Esirikoksen avunantaja voitiin tuomita myös rahanpesusta esirikoksen kohteena olleeseen omaisuuteen kohdistuneiden toimien johdosta

18.12.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2020:98 Rahanpesu – Törkeä rahanpesu – Velallisen rikos – Törkeä velallisen epärehellisyys – Rikokseen osallisuus – Avunanto

A oli ottanut Y Oy:n nimiin vastikkeetta ajoneuvokalustoa X Oy:stä, vaikka hänen oli täytynyt tietää tai ainakin pitää varsin todennäköisenä, että X Oy:tä edustanut B syyllistyy luovutuksella rikokseen. A oli sittemmin siirtänyt ajoneuvokaluston Z Oy:n nimiin. Sen jälkeen hän oli siirtänyt saman kaluston vielä Z Oy:n nimistä C:n nimiin.

Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että A oli ajoneuvokaluston vastaanottaessaan syyllistynyt avunantoon B:n törkeään velallisen epärehellisyyteen. A:n avunantotointa seuranneita kahta edelleen luovutusta arvioitiin yhtenä törkeänä rahanpesuna ja törkeää rahanpesua pidettiin rikoslain 32 luvun 11 §:ssä edellytetyllä tavalla rikoskokonaisuuden olennaisimpana ja moitittavimpana osana. A:n syyksi voitiin lukea esirikoksen avunannon lisäksi myös törkeä rahanpesu. (Ään.) Ks. KKO:2006:39

KKO:2020:98

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments