Ennakkopäätös editiovelvollisuudesta ja liikesalaisuuden murtamisesta

30.1.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:7

Asiakirja – Asiakirjan esittämisvelvollisuus
Liikesalaisuus

A Oy ja B Oy vaativat
riita-asiassa, että C Oy ja D Oy sekä mainitut yhtiöt omistaneet
henkilöt määrätään esittämään C Oy:n ja D Oy:n yhdessä omistaman
yhdysvaltalaisen yhtiön asiakirjoja. Vastapuolet kiistivät vaatimuksen
sillä perusteella, että asiakirjoja ei ollut yksilöity riittävästi,
niillä ei ollut merkitystä näyttönä eivätkä ne olleet vastapuolten, vaan
yhtiön hallussa. Lisäksi asiakirjat sisälsivät yhtiön
liikesalaisuuksia.

Korkeimman oikeuden päätöksestä tarkemmin
ilmenevillä perusteilla katsottiin, että asiakirjan
esittämisvelvollisuuden edellytykset täyttyivät eräiden asiakirjojen
osalta ja että erittäin tärkeät syyt vaativat liikesalaisuuksista
todistamista. (Ään.)

9. Korkeimmassa oikeudessa kysymys on
siitä, ovatko vaatimuksen kohteena olevat asiakirjat riittävästi
yksilöidyt, voiko asiakirjoilla olla merkitystä näyttönä pääasiassa sekä
ovatko asiakirjat vastapuolten hallussa asiakirjojen esittämistä
koskevan määräyksen antamisen edellyttämällä tavalla. Lisäksi kysymys on
mahdollisten liikesalaisuuksien merkityksestä asiakirjojen
esittämisvelvollisuuden kannalta.