Pikavippiyhtiön ja perintäyhtiön puutteelliset toimiluvat eivät vaikuttaaneet saatavan pätevyyteen

12.11.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2015:81

Kuluttajasaatava – Saatavan perintä
Oikeustoimi – Oikeustoimen pätemättömyys – Puuttumattomuusperiaate

Perintäyhtiö, jolle luotonantajayhtiö oli siirtänyt saatavansa
perittäviksi, oli vaatinut velallisen velvoittamista suorittamaan
yhtiölle tekstiviesteillä syntyneisiin luottosopimuksiin perustuvia
saatavia. Velallinen oli vaatinut kanteen hylkäämistä sillä perusteella,
että luotonantajayhtiötä ei ollut rekisteröity luotonantajarekisteriin
eikä perintäyhtiöllä ollut lupaa perintätoiminnan harjoittamiseen.
Korkein oikeus katsoi, että nämä seikat eivät aiheuttaneet
luottosopimuksen pätemättömyyttä ja ettei luotonannossa tai saatavien
perinnässä ollut ollut kysymys sellaisesta lain tai hyvien tapojen
vastaisesta toiminnasta, että perintäyhtiön vaatimukset saatavien
pääoman takaisin maksamisesta olisivat jääneet
puuttumattomuusperiaatteen johdosta vaille oikeussuojaa.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments