Korvausvelvollisuus ei saanut ylittää vahingon määrää

24.9.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2013:71
Oikeudenkäyntimenettely – Myöntäminen
Vahingonkorvaus – Korvauksen määrääminen
Velallisen rikos – Törkeä velallisen epärehellisyys

Vastaaja oli törkeää velallisen epärehellisyyttä koskeneessa asiassa
käräjäoikeudessa kiistänyt syytteen ja rikokseen perustuneet
asianomistajien korvausvaatimukset perusteeltaan mutta myöntänyt
korvausvaatimukset määriltään oikeiksi. Käräjäoikeus hylkäsi syytteen
osaksi katsoen, että vastaaja oli ilman hyväksyttävää syytä luovuttanut
yhtiön varoja ja omaisuutta vähemmän kuin syytteessä oli väitetty, mutta
velvoitti vastaajan suorittamaan asianomistajille vahingonkorvausta
täysimääräisesti sillä perusteella, että hän oli myöntänyt vaatimukset
määriltään oikeiksi.

Hovioikeus, jossa vastaaja vaati korvausvelvollisuutensa alentamista,
hylkäsi vaatimuksen sillä perusteella, että vastaaja ei ollut
hovioikeudessa esittänyt hyväksyttävää perustetta
korvausvelvollisuutensa määrällisen myöntämisen peruuttamiselle.

Kysymys käräjäoikeuden ja hovioikeuden menettelyn ja ratkaisujen oikeellisuudesta.

KKO:2013:71

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments