Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
5.10.2022 Oikeusuutiset

Sillä seikalla, oliko valittaja tosiasiassa saanut tiedon ajoneuvoonsa kiinnitetystä pysäköintivirhemaksusta, ei ollut korotuksen määräämisen kannalta merkitystä

Hel­sin­gin HAO: Pysäköintivirhemaksu – Korotus – Tiedoksianto – Tiedoksisaanti Asiassa oli ratkaistavana, oliko valittajan suoritettava pysäköintivirhemaksu korotettuna, kun hän ei ollut suorittanut maksua 30 päivän kuluessa päätöksen tekemispäivästä. Valittajalle oli määrätty pysäköintivirhemaksu ja pysäköintivirhemaksua koskevan päätöksen tiedoksianto oli tapahtunut kiinnittämällä päätös valittajan ajoneuvoon näkyvälle paikalle. Kun valittaja ei ollut maksanut…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/silla-seikalla-oliko-valittaja-tosiasiassa-saanut-tiedon-ajoneuvoonsa-kiinnitetysta-pysakointivirhemaksusta-ei-ollut-korotuksen-maaraamisen-kannalta-merkitysta/
1.10.2019 Oikeusuutiset

Yksityisiä pysäköinninvalvontamaksuja koskeva valituslupahakemus hylättiin

Korkein oikeus (KKO) hylkäsi valituslupahakemuksen asiassa, jossa vastaaja oli tuomittu suorittamaan valvontamaksuja yksityiselle pysäköinninvalvontayritykselle. Hovioikeuden tuomio jäi näin voimaan. Helsingin hovioikeus oli tuominnut vastaajan maksamaan yksityistä pysäköinninvalvontaa harjoittavalle yhtiölle yhteensä pysäköinnin valvontamaksuista 11 040 euroa viivästyskorkoineen. Maksettavaksi tuomittu määrä koostui 184 maksusta, jotka perustuivat 1.4.2016–4.1.2017 tapahtuneisiin sopimusehtojen vastaisiin pysäköinteihin. Yksityisiä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/yksityisia-pysakoinninvalvontamaksuja-koskeva-valituslupahakemus-hylattiin/
3.3.2023 Oikeusuutiset

Editiota voidaan käyttää todisteluun vastaisuuden varalta – ei kuitenkaan vastapuolen selvittämistä varten

KKO:2023:18 Asiakirja – Asiakirjan esittämisvelvollisuus – Oikeudenkäyntimenettely – Todistelu Yksityistä pysäköinninvalvontaa harjoittava A Oy vaati autonvuokraustoimintaa harjoittavaa B Oy:tä esittämään autojen vuokraamista koskevat sopimusasiakirjat, joista A Oy:n mukaan ilmeni, keneltä A Oy voisi periä niin sanottuja yksityisoikeudellisia valvontamaksuja virheellisen pysäköinnin vuoksi. Korkein oikeus katsoi, että todistelua vastaisuuden varalta koskevaa oikeudenkäymiskaaren…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/editiota-voidaan-kayttaa-todisteluun-vastaisuuden-varalta-ei-kuitenkaan-vastapuolen-selvittamista-varten/
16.12.2022 Oikeusuutiset

Vuosikymmeniä jatkunut saunatoiminta sai jatkua ilman uutta rakennuslupaa, vaikka sittemmin asemakaavassa kiinteistölle oli osoitettu muu tarkoitus

KHO:2022:143 Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennusvalvonta – Käyttötarkoituksen muutos – Rakennuslupa – Asemakaava – Poikkeuksen tarve – Sauna – Saunatoiminta A ry oli vuodesta 1998 lähtien järjestänyt avantouimareille mahdollisuuden avantouintiin sekä heille ja muille kävijöille mahdollisuuden saunomiseen uintipaikan yhteydessä olevassa 174 neliömetrin suuruisessa saunarakennuksessa. Rakennuslupa saunarakennukselle oli myönnetty vuonna 1970.…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/vuosikymmenia-jatkunut-saunatoiminta-sai-jatkua-ilman-uutta-rakennuslupaa-vaikka-sittemmin-asemakaavassa-kiinteistolle-oli-osoitettu-muu-tarkoitus/
8.12.2017 Oikeusuutiset

KHO poisti omasta aloitteestaan kohtuuttomana pitämänsä oikeudenkäyntimaksun

KHO:2017:186 Oikeudenkäyntimaksu – Hallinto-oikeuden esittelijän päätös – Purku – Pysäköintivirhe – Tosiasiallinen este oikeuden saavuttamiselle muutoksenhaun avulla Pysäköinninvalvonta oli määrännyt A:n maksettavaksi pysäköintivirhemaksun sallitun pysäköintiajan ylittämisestä. Hallinto-oikeus hylkäsi A:n valituksen. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että A ei ollut sallitun pysäköintiajan ylittäessään syyllistynyt pysäköintivirheeseen. A:n valituksesta hallinto-oikeuden ja pysäköinninvalvonnan päätökset kumottiin. Hallinto-oikeuden…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/kho-poisti-omasta-aloitteestaan-kohtuuttomana-pitamansa-oikeudenkayntimaksun/
22.1.2016 Oikeusuutiset

KHO: Pysäköintivirhemaksua koskeva valitus

KHO kumosi pysäköintivirhemaksun. Asian selvittäminen oli laiminlyöty. A:lle on 22.5.2013 määrätty pysäköintivirhemaksu ajoneuvon rekisterinumero X pysäköinnistä pysäköintikieltoaluemerkin vaikutusalueelle osoitteessa Toukolankuja 5. A on muun ohella esittänyt, ettei alueella ole ollut pysäköintikieltoaluemerkkejä ja ettei voi edellyttää, että Pasilan kaupunginosassa olevat pysäköintikieltoaluemerkit, joiden sijaintiin hallinto-oikeudenkin päätöksessä on viitattu, tulisivat noudatettavaksi Toukolankujalla, joka…

https://asianajajaliitto.fi/2016/01/kho-pysakointivirhemaksua-koskeva-valitus/
3.12.2014 Oikeusuutiset

Kunnallinen pysäköinninvalvonta mahdollista yksityisellä tontilla vain omistajan pyynnöstä

KHO:2014:175 Pysäköintivirhemaksu – Kunnallinen pysäköinninvalvonta – Jalkakäytävä – Yksityisalue – Kiinteistön omistajan valtuutus Tontilla olevan rakennuksen ja rakennuksen edustalla olevan jalkakäytävän välissä oli jalkakäytävän tavoin pinnoitettu alue, joka kuului kyseiseen tonttiin ja oli kiinteistön omistajan omistuksessa. Alue ei ollut katualueeseen kuuluvaa jalkakäytävää. Kun tontin omistaja ei ollut pyytänyt tai valtuuttanut…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/kunnallinen-pysakoinninvalvonta-mahdollista-yksityisella-tontilla-vain-omistajan-pyynnosta/