Markkinaoikeus tuomitsi 75.000 euron uhkasakon maksettavaksi kun sen antamaa editiomääräystä ei ollut asianmukaisesti noudatettu

4.9.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

MAO: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft > Vannetukku.fi Oy
asiakirjan esittämisvelvollisuus – tiedonsaanti – uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi

 
1. Asiassa on arvioitavana, onko vannetukku.fi Oy noudattanut markkinaoikeuden 13.3.2019 antamalla lainvoiman saaneella päätöksellä numero 114/19 sille asetettuja ja sakon uhalla tehostettuja määräyksiä koskien asiakirjan esittämistä ja tiedonsaantia. Mikäli vannetukku.fi Oy ei ole näin menetellyt, asiassa tulee arvioitavaksi uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi ja määräysten täytäntöönpanoa koskevien toimenpiteiden jatkaminen.
***
9. Edellä kohdissa 6–8 todettu huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei vannetukku.fi Oy ole täyttänyt määräyksiä 1a ja 2.2a kaikilta osin ajalta 1.1.2013–13.3.2019 toimittamalla joitakin myyntitositteita 2.1.2019 ja 29.11.2019 lähinnä Mi6-vanteista ja jättäessään toimittamatta myyntitositteet muista Blaukreuz-tunnuksella myymistään vanteista. Tätä arviota ei muuta vannetukku.fi Oy:n liikevaihtonsa tuoteryhmittäisestä muodostumisesta esittämä.
***
Markkinaoikeuden 13.3.2019 antamassa päätöksessä numero 114/19 määräysten tehosteeksi asetetut uhkasakot tuomitaan vannetukku.fi Oy:n maksettavaksi yhteensä 75.000 euron määräisenä. Markkinaoikeus hylkää Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaftin vaatimuksen 1 enemmälti.
 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments