Editiota koskevalla päätöksellä ei ollut oikeusvoimavaikusta myöhemmin vireille saatetussa toisessa oikeudenkäynnissä

10.5.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vaa­HO:2022:5 Asiakirjan esittämisvelvollisuus – Oikeusvoima

Hovioikeus katsoi, että käräjäoikeuden aikaisemmin toisessa asiassa antamalla asiakirjan esittämistä eli editiota koskevalla päätöksellä ei ollut oikeusvoimavaikusta myöhemmin vireille saatetussa toisessa oikeudenkäynnissä.

Tässä asiassa on kysymys muun ohella siitä, voiko editiovaatimuksen kohteena olevilla asiakirjoilla olla merkitystä näyttönä nimenomaan tässä asiassa ja onko olemassa erittäin tärkeää syytä murtaa liikesalaisuuksien suojaa ottaen huomioon nimenomaan tämän asian erityispiirteet. Näitä kysymyksiä ei ole voitu sitovasti ratkaista aiemmassa toista asiaa koskevassa oikeudenkäynnissä.

Vaa­HO:2022:5

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments