Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
17.11.2020 Oikeusuutiset

Markkinaoikeus pyytää EU-tuomioistuimelta ennakkoratkaisua kuluttajan puhelinasioinnin tarjoamisesta maksullisesta puhelinnumerosta

Kuluttajansuoja-asia; Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 267 artiklan mukainen ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle   Asiassa on arvioitavana se, onko MiGame Oy menetellyt tehtyyn kulutushyödykesopimukseen liittyvään puhelinasiointiin käytettävissä olevan maksullisen valtakunnallisen palvelunumeron ilmoittamisessa kuluttajia suojaavien säännösten vastaisesti ja onko menettelyn jatkaminen tai uudistaminen kiellettävä. Asiassa on erityisesti kysymys siitä, miten kuluttajan oikeuksista,…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/markkinaoikeus-pyytaa-eu-tuomioistuimelta-ennakkoratkaisua-kuluttajan-puhelinasioinnin-tarjoamisesta-maksullisesta-puhelinnumerosta/
10.7.2020 Oikeusuutiset

Kuluttajansuojaviranomaisten toimivaltuudet laajenevat

Kuluttajansuojaviranomaisten toimivaltuudet laajenevat 15. heinäkuuta. Lakimuutoksilla halutaan tehostaa kuluttajansuojalainsäädännön noudattamista ja parantaa valvonnan uskottavuutta. Tarkoituksena on myös vähentää rikkomuksista aiheutuvia vahinkoja kuluttajille ja elinkeinonharjoittajan kilpailijoille. Tasavallan presidentti vahvisti lait tänään. Uudistuksen taustalla on kuluttajansuojaviranomaisten yhteistyötä koskeva EU:n asetus, jota sovelletaan rajat ylittäviin kuluttajansuojarikkomuksiin jäsenvaltioissa. Samalla kuluttaja-asiamiehen keinot puuttua lainrikkomuksiin laajenevat…

https://asianajajaliitto.fi/2020/07/kuluttajansuojaviranomaisten-toimivaltuudet-laajenevat/
16.6.2020 Tiedotteet

Hakuilmoitus: Asianajajaliiton valiokunnat ja asiantuntijaryhmät toimikaudelle 2020–2022

Asianajajaliiton hallitus valitsee syyskuussa 2020 seuraavaksi kahdeksi vuodeksi jäsenet liiton valiokuntiin ja asiantuntijaryhmiin.  Valiokuntien tarkoituksena on avustaa hallitusta valiokuntien toimialan mukaisissa asioissa. Valiokunnan tehtävänä on seurata oman toimialansa asioita, toimia kyseisen sektorin asiantuntijaryhmänä ja tehdä aloitteita hallitukselle toimialaansa koskevista asioista. Hallitus määrää keskuudestaan valiokunnille puheenjohtajat. Valiokuntien sihteerinä toimii liiton työntekijä. …

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/hakuilmoitus-asianajajaliiton-valiokunnat-ja-asiantuntijaryhmat-toimikaudelle-2020-2022/
24.1.2020 Oikeusuutiset

EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisu KHO:n esittämään pyyntöön kuluttaja-asiakkaan asemasta sähkömarkkinoilla

EU-tuomioistuin: Ennakkoratkaisupyyntö – Sähkön sisämarkkinat – Direktiivi 2009/72/EY – 3 artikla – Kuluttajansuoja – 37 artikla – Sääntelyviranomaisen tehtävät ja toimivaltuudet – Riitojenratkaisu tuomioistuinten ulkopuolella – Osapuolen käsite – Oikeus muutoksenhakuun sääntelyviranomaisen päätöksestä – Kotitalousasiakkaan valitus sähkön jakeluverkon haltijayhtiöstä 15      Kotitalousasiakas A teki sähkönsiirtosopimuksen jakeluverkonhaltijana olleen yrityksen, nykyisin Caruna, kanssa. Hän…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/eu-tuomioistuimen-ennakkoratkaisu-khon-esittamaan-pyyntoon-kuluttaja-asiakkaan-asemasta-sahkomarkkinoilla/
29.11.2019 Lausunnot

Lausunto selvityksestä keinoista ehkäistä kotitalouksien velkaantumista

Yleiset huomiot mietinnöstä Lausunnonantaja lähtökohtaisesti kannattaa esitystä. Selvityksessä esitetyt makrotalousvälineet ovat osaltaan tarpeellisia keinoja yritettäessä estää kotitalouksien velkaantumista. Ne koskevat erityisesti kuluttajien uudisrakentamista varten nostamia asuntoluottoja. Ylivelkaantuminen on kuitenkin laajempi ongelma erityisesti kuluttajille suunnattujen pikavippien ja muiden vakuudettomien kulutusluottojen, vakuusomaisuuden arvonalentumisten sekä taloyhtiölainojen osalta. Selvityksessä todetusti asuntoluottojen määrän kasvu on…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/lausunto-selvityksesta-keinoista-ehkaista-kotitalouksien-velkaantumista/
17.10.2019 Oikeusuutiset

Kuluttajansuojaviranomaisten toimivaltuuksiin ehdotetaan laajennuksia

Hallitus esittää kuluttajansuojaviranomaisten toimivaltuuksiin laajennuksia. Tänään eduskunnalle annetun ehdotuksen taustalla on kuluttajansuojaviranomaisten yhteistyötä koskeva EU:n asetus, jota sovelletaan rajat ylittäviin kuluttajansuojarikkomuksiin jäsenvaltioissa. Samalla tarkoituksena on laajentaa kuluttaja-asiamiehen keinoja puuttua lainrikkomuksiin yleisemminkin myös esimerkiksi kansallisissa valvonta-asioissa. Ehdotuksen mukaan kuluttaja-asiamies voisi osana valvontatehtäviään tehdä koeostoja, määrätä poikkeuksellisissa tapauksissa myös esimerkiksi verkkosivustoilla olevaa…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/kuluttajansuojaviranomaisten-toimivaltuuksiin-ehdotetaan-laajennuksia/
14.10.2019 Nimitysuutiset

Nimityksiä Eversheds Asianajotoimisto Oy:ssä

Henry Firtser on aloittanut Junior Associatena 8.4.2019. Firtser on erikoistunut kiinteistöihin, rakentamiseen ja ympäristöön. Else Leppänen on aloittanut Junior Associatena 1.7.2019. Leppänen on erikoistunut tietosuoja- ja kuluttajansuoja-asioihin. KTM Antti Liimatainen aloittaa 1.11.2019 Senior Advisorina. Liimatainen on erikoistunut yritysjärjestelyihin. Asianajaja, VT Heidi Markus on aloittanut Senior Associatena 18.3.2019. Markus on erikoistunut…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/nimityksia-eversheds-asianajotoimisto-oyssa/
13.8.2019 Oikeusuutiset

THO: Kuluttajaluottosopimusta ei oltu annettu velalliselle asianmukaisesti. Korkovaatimus hylättiin.

THO 2019:8 Velkomus Oikeudenkäyntimenettely – Selvästi perusteeton vaatimus Kuluttajansuoja Kuluttajaluotto – Korko – Viivästyskorko Euroopan unionin oikeus Vastaaja oli täyttänyt limiittiluottoa koskevan lainahakemuksen luotonantajan tarjoamassa sähköisessä lainapalvelussa. Hän oli saanut tietoonsa ja hyväksynyt pdf-muodossa olevat luoton yleiset sopimusehdot ja täytetyn ”Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot” -lomakkeen kaksi kertaa lainapalvelussa lainahakemusta täyttäessään. Luotonantajan…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/tho-kuluttajaluottosopimusta-ei-oltu-annettu-velalliselle-asianmukaisesti-korkovaatimus-hylattiin/
8.4.2019 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: Eurooppalainen kuluttajansuoja – lelut ja autot vaarallisten tuotteiden listan kärjessä

Euroopan komissio antoi 5.4 vuoden 2018 raporttinsa vaarallisia tuotteita koskevasta Safety Gate -varoitusjärjestelmästä, jonka aiempi nimi oli RAPEX eli nopea tiedonvaihtojärjestelmä Raportista käy ilmi, että viranomaiset antoivat toisilleen 2 257 varoitusta vaarallisista tuotteista. Eniten ilmoituksia tehtiin leluista (31 %), toiseksi eniten moottoriajoneuvoista (19 %) ja seuraavaksi eniten vaatteista, tekstiileistä ja muotituotteista (10 %). Yleisimpiä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/04/euroopan-komissio-eurooppalainen-kuluttajansuoja-lelut-ja-autot-vaarallisten-tuotteiden-listan-karjessa/
4.4.2019 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio kuluttajansuojaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Kuluttajansuoja – Direktiivi 93/13/ETY – Kuluttajasopimusten kohtuuttomat ehdot – 1 artiklan 2 kohta – Direktiivin soveltamisala – Ehto, jolla alueellinen toimivalta annetaan yleisten sääntöjen nojalla määritellylle tuomioistuimelle – 6 artiklan 1 kohta – Kohtuuttomuuden tutkiminen viran puolesta – 7 artiklan 1 kohta – Kansallisen tuomioistuimen velvollisuudet ja oikeudet…

https://asianajajaliitto.fi/2019/04/eun-tuomioistuimen-tuomio-kuluttajansuojaa-koskevassa-asiassa-5/