Yksityisiä pysäköinninvalvontamaksuja koskeva valituslupahakemus hylättiin

1.10.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Korkein oikeus (KKO) hylkäsi valituslupahakemuksen asiassa, jossa vastaaja oli tuomittu suorittamaan valvontamaksuja yksityiselle pysäköinninvalvontayritykselle. Hovioikeuden tuomio jäi näin voimaan.

Helsingin hovioikeus oli tuominnut vastaajan maksamaan yksityistä pysäköinninvalvontaa harjoittavalle yhtiölle yhteensä pysäköinnin valvontamaksuista 11 040 euroa viivästyskorkoineen. Maksettavaksi tuomittu määrä koostui 184 maksusta, jotka perustuivat 1.4.2016–4.1.2017 tapahtuneisiin sopimusehtojen vastaisiin pysäköinteihin.

Avainsanat