Generic filters
Exact matches only
7.5.2024 Lausunnot

Lausunto HE:stä eduskunnalle laeiksi rikoslain 2 c luvun 5 §:n ja henkilötietojen käsittelystä rikosseuraamuslaitoksessa annetun lain muuttamisesta

Oikeusministeriölle   Dnro L2024-22   Lausuntopyyntönne: VN/23941/2023, 27.3.2024 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI RIKOSLAIN 2 C LUVUN 5 §:N JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ RIKOSSEURAAMUSLAITOKSESSA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA   Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi rikoslain 2 c luvun 5 §:n ja henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa annetun lain muuttamisesta. …

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/lausunto-hesta-eduskunnalle-laeiksi-rikoslain-2-c-luvun-5-%c2%a7n-ja-henkilotietojen-kasittelysta-rikosseuraamuslaitoksessa-annetun-lain-muuttamisesta/
1.8.2023 Oikeusuutiset

Markkinaoikeus hylkäsi editiovaatimuksen patentin loukkausta koskevassa asiassa – ei erittäin tärkeitä syitä liikesalaisuuden suojan murtamiselle

MAO:334/​2023 Purac Biochem B.V. > Arctic Biomaterials Oy ja A asiakirjan esittämisvelvollisuus – patentti 17. Markkinaoikeus toteaa, että väitetyn patentinloukkauksen arvioinnin kannalta Puracin asiakirjan esittämistä koskevien vaatimusten on sinänsä katsottava kohdistuvan sellaisiin asiakirjoihin, joilla voisi olla merkitystä asiassa todisteena. Tästä huolimatta markkinaoikeus katsoo, että nyt käsillä olevassa tilanteessa on vielä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/markkinaoikeus-hylkasi-editiovaatimuksen-patentin-loukkausta-koskevassa-asiassa-ei-erittain-tarkeita-syita-liikesalaisuuden-suojan-murtamiselle/
3.3.2023 Oikeusuutiset

Editiota voidaan käyttää todisteluun vastaisuuden varalta – ei kuitenkaan vastapuolen selvittämistä varten

KKO:2023:18 Asiakirja – Asiakirjan esittämisvelvollisuus – Oikeudenkäyntimenettely – Todistelu Yksityistä pysäköinninvalvontaa harjoittava A Oy vaati autonvuokraustoimintaa harjoittavaa B Oy:tä esittämään autojen vuokraamista koskevat sopimusasiakirjat, joista A Oy:n mukaan ilmeni, keneltä A Oy voisi periä niin sanottuja yksityisoikeudellisia valvontamaksuja virheellisen pysäköinnin vuoksi. Korkein oikeus katsoi, että todistelua vastaisuuden varalta koskevaa oikeudenkäymiskaaren…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/editiota-voidaan-kayttaa-todisteluun-vastaisuuden-varalta-ei-kuitenkaan-vastapuolen-selvittamista-varten/
10.5.2022 Oikeusuutiset

Editiota koskevalla päätöksellä ei ollut oikeusvoimavaikusta myöhemmin vireille saatetussa toisessa oikeudenkäynnissä

Vaa­HO:2022:5 Asiakirjan esittämisvelvollisuus – Oikeusvoima Hovioikeus katsoi, että käräjäoikeuden aikaisemmin toisessa asiassa antamalla asiakirjan esittämistä eli editiota koskevalla päätöksellä ei ollut oikeusvoimavaikusta myöhemmin vireille saatetussa toisessa oikeudenkäynnissä. Tässä asiassa on kysymys muun ohella siitä, voiko editiovaatimuksen kohteena olevilla asiakirjoilla olla merkitystä näyttönä nimenomaan tässä asiassa ja onko olemassa erittäin tärkeää…

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/editiota-koskevalla-paatoksella-ei-ollut-oikeusvoimavaikusta-myohemmin-vireille-saatetussa-toisessa-oikeudenkaynnissa/
4.9.2020 Oikeusuutiset

Markkinaoikeus tuomitsi 75.000 euron uhkasakon maksettavaksi kun sen antamaa editiomääräystä ei ollut asianmukaisesti noudatettu

MAO: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft > Vannetukku.fi Oy asiakirjan esittämisvelvollisuus – tiedonsaanti – uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi   1. Asiassa on arvioitavana, onko vannetukku.fi Oy noudattanut markkinaoikeuden 13.3.2019 antamalla lainvoiman saaneella päätöksellä numero 114/19 sille asetettuja ja sakon uhalla tehostettuja määräyksiä koskien asiakirjan esittämistä ja tiedonsaantia. Mikäli vannetukku.fi Oy ei ole…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/markkinaoikeus-tuomitsi-75-000-euron-uhkasakon-maksettavaksi-kun-sen-antamaa-editiomaaraysta-ei-ollut-asianmukaisesti-noudatettu/
10.7.2020 Oikeusuutiset

EU:n oikeusalan tulostaulu 2020 on julkaistu. Suomessa vireille vähiten riita-asioita.

Vertailussa EU-jäsenvaltioiden välillä suomalaisten luottamus oikeuslaitoksen riippumattomuuteen on korkealla tasolla. Parannettavaa Suomella on oikeusalasta lapsille viestimisessä. EU Justice Scoreboard 2020: Continued improvements in efficiency and accessibility of EU justice systems, coupled with decline in the perception of judicial independence in some Member States Today, the European Commission published the 2020…

https://asianajajaliitto.fi/2020/07/eun-oikeusalan-tulostaulu-2020-on-julkaistu-suomessa-vireille-vahiten-riita-asioita/
30.1.2019 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös editiovelvollisuudesta ja liikesalaisuuden murtamisesta

KKO:2019:7 Asiakirja – Asiakirjan esittämisvelvollisuus Liikesalaisuus A Oy ja B Oy vaativat riita-asiassa, että C Oy ja D Oy sekä mainitut yhtiöt omistaneet henkilöt määrätään esittämään C Oy:n ja D Oy:n yhdessä omistaman yhdysvaltalaisen yhtiön asiakirjoja. Vastapuolet kiistivät vaatimuksen sillä perusteella, että asiakirjoja ei ollut yksilöity riittävästi, niillä ei ollut…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/ennakkopaatos-editiovelvollisuudesta-ja-liikesalaisuuden-murtamisesta/
10.10.2013 Oikeusuutiset

Hallinto-oikeus arvioi sananvapautta ravintolamarkkinoinnissa

Turun HAO: Anniskeluasia – Mainonta – Happy hour – Tarjoushintailmoittelu – Alennettu hinta -Kiertoilmaisu – Internet-mainonta – Huomautus A Oy:n mukaan TörkyTorstai ja After Dark ovat klubeja, joissa on juomatarjouksia, mutta myös muuta sisältöä. Ravintola oli internet-sivuillaan mainostanut muun muassa seuraavia tapahtumia: Summer Jam Edition 2012 TörkyTorstai After Dark Club…

https://asianajajaliitto.fi/2013/10/hallinto-oikeus-arvioi-sananvapautta-ravintolamarkkinoinnissa/
10.9.2013 Oikeusuutiset

EIT julkaisi uuden kokoelman merkittävimmästä oikeuskäytännöstään

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on julkaissut sekä painetun että sähköisen kokoelmaversion merkittävimmästä oikeuskäytännöstään. EIT:n lehdistötiedotteesta: The European Court of Human Rights has launched today new print and online collections of its leading case-law in order to heighten awareness of the most important cases and encourage their application at domestic level. The print…

https://asianajajaliitto.fi/2013/09/eit-julkaisi-uuden-kokoelman-merkittavimmasta-oikeuskaytannostaan/