Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2021 julkaistu

20.4.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vuonna 2021 kaikkiin hovioikeuksiin saapui yhteensä 8 226 asiaa. Hovioikeuksiin saapuneiden asioiden määrässä on siten tapahtunut nousua vuoteen 2020 verrattuna (7 368). Hovioikeuksissa annettujen ratkaisujen määrä on vuonna 2021 on pysynyt melko lähellä edellisen vuoden tasoa (7 816 ratkaistua asiaa). Antamatta olevien asioiden määrä (niin sanottu balanssi) on noussut vuonna 2021 noin 11 prosenttia viime vuoden tasosta.

Helsingin hovioikeuteen saapui 2 818 asiaa vuonna 2021 eli 277 asiaa enemmän kuin vuonna 2020. Hovioikeuden antamien ratkaisujen määrä (2 577) on kuitenkin hieman vähentynyt vuodesta 2020 (2 616). Hovioikeudessa vuoden 2021 lopussa vireillä olevien asioiden määrä (2 056) on lisääntynyt edellisvuodesta (1 815).

Pääkäsittelystä ratkaistujen asioiden osuus kaikista asioista oli Helsingin hovioikeudessa kertomusvuonna 29,1 prosenttia. Osuus on kasvanut edellisestä vuodesta 1,7 prosenttiyksikköä.

Pääkäsittelyjen yhteenlaskettu tuntimäärä oli 5 714. Kasvua vuoteen 2020 verrattuna oli 1 421 tuntia. Yli kahdeksan tuntia kestäneitä pääkäsittelyjä oli 176 eli laskua edelliseen vuoteen oli melko paljon (noin 24 prosenttia). Yli 25 tuntia kestäneiden pääkäsittelyjen määrä (35 kpl) on puolestaan yli kaksinkertaistunut.

Kaikista hovioikeuksiin vuonna 2021 saapuneista asioista jatkokäsittelylupajärjestelmän piiriin kuului 74 prosenttia. Helsingin hovioikeudessa vastaava osuus oli noin 72 prosenttia. Evättyjen lupien osuus oli Helsingin hovioikeudessa noin 44 prosenttia ja kaikissa hovioikeuksissa yhteensä noin 48 prosenttia.

Helsingin hovioikeudessa annettujen ratkaisujen mediaanikäsittelyaika vuonna 2021 oli 5,33 kuukautta ja 52,6 prosenttia asioista ratkaistiin kuuden kuukauden kuluessa. Yksinkertaisempi juttukanta pystytään siis käsittelemään hovioikeudessa varsin nopeasti. Keskimääräinen käsittelyaika oli kuitenkin noin 8,8 kuukautta.

Asioiden osuus, joissa käsittelyaika on ollut vähintään vuosi, on edelleen varsin korkea (30,6 prosenttia) ja nousua edelliseen vuoteen on 3,4 prosenttiyksikön verran. Vähintään vuoden ajan vireillä olleiden asioiden määrä vuoden 2021 lopussa oli 513, joka on laskenut edellisvuodesta (545) jonkin verran.

Vuonna 2021 hovioikeuteen saapui 1 735 rikos tai pakkokeinoasiaa (61,6 prosenttia) ja 808 riitaasiaa (28,7 prosenttia). Muita asiaryhmiä olivat mm. ulosottoasiat ja hakemusasiat. Saapuneiden asioiden yleisin nimike oli pahoinpitely (232 asiaa).

Hovioikeuden antamissa ratkaisuissa käräjäoikeuden ratkaisua ei muutettu 20,3 prosentissa asioista. Käräjäoikeuden ratkaisun perusteluja ja lopputulosta muutettiin muilta kuin epäolennaisilta osin noin 26,4 prosentissa asioista. Tutkimatta jätettiin 1,6 prosenttia valituksista, ja 1,8 prosenttia asioista palautettiin käräjäoikeuteen. Asianosaisten välinen sovinto vahvistettiin 1,8 prosentissa asioista.

Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2021

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments