Markkinaoikeus hylkäsi editiovaatimuksen patentin loukkausta koskevassa asiassa – ei erittäin tärkeitä syitä liikesalaisuuden suojan murtamiselle

1.8.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

MAO:334/​2023 Purac Biochem B.V. > Arctic Biomaterials Oy ja A
asiakirjan esittämisvelvollisuus – patentti

17. Markkinaoikeus toteaa, että väitetyn patentinloukkauksen arvioinnin kannalta Puracin asiakirjan esittämistä koskevien vaatimusten on sinänsä katsottava kohdistuvan sellaisiin asiakirjoihin, joilla voisi olla merkitystä asiassa todisteena. Tästä huolimatta markkinaoikeus katsoo, että nyt käsillä olevassa tilanteessa on vielä sanottua suurempi paino annettava kuitenkin sille, että kyseisten asiakirjojen määrääminen tuotavaksi markkinaoikeuteen tulisi merkitsemään Arcticin liikesalaisuuksien paljastumista tämän kilpailijalle, Puracille. Kuten korkein oikeus on edellä selostetussa ennakkopäätöksessäänkin todennut, todisteen esittämisen seurauksia on harkittava erityisesti sen kannalta, jonka hyväksi todistamiskielto on säädetty, eli käsillä olevassa tapauksessa Arcticin kannalta. Tähän nähden markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa ole käsillä sellaisia oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 19 §:ssä tarkoitettuja erittäin painavia syitä liikesalaisuuden suojan murtamiseksi, että kysymyksessä oleviin Puracin asiakirjan esittämistä koskeviin vaatimuksiin olisi syytä suostua Arcticin liikesalaisuuden suojan estämättä.

18. Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että kysymyksessä olevat Puracin asiakirjojen esittämistä koskevat vaatimukset on hylättävä jo sen perusteella, ettei asiassa ole käsillä erittäin tärkeitä syitä liikesalaisuuden suojan murtamiselle. Asiassa ei siten ole tarpeen ottaa kantaa muihin oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 40 §:ssä säädettyjen asiakirjan määräämistä tuomioistuimeen koskevien edellytysten täyttymiseen.

MAO:334/​2023

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments