Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
27.1.2024 Oikeusuutiset

Auton haltija ei ollut aiheuttanut tarpeetonta oikeudenkäyntiä kun ei ollut paljastanut kuka oli pysäköinyt auton väärin – kuluvaatimus hylättiin

THO:2024:1: Oikeudenkäyntikulut – Kanteen peruuttaminen – Tarpeettoman oikeudenkäynnin aiheuttaminen A Oy:n pysäköintimaksua koskenut kanne käräjäoikeudessa oli peruutettu, mutta pääasian voittanut vastaaja B oli velvoitettu korvaamaan A Oy:n oikeudenkäyntikulut. Hovioikeus otti oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 4 §:n 1 momenttia soveltaessaan huomioon, että asiassa ei ollut ollut kysymys sellaisesta oikeudenkäynnin lopputulokseen vaikuttaneesta seikasta,…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/auton-haltija-ei-ollut-aiheuttanut-tarpeetonta-oikeudenkayntia-kun-ei-ollut-paljastanut-kuka-oli-pysakoinyt-auton-vaarin-kuluvaatimus-hylattiin/
14.6.2023 Oikeusuutiset

Kuluttajariitalautakunta: Vain yksi valvontamaksu useamman päivän virheellisestä pysäköinnistä

Kuluttajan ratkaisupyyntö koskee valvontayhtiön 1.9.2022, 2.9.2022 ja 3.9.2022 antamaa kolmea valvontamaksua, joiden yhteismäärä on 150 euroa. Kuluttajan auto oli tuolloin pysäköitynä yhtiön valvomalle Vaasan lentoaseman P2 -pysäköintialueelle. Valvontayhtiö on vaatinut ja saanut kuluttajalta kolme 50 euron suuruista valvontamaksua eli yhteensä 150 euroa. Lautakunnan saaman selvityksen mukaan sopimusehdoista ei kuitenkaan ilmene,…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/kuluttajariitalautakunta-vain-yksi-valvontamaksu-useamman-paivan-virheellisesta-pysakoinnista/
1.10.2019 Oikeusuutiset

Yksityisiä pysäköinninvalvontamaksuja koskeva valituslupahakemus hylättiin

Korkein oikeus (KKO) hylkäsi valituslupahakemuksen asiassa, jossa vastaaja oli tuomittu suorittamaan valvontamaksuja yksityiselle pysäköinninvalvontayritykselle. Hovioikeuden tuomio jäi näin voimaan. Helsingin hovioikeus oli tuominnut vastaajan maksamaan yksityistä pysäköinninvalvontaa harjoittavalle yhtiölle yhteensä pysäköinnin valvontamaksuista 11 040 euroa viivästyskorkoineen. Maksettavaksi tuomittu määrä koostui 184 maksusta, jotka perustuivat 1.4.2016–4.1.2017 tapahtuneisiin sopimusehtojen vastaisiin pysäköinteihin. Yksityisiä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/yksityisia-pysakoinninvalvontamaksuja-koskeva-valituslupahakemus-hylattiin/