Kielitaidottoman kuluttajan olisi tullut hankkia tieto pysäköinnin ehdoista ennen pysäköimistä, kun oli tietoinen sopimuksen syntymisestä

6.7.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kuluttajariitalautakunta: Valvontamaksu – Sopimusehdot 

Kuluttaja vaatii valvontayhtiötä peruuttamaan valvontamaksun. Maksuongelma johtui pysäköintihallin järjestelmän väärinymmärtämisestä. Pysäköintimittarin tiedot (sopimusehdot) annettiin suomeksi, englanniksi ja venäjäksi, joita kuluttaja ei osaa. Hän osaa puolaa, espanjaa ja ranskaa, ja hän oli tullut Suomeen vain muutamaksi päiväksi. Kuluttaja käsitti ohjeista, että pysäköintimaksu tulee maksaa poistuessa ja järjestelmä velottaa maksun automaattisesti tallennetusta sisääntulohetkestä alkaen. Tällainen järjestelmä toimii monessa paikassa muissa maissa, ja kuluttaja oli vakuuttunut, että sellainen olisi myös täällä.

Ratkaisun perustelut

Valvontamaksun perusteen arviointi

Maanomistaja voi määrätä, millä ehdoilla hänen maalleen saa pysäköidä. Toisen maa-alueen tai rakennuksen käyttäminen pysäköintiin ilman tämän lupaa ei ole hyväksyttävää. Auton alueelle pysäköivä henkilö hyväksyy alueen pysäköintiehdot pysäköidessään. Tässä tapauksessa ehtojen mukaan pysäköinti on maksullista ja maksun voi suorittaa maksuautomaattiin.

Kansainvälisesti on tavanomaista, että pysäköinnistä veloitetaan, ja myös kuluttaja on kertonut ymmärtäneensä, että pysäköinti olisi maksullista. Kuluttajan ja pysäköintiyrityksen välille oli syntynyt sopimus, kun kuluttaja oli ajanut pysäköintihalliin. Kuluttaja ei kuitenkaan ollut ymmärtänyt ohjeita (sopimusehtoja) ja oli olettanut virheellisesti veloituksen tapahtuvan automaattisesti. Lautakunnan saaman selvityksen mukaan mikään ei kuitenkaan viitannut siihen, että maksu laskutettaisiin automaattisen kameratallennuksen perusteella.

Kuluttaja ei kertomansa mukaan tiennyt sopimuksen ehtoja, koska hän ei ymmärtänyt niissä käytettyä kieltä, joita olivat suomi, englanti ja venäjä. Lautakunta pitää tärkeänä, että osapuolet ymmärtävät sopimuksessa käytettyä kieltä, ja tilanne voi olla kuluttajan kannalta hankala varsinkin silloin, kun sopimus syntyy pelkästään hänen toimintansa tuloksena, pysäköimällä auto maksulliselle alueelle. Pysäköintiehtoja ei voida käytännön syiden takia kertoa kaikilla kielillä.

Lautakunta katsoo kuitenkin, että kuluttajan olisi tullut hankkia tieto pysäköinnin ehdoista ennen pysäköimistä ainakin tässä tapauksessa, koska hän oli tietoinen sopimuksen syntymisestä. Nykyään on myös mahdollista käyttää erilaisia puhelimessa toimivia apuvälineitä, joiden avulla vieraalla kielellä kerrotun voi helposti ymmärtää. Tapaukseen ei myöskään sovellu mikään oikeustoimilain pätemättömyysperuste. Lautakunta pitääkin tässä tapauksessa oikeana asettaa kuluttajalle vastuu, kun hän oli pysäköinyt maksulliselle alueelle noudattamatta sopimusehtoja. Valvontayhtiöllä on ollut oikeus valvontamaksuun.

D/4108/34/2022 Pysäköintisopimuksen ehtojen sitovuus, kun kuljettaja ei ymmärrä niissä käytettyä kieltä

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments