Generic filters
Exact matches only
22.1.2024 Oikeusuutiset

Konkurssiasiamies selvitti kyselyllä pesänhoitajien tekemien tutkintapyyntöjen laatua

KAM kartoitti pesänhoitajien tutkintapyyntöjen laatua talousrikostutkinnasta valtakunnallisella tasolla. Marraskuussa 2023 kerättiin talousrikosyksiköistä kyselyllä havaintoja pesänhoitajien tekemistä tutkintapyynnöistä. Kysely toteutettiin yhteistyössä Poliisihallituksen kanssa. Talousrikosyksiköissä pesänhoitajien tekemien tutkintapyyntöjen laatua pidettiin pääasiassa hyvänä. Konkurssiasiain neuvottelukunnan suositusta nro 18 Pesänhoitajan velvollisuus tehdä rikosilmoitus ja sen liitteenä olevaa tutkintapyyntömallia pidettiin hyvänä. Mallipohjan käytöstä sinänsä tuli…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/konkurssiasiamies-selvitti-kyselylla-pesanhoitajien-tekemien-tutkintapyyntojen-laatua/
14.12.2023 Oikeusuutiset

Konkurssipesän hoitaja vapautettiin tehtävästä – oli ottanut pesän kirjanpidon haltuun rikoksiin syyllistyen

Pesänhoitajan vapauttaminen, pesänhoitajan kelpoisuus Pesänhoitaja oli tuomittu rangaistukseen lievästä pahoinpitelystä, kunnianloukkauksesta ja julkisrauhan rikkomisesta. Tuomioon johtaneet teot tapahtuivat velallisen kirjanpidon haltuunoton yhteydessä ja kohdistuivat velalliseen ja yhteen velkojaan. Tuomio on tullut lainvoimaiseksi 29.6.2020. Konkurssiasiamies on hakenut 16.4.2021 pesänhoitajan vapauttamista tehtävästään. Käräjäoikeus on hyväksynyt hakemuksen pesänhoitajan vaihtamisesta ja vapauttanut pesänhoitajan tehtävästään.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/konkurssipesan-hoitaja-vapautettiin-tehtavasta-oli-ottanut-pesan-kirjanpidon-haltuun-rikoksiin-syyllistyen/
30.12.2020 Oikeusuutiset

Kun yhtiö ei ole selviytynyt maksuvalmiuskriisistään tekemillään maksusuunnitelmilla, niiden ei siten voida katsoa poistaneen maksukyvyttömyystilaa

KKO:2020:101 Velallisen rikos – Törkeä velallisen epärehellisyys – Menettämisseuraamus Syytteen mukaan A oli lahjoittanut, luovuttanut tai hävittänyt määräysvallassaan olleen yhtiön omaisuutta ilman hyväksyttävää syytä ja aiheuttanut yhtiön maksukyvyttömäksi tulemisen sekä oleellisesti pahentanut sitä. Käräjäoikeus luki A:n syyksi törkeän velallisen epärehellisyyden. Hovioikeus hylkäsi syytteen katsoen, että yhtiön maksukyvyttömyys ja uhkaava maksukyvyttömyys,…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/kun-yhtio-ei-ole-selviytynyt-maksuvalmiuskriisistaan-tekemillaan-maksusuunnitelmilla-niiden-ei-siten-voida-katsoa-poistaneen-maksukyvyttomyystilaa/
18.12.2020 Oikeusuutiset

Esirikoksen avunantaja voitiin tuomita myös rahanpesusta esirikoksen kohteena olleeseen omaisuuteen kohdistuneiden toimien johdosta

KKO:2020:98 Rahanpesu – Törkeä rahanpesu – Velallisen rikos – Törkeä velallisen epärehellisyys – Rikokseen osallisuus – Avunanto A oli ottanut Y Oy:n nimiin vastikkeetta ajoneuvokalustoa X Oy:stä, vaikka hänen oli täytynyt tietää tai ainakin pitää varsin todennäköisenä, että X Oy:tä edustanut B syyllistyy luovutuksella rikokseen. A oli sittemmin siirtänyt ajoneuvokaluston…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/esirikoksen-avunantaja-voitiin-tuomita-myos-rahanpesusta-esirikoksen-kohteena-olleeseen-omaisuuteen-kohdistuneiden-toimien-johdosta/
19.10.2018 Oikeusuutiset

KKO: Velkojansuosinnalla aiheutettu vahinko määräytyi sen mukaan, mitä muiden arvioitiin saavan jako-osuuksina, jos rikosta ei olisi tehty vaan velallinen olisi asetettu konkurssiin

KKO:2018:67 Velallisen rikos – Velkojansuosinta Vahingonkorvaus Kuittaus – Kuittaus konkurssissa A oli myynyt X Oy:n edustajana sen liiketoiminnan toiselle omistamalleen yhtiölle. Kauppahinta oli suoritettu kuittaamalla A:n saatavia X Oy:ltä. Myöhemmin X Oy oli asetettu konkurssiin ja A oli takaajana maksanut X Oy:n velkoja pankille. Konkurssipesä vaati A:lta velkojansuosintaa koskevan rikosasian…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/kko-velkojansuosinnalla-aiheutettu-vahinko-maaraytyi-sen-mukaan-mita-muiden-arvioitiin-saavan-jako-osuuksina-jos-rikosta-ei-olisi-tehty-vaan-velallinen-olisi-asetettu-konkurssiin/
15.2.2018 Oikeusuutiset

KKO: Varojen nosto yhtiöstä ennen konkurssia oli perusteetonta, vaikka yhtiö oli vastineeksi saanut työpanoksen

KKO:2018:12 Velallisen rikos – Törkeä velallisen epärehellisyys Osakeyhtiön hallituksen jäsen A oli kolmen vuoden aikana useita kertoja luovuttanut yhtiöstä varoja itselleen ja puolisolleen yhteensä 54 693 euroa. Osakeyhtiön liiketapahtumien merkitseminen kirjanpitoon ja tilinpäätösten laatiminen oli laiminlyöty kolmella tilikaudella eikä varojen nostoja ollut kirjattu yhtiön kirjanpitoon. Riidatonta oli, että A oli…

https://asianajajaliitto.fi/2018/02/kko-varojen-nosto-yhtiosta-ennen-konkurssia-oli-perusteetonta-vaikka-yhtio-oli-vastineeksi-saanut-tyopanoksen/
24.2.2016 Oikeusuutiset

Väitös Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella 4.3.2016

Hallintotieteiden maisteri, oikeustieteen maisteri Reima Kukkosen rikos- ja prosessioikeuden alaan kuuluva väitöskirja Velallisen rikokset ja rikosoikeudellinen laillisuusperiaate tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa Vastaväittäjänä toimii professori Jussi Tapani Turun yliopistosta ja kustoksena professori Matti Tolvanen Itä-Suomen yliopistosta. Lisätietoa

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/vaitos-ita-suomen-yliopiston-joensuun-kampuksella-4-3-2016/
9.5.2014 Oikeusuutiset

Tilastokeskus: Syyttäjä ratkaisi 72 000 asiaa vuonna 2013

Vuonna 2013 syyttäjä ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan 72 000 rikosoikeudellista asiaa, mikä on 7 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin Syyteratkaisuun syyttäjä päätyi 55 100 asiassa eli 77 prosentissa ratkaisuista. Syytteiden määrä laski 8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vastaajien lukumäärä syyteratkaisuissa oli 73 700. Syyttäjällä päättyneitä juttuja oli 16 800, joista suurin osa oli syyttämättä…

https://asianajajaliitto.fi/2014/05/tilastokeskus-syyttaja-ratkaisi-72-000-asiaa-vuonna-2013/
18.12.2013 Oikeusuutiset

KKO:lta tarkentava tulkinta lis pendens ja ne bis in idem -tilanteesta.

KKO:2013:92 Veropetos – Törkeä veropetos Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen Ne bis in idem A:n syyksi oli luettu kaksi törkeää veropetosta, kirjanpitorikoksen ja törkeän kirjanpitorikoksen käsittävä rikos, törkeä työeläkevakuutusmaksupetos ja törkeä velallisen epärehellisyys. A oli maksanut niin sanottuja pimeitä palkkoja X Oy:n työntekijöille yhteensä noin 1,6 miljoonaa euroa. X Oy…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/kkolta-tarkentava-tulkinta-lis-pendens-ja-ne-bis-in-idem-tilanteesta/
24.9.2013 Oikeusuutiset

Korvausvelvollisuus ei saanut ylittää vahingon määrää

KKO:2013:71 Oikeudenkäyntimenettely – Myöntäminen Vahingonkorvaus – Korvauksen määrääminen Velallisen rikos – Törkeä velallisen epärehellisyys Vastaaja oli törkeää velallisen epärehellisyyttä koskeneessa asiassa käräjäoikeudessa kiistänyt syytteen ja rikokseen perustuneet asianomistajien korvausvaatimukset perusteeltaan mutta myöntänyt korvausvaatimukset määriltään oikeiksi. Käräjäoikeus hylkäsi syytteen osaksi katsoen, että vastaaja oli ilman hyväksyttävää syytä luovuttanut yhtiön varoja ja…

https://asianajajaliitto.fi/2013/09/korvausvelvollisuus-ei-saanut-ylittaa-vahingon-maaraa/