KHO:n vuosikertomus kuvaa esimerkkien avulla laajaa yhteiskunnallisten asioiden kirjoa, jota ylimmässä hallintotuomioistuimessa käsitellään

21.4.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kor­keim­man hal­lin­to-oi­keu­den vuo­si­ker­to­mus si­säl­tää tii­viin kat­sauk­sen vuo­den 2021 oi­keu­del­li­ses­ti mer­kit­tä­vim­piin ja jul­ki­suut­ta saa­nei­siin pää­tök­siin sekä avaa tuo­miois­tui­men men­neen vuo­den ta­pah­tu­mia ja toi­min­taa.

Vuosikertomus kuvaa erilaisten esimerkkien avulla sitä laajaa yhteiskunnallisten asioiden kirjoa, jota ylimmässä hallintotuomioistuimessa käsitellään vuosittain. Kertomuksessa taustoitetaan muun ohella niin ajan ja paikan merkitystä kansainvälisen suojelun asioissa, kaivoslain mukaisia varausilmoitus- ja malminetsintälupapäätöksiä kuin koronaan liittyvää vierailukieltoa ja ylioppilaskunnan paikkojäsenyyttä.

Kirjoituksissa pohditaan myös oikeusvaltiota ja kansalaisten perusoikeuksien turvaamista erityisesti kriisien aikana sekä Tuomioistuinviraston roolia ja asemaa suhteessa tuomioistuimiin. Vuosikertomuksessa valotetaan myös viime vuonna julkistettua KHO:n ensimmäistä strategiaa.

Kertomukseen sisältyy laaja tilastokatsaus vuoden 2021 aikana KHO:een tulleista ja ratkaistuista asioista. Viime vuonna korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsiteltävistä asiaryhmistä suurimmat olivat ulkomaalaisasiat ja sosiaali- ja terveydenhuoltoasiat.

Tiedote

Vuosikertomus 2021 [pdf, 4.9 MB]

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments