Rikoksesta epäillyn kuvan ja nimen julkaiseminen Facebookissa oli yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä

4.12.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

HelHO:2019:10 Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen – Rikoksesta epäillyn kuvan ja nimen julkaiseminen Facebookissa – Kieltoerehdys – Loukatun suostumus

Hovioikeus katsoi käräjäoikeuden tavoin, että polttoaineen anastamisesta epäillyn henkilön kuvan ja nimen julkaiseminen loukkasi tämän yksityisyyttä, eikä polttoaineautomaattiin kiinnitetty tarra merkinnyt pätevää suostumusta perusoikeutena suojatun yksityiselämän loukkaamiseksi. Teon rangaistavuutta ei poistanut myöskään poliisin edustajan lehdessä esittämä kannanotto, että teosta ei tulisi seuraamuksia.

Äänestys 2-1

Vähemistöön jäänyt jäsen totesi mm.

Katson, että bensiiniautomaatissa ollut teksti “Varastamalla polttoainetta, hyväksyt kuvasi julkaisun Facebookissa.” on ollut näkyvällä paikalla ja selkeästi esillä. Katson, että polttoainetta varastava antaa tällaisessa tilanteessa luvan kuvansa julkaisuun.

Avainsanat