Tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomus 2018 on julkaistu

20.5.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vireille tulleet asiat 2,5-kertaistuivat – Työ muuttui EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisen myötä – Tietoisuus tietosuojaoikeuksista kasvoi

Tietosuojavaltuutetun toimiston 31. toimintavuonna käännettiin kolmannen kerran tietosuojan historian lehteä. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) soveltaminen alkoi 25. toukokuuta. Samalla uudistettiin EU:n tietosuojadirektiivillä (2016/680) rikosasioiden tietosuojalainsäädäntö. Tämä direktiivi edellytti myös kansallisia täytäntöönpanotoimia (rikosasioiden tietosuojalaki 1054/2018).

Myös tietosuoja-asetus sisältää paljon direktiivinomaisia, kansallisesti täytäntöönpantavia piirteitä. Niinpä oikeusministeriön johdolla valmisteltiin kansallinen tietosuojalaki (1050/2018), joka tuli voimaan 1.1.2019 ja korvasi vanhan henkilötietolain sekä siihen liittyneen asetuksen. Samaan yhteyteen liittyi myös vilkas kansallisen erityislainsäädännön uusiminen. Tietosuojavaltuutettu oli eduskunnan kuultavana toimintavuoden aikana yhteensä 93 kertaa. Erityisen merkillepantavaa oli eduskunnan perustuslakivaliokunnan työ. Se linjasi uudelleen henkilötietojen suojasta säätämistä koskevaa käytäntöään ja katsoi tietosuoja-asetuksen vastaavan pääosin perustuslain 10 §:n edellyttämää tietosuojan tasoa huomioiden samalla riskiperusteisen lähestymistavan.

Uusia toimivaltuuksia ja tehtäviä

Tietosuoja-asetus toi mukanaan paljon uudistuksia. Rekisteröityjen oikeuden paranivat olennaisesti, rekisterinpitäjille tuli uusia velvoitteita ja digitaalisilla sisämarkkinoilla toimimiseen mahdollisuudet paranivat. Myös lainvalvontaviranomaisten työ ja siihen liittyvät toimivallat kokivat kaikkien aikojen mullistuksen.

Eräs tietosuojan historian vaihe päättyi, kun itsenäinen, tietosuojan osalta ylintä päätösvaltaa käyttänyt tietosuojalautakunta lopetti työnsä. Euroopan unionissa puolestaan aloitti toukokuussa toimintansa tietosuojalautakunnan eräänlainen vastine, Euroopan tietosuojaneuvosto (EDPB). Sen toiminta lukuisine alatyöryhmineen käynnistyi onnistuneesti, ja neuvostolle laadittiin ja hyväksyttiin työohjelma vuosille 2019–2020. Lähitulevaisuudessa tietosuojaneuvoston toimintakyky joutunee kuitenkin koetukselle kasvavien asiamäärien johdosta.

Syntyi myös uusi ammattikunta, tietosuojavastaavat. Heidät toivotamme ilolla tervetulleiksi auttamaan rekisteröityjä ja rekisterinpitäjiä.

  • Toimintakertomus 2018

Avainsanat