Generic filters
Exact matches only
6.7.2023 Oikeusuutiset

Kielitaidottoman kuluttajan olisi tullut hankkia tieto pysäköinnin ehdoista ennen pysäköimistä, kun oli tietoinen sopimuksen syntymisestä

Kuluttajariitalautakunta: Valvontamaksu – Sopimusehdot  Kuluttaja vaatii valvontayhtiötä peruuttamaan valvontamaksun. Maksuongelma johtui pysäköintihallin järjestelmän väärinymmärtämisestä. Pysäköintimittarin tiedot (sopimusehdot) annettiin suomeksi, englanniksi ja venäjäksi, joita kuluttaja ei osaa. Hän osaa puolaa, espanjaa ja ranskaa, ja hän oli tullut Suomeen vain muutamaksi päiväksi. Kuluttaja käsitti ohjeista, että pysäköintimaksu tulee maksaa poistuessa ja järjestelmä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/07/kielitaidottoman-kuluttajan-olisi-tullut-hankkia-tieto-pysakoinnin-ehdoista-ennen-pysakoimista-kun-oli-tietoinen-sopimuksen-syntymisesta/
28.6.2023 Oikeusuutiset

Merimiesunionin kanssa saarron aikana tehty aluskohtainen työehtosopimus oli pätevä

TT 2023:37:Saarto – Työehtosopimuksen pätevyys Suomen Merimies-Unioni SMU ry oli solminut suomalaisen varustamoyrityksen kanssa Portugalin lipun alla purjehtivia aluksia koskevat työehtosopimukset sen jälkeen, kun yhdistys oli kohdistanut yhteen näistä aluksista saartotoimia. Kysymys työehtosopimusten pätevyydestä. TT 2023:37

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/merimiesunionin-kanssa-saarron-aikana-tehty-aluskohtainen-tyoehtosopimus-oli-pateva/
20.1.2023 Oikeusuutiset

Asianajaja Otto Meri väittelee lauantaina lain ja hyvän tavan vastaisista sopimuksista

OTM, VTK Otto Meri väittelee 21.1.2023 kello 10.15 Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa aiheesta “Lain ja hyvän tavan vastaiset sopimukset – Sopimusoikeudellinen tutkimus kiellonvastaisista oikeustoimista ja niiden oikeusvaikutuksista”. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Porthania, P III -sali, Yliopistonkatu 3. Vastaväittäjänä on professori Kari Hoppu, Aalto-yliopisto, ja kustoksena on Olli Norros. Väitöskirjan tiivistelmä on…

https://asianajajaliitto.fi/2023/01/asianajaja-otto-meri-vaittelee-lauantaina-lain-ja-hyvan-tavan-vastaisista-sopimuksista/
31.1.2022 Lausunnot

Lausunto maakaaren muutostarpeista

Lausuntopalvelu.fi     KYSYMYS: Onko edellä tunnistettu maakaaren kehittämisen kannalta keskeiset toimintaympäristön muutokset? VASTAUS: Ei Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) katsoo ensinnäkin, että maakaaren säätämisen jälkeen kiinteistöjen omistamisen ja vaihdannan ympärille on käytännössä kehittynyt kokonaan uusi toimiala, kiinteistösijoitustoiminta. Muiden kuin yksityishenkilöiden ja asunto-osakeyhtiöiden asumistarkoitukseen omistamien kiinteistöjen osalta kiinteistöjen käyttö ja omistus ovat…

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/lausunto-maakaaren-muutostarpeista/
26.10.2021 Oikeusuutiset

Jäsenvaltio ei voi tehdä välityssopimusta, joka on samanlainen kuin jäsenvaltioiden välillä tehtyyn kahdenväliseen investointisopimukseen sisältyvä pätemätön välityslauseke

Euroopan unionin tuomioistuin LEHDISTÖTIEDOTE nro 190/21 Luxemburgissa 26.10.2021 Tuomio asiassa C–109/20 PL Holdings Unionin oikeuden mukaan jäsenvaltio ei voi tehdä välityssopimusta, joka on sisällöltään samanlainen kuin jäsenvaltioiden välillä tehtyyn kahdenväliseen investointisopimukseen sisältyvä pätemätön välityslauseke Kansallisen tuomioistuimen on siten kumottava tällaisen välityssopimuksen perusteella annettu välitystuomio Vuonna 2013 PL Holdingsin, johon sovelletaan…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/jasenvaltio-ei-voi-tehda-valityssopimusta-joka-on-samanlainen-kuin-jasenvaltioiden-valilla-tehtyyn-kahdenvaliseen-investointisopimukseen-sisaltyva-patematon-valityslauseke/
15.12.2020 Oikeusuutiset

Kaupan kohde, kun kauppa julistettiin pätemättömäksi, ei kuulunut ostajan konkurssipesään

THO:2020:11 Konkurssi – Konkurssipesään kuuluva omaisuus – Oikeustoimen pätemättömyys P myyjänä ja V Oy ostajana olivat solmineet kauppasopimuksen kahdesta kiinteistöstä, hirsimökin puuosista, arkkitehtikuvista ja työpiirustuksista. Ennen V Oy:n asettamista konkurssiin P oli yhtiötä vastaan ajamassaan kanteessa vaatinut kaupan julistamista pätemättömäksi. Käräjäoikeus oli konkurssiin asettamisen jälkeen julistanut kaupan pätemättömäksi ja velvoittanut…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/kaupan-kohde-kun-kauppa-julistettiin-patemattomaksi-ei-kuulunut-ostajan-konkurssipesaan/
10.9.2019 Oikeusuutiset

Sopimus työsuhteen päättämisestä oli tehty olosuhteissa, joista tietoisen olisi kunnian vastaista ja arvotonta vedota sopimukseen

KKO:2019:76 Oikeustoimi – Oikeustoimen pätemättömyys – Työsopimus – Työsopimuksen päättäminen Työnantaja ja työntekijä olivat tehneet työnantajan aloitteesta sopimuksen, jonka mukaan työntekijä oli irtisanonut työsopimuksen ja jossa oli sovittu työsuhteen päättymiseen liittyvistä seikoista. Työntekijä oli allekirjoittanut sopimuksen noin kaksi tuntia kestäneen neuvottelutilaisuuden lopuksi. Työntekijälle ei ollut ennalta ilmoitettu, että tapaamisessa oli…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/sopimus-tyosuhteen-paattamisesta-oli-tehty-olosuhteissa-joista-tietoisen-olisi-kunnian-vastaista-ja-arvotonta-vedota-sopimukseen/
12.11.2015 Oikeusuutiset

Pikavippiyhtiön ja perintäyhtiön puutteelliset toimiluvat eivät vaikuttaaneet saatavan pätevyyteen

KKO:2015:81 Kuluttajasaatava – Saatavan perintä Oikeustoimi – Oikeustoimen pätemättömyys – Puuttumattomuusperiaate Perintäyhtiö, jolle luotonantajayhtiö oli siirtänyt saatavansa perittäviksi, oli vaatinut velallisen velvoittamista suorittamaan yhtiölle tekstiviesteillä syntyneisiin luottosopimuksiin perustuvia saatavia. Velallinen oli vaatinut kanteen hylkäämistä sillä perusteella, että luotonantajayhtiötä ei ollut rekisteröity luotonantajarekisteriin eikä perintäyhtiöllä ollut lupaa perintätoiminnan harjoittamiseen. Korkein oikeus…

https://asianajajaliitto.fi/2015/11/pikavippiyhtion-ja-perintayhtion-puutteelliset-toimiluvat-eivat-vaikuttaaneet-saatavan-patevyyteen/