KKO: Velkojansuosinnalla aiheutettu vahinko määräytyi sen mukaan, mitä muiden arvioitiin saavan jako-osuuksina, jos rikosta ei olisi tehty vaan velallinen olisi asetettu konkurssiin

19.10.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2018:67

Velallisen rikos – Velkojansuosinta
Vahingonkorvaus
Kuittaus – Kuittaus konkurssissa

A oli myynyt X Oy:n edustajana sen liiketoiminnan toiselle omistamalleen yhtiölle.

Kauppahinta
oli suoritettu kuittaamalla A:n saatavia X Oy:ltä. Myöhemmin X Oy oli
asetettu konkurssiin ja A oli takaajana maksanut X Oy:n velkoja
pankille.

Konkurssipesä vaati A:lta velkojansuosintaa koskevan
rikosasian yhteydessä myydyn omaisuuden arvon suuruista
vahingonkorvausta. A vaati puolestaan, että hän saa
takautumissaatavallaan kuitata konkurssipesälle maksettavaa
vahingonkorvausta.

Vaikka X Oy:n konkurssi ei ollut rauennut vaan
sitä oli jatkettu julkisselvityksenä, velkojansuosinnalla toisille
velkojille aiheutettu vahinko määräytyi sen mukaan, mitä näiden
arvioitiin saavan jako-osuuksina, jos rikosta ei olisi tehty ja
velallinen olisi rikoksentekopäivänä asetettu konkurssiin. (Ään.) Ks.
KKO:1998:53 KKO:1998:82

A:lla oli oikeus kuitata takautumissaatavallaan konkurssipesälle maksettavaa vahingonkorvausvelkaansa.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments