Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
22.4.2016 Oikeusuutiset

Tuomarinvalintalautakunta teki viime vuonna 151 nimitysesitystä. Esitetyistä naisia oli 87 (58 %)

Nimitysasioiden määrä pysyy näin korkealla tasolla ainakin muutaman seuraavan vuoden ajan. Nimitysesitysten lukumäärä näyttää vakiintuneen noin 150 esitykseen vuodessa. Oletettavaa on, että nimitysasioiden määrä pysyy näin korkealla tasolla ainakin muutaman seuraavan vuoden ajan. Myös tuomioistuinten päällikköinä toimivien tuomareiden vaihtuminen tuntuu olevan runsasta. Lautakunnalla on suuri vastuu siitä, että päällikkötuomareiksi valikoituu…

https://asianajajaliitto.fi/2016/04/tuomarinvalintalautakunta-teki-viime-vuonna-151-nimitysesitysta-esitetyista-naisia-oli-87-58/
22.3.2021 Lausunnot

Lausunto tiedustelulainsäädännöstä

LAUSUNTO TIEDUSTELULAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAN VALTIONEUVOSTON SELONTEON VALMISTELUA  VARTEN (SMDNO-2020-980) Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuu seuraavaa: Taustaa Tiedustelulainsäädännön suuntaviivoja koskevassa 15. huhtikuuta 2015 päivätyssä ja silloisesta lainvalmistelusta vastanneelle puolustusministeriöille toimittamassaan lausunnossa Asianajajaliitto on oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti puoltanut erillisen tiedustelulainsäädännön säätämistä. Sittemmin 1. kesäkuuta 2019 voimaan tulleet sotilastiedustelua koskeva laki (590/2019), siviilitiedustelua…

https://asianajajaliitto.fi/2021/03/lausunto-tiedustelulainsaadannosta/
11.11.2017 Oikeusuutiset

Valvira: Rajoitustoimenpiteiden käytön omavalvontaa kehitysvammaisten palveluissa on parannettava

Vastausten perusteella näyttää siltä, että päätöksiä tekevät henkilöt, joiden toimivaltaan se ei kuulu. Kirjallinen, valituskelpoinen päätös tulee tehdä esim. päivittäisissä toiminnoissa käytettävien rajoittavien välineiden tai asusteiden säännönmukaisesta ja pitkäkestoisesta käytöstä ja valvotusta liikkumisesta. Valvira selvitti itsemääräämisoikeuden toteutumista kehitysvammahuollon asumis- ja laitospalveluissa vuonna 2016 osana vuoden 2017 suunnitelmallista sosiaali- ja terveydenhuollon…

https://asianajajaliitto.fi/2017/11/valvira-rajoitustoimenpiteiden-kayton-omavalvontaa-kehitysvammaisten-palveluissa-on-parannettava/
2.4.2013 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: Europolista EU:n lainvalvonta-alan yhteistyön ja koulutuksen keskus

Komission ehdotuksentarkoituksena on tehostaa EU:n lainvalvontaviraston (Europol) toimintaa tietojen keräämisessä ja analysoinnissa ja näiden analyysien jakamisessa jäsenvaltioiden kanssa Näin Europol voi tarjota kansallisille lainvalvontaviranomaisille konkreettisempaa ja kohdennetumpaa tukea rajatylittävässä yhteistyössä ja tutkimuksissa. Ehdotus myös lisää Europolin vastuuvelvollisuutta suhteessa Euroopan parlamenttiin ja kansallisiin parlamentteihin ja parantaa henkilötietojen suojaa. Lisäksi uusi asetus…

https://asianajajaliitto.fi/2013/04/euroopan-komissio-europolista-eun-lainvalvonta-alan-yhteistyon-ja-koulutuksen-keskus/
27.3.2013 Oikeusuutiset

Risen toimintakertomus: Uusintarikollisuus laski

Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) vuoden 2012 toimintakertomuksen mukaan uuteen rikokseen syyllistyi kolmen vuoden seuranta-ajalla 46,2 prosenttia vankilasta vapautuneista, kun vastaava luku edellisvuonna oli 49,8 prosenttia Sama kehitys koski myös yhdyskuntapalvelun suorittaneita. Kun vuonna 2011 yhdyskuntapalvelun suorittaneista vankilaan, takaisin yhdyskuntapalveluun tai valvontarangaistukseen tuomittiin 28,7 prosenttia, niin viime vuonna heidän osuutensa laski 27,5 prosenttiin.…

https://asianajajaliitto.fi/2013/03/risen-toimintakertomus-uusintarikollisuus-laski/