KKO:lta tarkentava tulkinta lis pendens ja ne bis in idem -tilanteesta.

18.12.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2013:92 Veropetos – Törkeä veropetos
Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen
Ne bis in idem

A:n syyksi oli luettu kaksi törkeää veropetosta, kirjanpitorikoksen
ja törkeän kirjanpitorikoksen käsittävä rikos, törkeä
työeläkevakuutusmaksupetos ja törkeä velallisen epärehellisyys. A oli
maksanut niin sanottuja pimeitä palkkoja X Oy:n työntekijöille yhteensä
noin 1,6 miljoonaa euroa. X Oy oli välttänyt arvonlisäveroja,
ennakonpidätyksiä ja työnantajan sosiaaliturvamaksuja sekä tuloveroja ja
A henkilökohtaista tuloveroa, joiden yhteismäärä oli ollut yli 1,2
miljoonaa euroa. Menettelyn peittämiseksi X Oy:n kirjanpitoon oli
kirjattu tekaistuja tositteita noin 2,5 miljoonan euron arvosta. A ei
ollut myöskään ilmoittanut X Oy:n maksamia palkkoja
työeläkevakuutusyhtiölle, millä menettelyllä hän oli aiheuttanut noin
140 000 euron työeläkevakuutusmaksun määräämättä jättämisen. Lisäksi A
oli saattanut omaisuuttaan velkojiensa ulottumattomiin noin 60 000 euron
arvosta. A valitti rangaistuksen mittaamisesta. Korkeimman oikeuden
tuomiosta ilmenevillä perusteilla A:lle tuomittua viiden vuoden yhteistä
vankeusrangaistusta ei alennettu. (Ään.)

Kysymys myös ne bis in idem -periaatteen soveltamisesta.

KKO:2013:92

13. Tilanne nyt käsiteltävässä asiassa poikkeaa ratkaisun KKO 2013:59
olosuhteista siten, että tässä tapauksessa syyte on tullut vireille
käräjäoikeudessa ennen veronkorotuspäätösten tekemistä
. Näin ollen
syytteen nostamiselle ei ole ollut estettä. Koska veronkorotuksen
lopullisuudella ei ole ratkaisuissa KKO 2013:59 ja KKO 2013:78 todetulla
tavalla merkitystä veropetosta koskevan syytteen käsittelyn kannalta,
asiassa ei ole myöskään estettä syytteen käsittelyn jatkamiselle, vaikka
veronkorotus onkin verovuosien 2003 – 2006 osalta tullut lopulliseksi
syytteen ollessa vireillä tuomioistuimessa
. Kysymys siitä, mikä merkitys
veronkorotuspäätösten kannalta on sillä seikalla, että veronkorotukset
on määrätty samaa asiaa koskevan veropetossyytteen vireilletulon
jälkeen, ja poistetaanko veronkorotusta koskevat ratkaisut, kuuluu
hallinnollisessa menettelyssä arvioitavaksi.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments