Perintöveropäätöksen oikaisuun veronmaksajan vahingoksi ei ollut edellytyksiä

6.10.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tu­run HAO: Arvsskatt – Skatterättelse – Ärendets prövning – Skrivfel räknefel eller jämförbart fel – Testamentets tolkning – Perintövero – Verotuksen oikaisu – Asian tutkiminen – Kirjoitusvirhe – laskuvirhe tai niihin verrattava erehdys – Testamentin tulkinta

Skatteförvaltningen hade rättat arvsbeskattningen till den skattskyldiges nackdel genom att korrigera arvsandelen i enlighet med ordalydelsen i testamentet till en sjättedel av boet. Arvsbeskattningen hade verkställts enligt den laga arvsordningen och arvsandelen ansetts vara en åttondedel av boet trots det att i testamentet hade förordnats att all egendom ska fördelas lika mellan brödernas barn efter huvudtalet. I arvsbeskattningsbeslutet hade det även konstaterats att arvsandelen erhållits på basis av ett universellt testamente.

Förvaltningsdomstolen ansåg att förutsättningar för skatterättelse hade saknats och godkände besvären. Förvaltningsdomstolen konstaterade att det faktum att Skatteförvaltningen hade utrett och uttryckligen avgjort ett ärende innebär i praktiken att ärendet hade avgjorts på grundval av de uppgifter som den skattskyldige lämnat och Skatteförvaltningen utrett. Arvsbeskattningen verkställs på grundval av bouppteckningsinstrumentet och även arvsskiftesinstrumentet om ett sådant upprättats. Om testamentet uppvisas ska arvsskatten påföras testamentstagaren. Arvsbeskattningen verkställs således inte genom massförfarandet och den grundar sig inte på automation utan förutsätter tjänstemannaarbete som innefattar också bestämmande av arvsandelens storlek. Det ifrågavarande arvsbeskattningsbeslutet hade enligt beslutet även baserat sig på testamentet. Skatteförvaltningen hade således utrett och uttryckligen avgjort ärendet. Av handlingarna framgick inte att avgörandet inte hade motsvarat det som avsetts. Den ursprungliga arvsbeskattningen hade verkställts enligt den laga arvsordningen. Under dessa omständigheter kunde det inte anses ha varit frågan om ett skrivfel, ett räknefel eller något annat därmed jämförbart fel.

Tu­run HAO 28.9.2022 H1524/​2022

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments