaltion hankkiman telekuunteluaineiston luovuttamisesta toiseen jäsenvaltioon

Judgment of the Court in Case C-670/22 | M.N. (EncroChat) EncroChat: the Court of Justice clarifies the conditions for the transmission and use of evidence in criminal cases with a cross-border dimension In the context of criminal proceedings in Germany concerning illegal drug trafficking involving the use of the encrypted…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/eutn-ratkaisu-toisen-jasenvaltion-hankkiman-telekuunteluaineiston-luovuttamisesta-toiseen-jasenvaltioon/
20.3.2024 Oikeusuutiset

HelHO: SkyECC-viestejä ei ollut hankittu lainvastaisesti eikä niitä tullut asettaa hyödyntämiskieltoon.

Hel­HO:2024:3 Oikeudenkäyntimenettely – Todistelu – Hyödyntämiskielto – Eurooppaoikeus – Vastavuoroisen tunnustamisen periaate – Eurooppalainen tutkintamääräys Syyttäjä oli nimennyt rikosasiassa todisteiksi SkyECC-viestejä, joista suuri osa oli saatu viranomaisten haltuun Ranskassa viestien suojauksen murtamisen jälkeen. Todisteet oli toimitettu Suomeen eurooppalaisen tutkintamääräyksen nojalla. Hovioikeus katsoi, että SkyECC-viestejä ei ollut hankittu lainvastaisesti eikä niitä…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/helho-skyecc-viesteja-ei-ollut-hankittu-lainvastaisesti-eika-niita-tullut-asettaa-hyodyntamiskieltoon/
19.12.2022 Oikeusuutiset

Eurooppalaisella tutkintamääräyksellä Ranskasta hankittu salauksesta murrettu viestiliikenne oli käytettävissä todisteena törkeistä rikoksista

Vaa­HO:2022:14 Törkeä huumausainerikos – SkyECC – Eurooppalainen tutkintamääräys Törkeitä huumausainerikoksia koskevassa asiassa on esitetty kirjallisina todisteina SkyECC-viestejä, joista suuri osa on takavarikoitu Ranskassa sijainneeseen palvelimeen tehdyssä kansainvälisessä poliisioperaatiossa. Viestien suojauksen murtamisen jälkeen viestit on toimitettu Suomeen eurooppalaisen tutkintamääräyksen (EIO) nojalla käytettäväksi Suomessa vireillä olleessa laajassa rikostutkinnassa. Tutkintamääräysten tekemisten aikaan rikoskokonaisuuden…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/eurooppalaisella-tutkintamaarayksella-ranskasta-hankittu-salauksesta-murrettu-viestiliikenne-oli-kaytettavissa-todisteena-torkeista-rikoksista/
23.12.2021 Oikeusuutiset

Täydentävää lainsäädäntöä rikosasioita koskevaan eurooppalaiseen tutkintamääräykseen

Tasavallan presidentti vahvisti tänään lain, jolla täydennetään rikosasioita koskevaa eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanoa. Lailla mahdollistetaan muutoksenhaku Suomessa annettuihin tutkintamääräyksiin. Laki tulee voimaan 23.12.2021. Lainmuutos perustuu Euroopan unionin tuomioistuimen 11.11.2021 antamaan tuomioon. Sen mukaan eurooppalaisen tutkintamääräyksen antaneen jäsenvaltion lainsäädännössä tulee säätää oikeussuojakeinosta sellaisen eurooppalaisen tutkintamääräyksen antamista vastaan, joka koskee kotietsinnän…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/taydentavaa-lainsaadantoa-rikosasioita-koskevaan-eurooppalaiseen-tutkintamaaraykseen/
11.12.2020 Oikeusuutiset

EU-tuomioistuin arvioi syyttäjää eurooppalaisen tutkintamääräyksen antavana viranomaisena

Toisin kuin eurooppalaisen pidätysmääräyksen yhteydessä, eurooppalaisen tutkintamääräyksen voi antaa jäsenvaltion syyttäjäviranomainen, joka saattaa joutua ottamaan vastaan määräyksiä yksittäistapauksessa täytäntöönpanovaltaa käyttävältä elimeltä … Unionin tuomioistuin toteaa lopuksi, että eurooppalaisen tutkintamääräyksen tavoite ei ole sama kuin eurooppalaisessa pidätysmääräyksessä. Eurooppalaisella pidätysmääräyksellä pyritään etsityn henkilön kiinni ottamiseen ja luovuttamiseen syytetoimenpiteitä tai vapaudenmenetyksen käsittävän rangaistuksen…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/eu-tuomioistuin-arvioi-syyttajaa-eurooppalaisen-tutkintamaarayksen-antavana-viranomaisena/
12.4.2019 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus rikosoikeudellista yhteistyötä koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö rikosoikeuden alalla – Direktiivi 2014/41/EU – Oikeusviranomaisen antama eurooppalainen tutkintamääräys – Menettelyt ja takeet määräyksen antaneessa valtiossa – Eurooppalaisen tutkintamääräyksen antamisen aineelliset perusteet – Oikeussuojakeinojen puuttuminen määräyksen antaneessa jäsenvaltiossa – Prosessiautonomia – Vastaavuus- ja tehokkuusperiaate – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 47 artikla – Direktiivin 2014/41 14…

https://asianajajaliitto.fi/2019/04/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-rikosoikeudellista-yhteistyota-koskevassa-asiassa/
30.1.2019 Oikeusuutiset

Eurojust: Todisteiden turvaaminen EU: ssa rajojen yli

Eurooppalainen tutkintamääräys on osoittanut arvonsa käytännöllisenä välineenä, millä nopeutetaan rajatylittäviä rikostutkimuksia Euroopassa Oikeusalan ammattilaiset tarvitsevat kuitenkin ohjausta ja tukea, sillä  eurooppalainen tutkintamääräys edellyttää hyviä tietoja kansallisista rikosoikeusjärjestelmistä, nopean pääsyn oikeisiin yhteyksiin sekä käytännöllistä ja joustavaa lähestymistapaa. Nämä ovat keskeisiä päätelmiä Eurojustin esittämästä raportista koskien eurooppalaisen tutkintamääräystä käytännössä. Raportti perustuu EU:…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/eurojust-todisteiden-turvaaminen-eu-ssa-rajojen-yli/
28.6.2017 Oikeusuutiset

OM: Eurooppalainen tutkintamääräys voimaan heinäkuun alussa

Laki rikosasioita koskevasta eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä tulee voimaan 3.7.2017. Uudella lailla pannaan kansallisesti täytäntöön EU-direktiivi, jossa on kyse todisteiden hankkimiseen rikosasioissa liittyvästä oikeusapumenettelystä EU:n jäsenvaltioiden välillä Tarkoituksena on tehostaa ja nopeuttaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä. Lähtökohtana on, että jäsenvaltion on vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen mukaisesti pantava täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa annettu tutkintamääräys. Tutkintamääräys voi…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/om-eurooppalainen-tutkintamaarays-voimaan-heinakuun-alussa/