Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
23.8.2013 Oikeusuutiset

Turun hovioikeuden ratkaisu toista hyväksikäyttämällä tehdystä petoksesta

THO:2013:2 Törkeä petos Rikokseen osallisuus – Välillinen tekijä Tahallisuus – Syyntakeisuus – Erehdys – Tunnusmerkistöerehdys Asiassa on pidettävä selvitettynä, että A oli osannut hoitaa yksinkertaiset raha-asiansa asianmukaisesti ja että hän on ymmärtänyt, että se, joka sitoutuu vastuisiin, myös vastaa niistä. Esitetyn lääkärintodistuksen mukaan A ymmärtää jossakin määrin tekojensa seuraamuksia, mutta…

https://asianajajaliitto.fi/2013/08/turun-hovioikeuden-ratkaisu-toista-hyvaksikayttamalla-tehdysta-petoksesta/
18.6.2013 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio: Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestely

Oikeudellisen neuvon tai kansallisen kilpailuviranomaisen päätöksen merkitys – Kansallisen kilpailuviranomaisen oikeus todeta Euroopan unionin kilpailuoikeuden rikkominen määräämättä sakkoa Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Oberster Gerichtshof (Itävalta) Oberster Gerichtshof esitti  unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset: 1)      Saadaanko yritykselle määrätä sakkorangaistus SEUT 101 artiklan rikkomisesta, jos se on erehtynyt toimintansa laillisuudesta ja tämä erehdys ei ole…

https://asianajajaliitto.fi/2013/06/eun-tuomioistuimen-tuomio-kartellit-tai-muut-yhteistoimintajarjestely/
4.12.2019 Oikeusuutiset

Rikoksesta epäillyn kuvan ja nimen julkaiseminen Facebookissa oli yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä

HelHO:2019:10 Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen – Rikoksesta epäillyn kuvan ja nimen julkaiseminen Facebookissa – Kieltoerehdys – Loukatun suostumus Hovioikeus katsoi käräjäoikeuden tavoin, että polttoaineen anastamisesta epäillyn henkilön kuvan ja nimen julkaiseminen loukkasi tämän yksityisyyttä, eikä polttoaineautomaattiin kiinnitetty tarra merkinnyt pätevää suostumusta perusoikeutena suojatun yksityiselämän loukkaamiseksi. Teon rangaistavuutta ei poistanut myöskään…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/rikoksesta-epaillyn-kuvan-ja-nimen-julkaiseminen-facebookissa-oli-yksityiselamaa-loukkaavaa-tiedon-levittamista/
12.2.2017 Oikeusuutiset

Turvapaikanhakijalle ei palautettu määräaikaa asiamiehen laiminlyönnin perusteella

KHO:2017:21 Menetetyn määräajan palauttaminen – Turvapaikka – Oleskelulupa – Valituslupahakemus – Asiamies – Asiamiehen menettely – Valituslupahakemuksen myöhästyminen Irakilainen turvapaikanhakija haki menetetyn määräajan palauttamista voidakseen tehdä valituslupahakemuksen hallinto-oikeuden kielteisestä turvapaikkapäätöksestä korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Asiassa oli ratkaistavana, oliko hänen tässä asiassa esittämänsä asiamiehen laiminlyönti sellainen erityisen painava syy, jota tarkoitettiin hallintolainkäyttölain 61…

https://asianajajaliitto.fi/2017/02/turvapaikanhakijalle-ei-palautettu-maaraaikaa-asiamiehen-laiminlyonnin-perusteella/
2.11.2014 Oikeusuutiset

Hovioikeus oli poikennut syytteestä

KKO:2014:81 Syyte – Syytesidonnaisuus Törkeä petos Syytteen teonkuvauksen mukaan A oli syyllistynyt törkeään petokseen siten, että hän oli erehdyttänyt yhtiö B:n henkilökuntaa tai käyttänyt sille syntynyttä erehdystä hyväksi ja näin menetellen saanut keväällä 2004 B:n tekemään A:n määräysvallassa olleen yhtiö C:n kanssa sopimuksen tai sopimaan C:n osallistumisesta sopimusjärjestelyyn B:n kanssa.…

https://asianajajaliitto.fi/2014/11/hovioikeus-oli-poikennut-syytteesta/
26.9.2013 Oikeusuutiset

RHO: Raiskaus vai pakottaminen sukupuoliyhteyteen?

RHO:2013:4 Seksuaalirikos – Raiskaus – Pakottaminen sukupuoliyhteyteen Rangaistuksen määrääminen Hovioikeudessa oli kysymys muun muassa raiskauksen ja sukupuoliyhteyteen pakottamisen tunnusmerkistön täyttymisestä sekä rangaistusseuraamuksesta. Hovioikeudessa otettiin vastaan sama näyttö kuin käräjäoikeudessa. Hovioikeus katsoi asiassa tulleen näytetyksi, että asianomistaja oli sukupuoliyhteyden alkaessa nukkunut ja ollut siten tiedottomassa ja puolustuskyvyttömässä tilassa. Hovioikeus totesi, että…

https://asianajajaliitto.fi/2013/09/rho-raiskaus-vai-pakottaminen-sukupuoliyhteyteen/