Editiota voidaan käyttää todisteluun vastaisuuden varalta – ei kuitenkaan vastapuolen selvittämistä varten

3.3.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2023:18 Asiakirja – Asiakirjan esittämisvelvollisuus – Oikeudenkäyntimenettely – Todistelu

Yksityistä pysäköinninvalvontaa harjoittava A Oy vaati autonvuokraustoimintaa harjoittavaa B Oy:tä esittämään autojen vuokraamista koskevat sopimusasiakirjat, joista A Oy:n mukaan ilmeni, keneltä A Oy voisi periä niin sanottuja yksityisoikeudellisia valvontamaksuja virheellisen pysäköinnin vuoksi.

Korkein oikeus katsoi, että todistelua vastaisuuden varalta koskevaa oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 61 §:ää sovellettaessa voitiin määrätä asiakirja tuotavaksi tuomioistuimeen luvun 40 §:ssä säädetyn menettelyn mukaisesti. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 61 §:ää ei kuitenkaan voitu soveltaa sen selvittämiseksi, kuka on hakijan vastapuoli mahdollisessa saatavan perintää koskevassa riita-asiassa. Hakemus hylättiin.

KKO:2023:18

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments