KHO: Pysäköintivirhemaksua koskeva valitus

22.1.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO kumosi pysäköintivirhemaksun. Asian selvittäminen oli laiminlyöty.

A:lle on 22.5.2013 määrätty pysäköintivirhemaksu ajoneuvon
rekisterinumero X pysäköinnistä pysäköintikieltoaluemerkin
vaikutusalueelle osoitteessa Toukolankuja 5. A on muun ohella esittänyt,
ettei alueella ole ollut pysäköintikieltoaluemerkkejä ja ettei voi
edellyttää, että Pasilan kaupunginosassa olevat
pysäköintikieltoaluemerkit, joiden sijaintiin hallinto-oikeudenkin
päätöksessä on viitattu, tulisivat noudatettavaksi Toukolankujalla, joka
sijaitsee Toukolan kaupunginosassa Arabianrannan asuinalueella.

Oikeudellinen arviointi

Hallinto-oikeuden päätöstä ja
pysäköinninvalvonnan oikaisupäätöstä on perusteltu muun ohella sillä,
että A:n olisi tullut pysäköidessään ajoneuvonsa Toukolankuja 5:n
kohdalle Arabianrannassa noudattaa Pasilassa olevia
pysäköintikieltoaluemerkkejä, vaikka näillä merkeillä ei ole ollut
merkitystä, kun A:lle on määrätty pysäköintivirhemaksu.
Hallintolainkäyttölain 33 §:n 1 momentin ja 51 §:n 1 momentin säännökset
asian selvittämisestä ja ratkaisemisesta edellyttävät, että
hallintotuomioistuin asianosaisen esittämästä vaatimuksesta ja
selvityksestä riippumatta huolehtii asian selvittämisestä ja laillisesti
oikeaan lopputulokseen päätymisestä. Hallintolain asian selvittämistä
koskeva säännökset ovat samansisältöiset.

Johtopäätös

Hallinto-oikeus
ei ole päätöstä tehdessään huolehtinut siitä, että asia tulee
selvitetyksi eikä pysäköinninvalvonta ole oikaisupäätöstä tehdessään
huolehtinut asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä. A:lle
on siten jäänyt epäselväksi, miksi pysäköintivirhemaksu on määrätty.
Asian ratkaisemisen kannalta merkitykselliset liikennemerkkien
sijaintipaikat on ilmoitettu vasta yli kaksi vuotta tapahtumahetken
jälkeen asiaa täällä käsiteltäessä. Viivästys on olennaisesti
heikentänyt A:n mahdollisuuksia vastaselvityksen hankkimiseen ja
esittämiseen. Tämän vuoksi korkein hallinto-oikeus harkitsee oikeaksi
kumota hallinto-oikeuden ja pysäköinninvalvonnan päätökset ja poistaa
A:lle määrätyn pysäköintivirhemaksun.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments