Kuluttajariitalautakunta arvioi vuokranantajan oman työn arvoa vuokravakuuden palauttamisasiassa

28.3.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KRIL: Vakuusmaksu – Oman työn arvo 

Vuokralainen vuokrasi 2.12.2020 päivätyllä määräaikaisella vuokrasopimuksella vuokranantajalta 14.12.2020-31.8.2021 väliseksi määräajaksi asuinhuoneiston. Vuokraksi sovittiin 760 euroa kuukaudessa. Vuokralainen maksoi 1 520 euron vakuuden sopimusehtojen täyttymisen turvaamiseksi.

Vuokrasuhteen päätyttyä vuokranantaja pidätti vakuudesta 548,66 euroa kylpyhuoneen laatan lohkeamisen vuoksi. Asiassa on riitaa vakuuden pidättämisen perusteista.

Vuokralainen vaatii vuokranantajaa palauttamaan myös vakuudesta pidätetyt 548,66 euroa.

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että vuokranantaja palauttaa vuokralaiselle vuokrasopimuksen vakuusmaksusta jo palauttamansa osan lisäksi 409 euroa.  – – –

Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain mukaisesti vuokralaisen tulee hoitaa huoneistoa huolellisesti. Vuokralainen ei ole vastuussa tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu asunnon normaalista asuinkäytöstä. Vuokralaisten ja vuokranantajien valtakunnalliset järjestöt ovat antaneet erillisen ohjeen asuinhuoneiston tavanomaisesta kulumisesta ja asunnon siivouksesta. Tämän ohjeen mukaan äkillisesti aiheutunutta jälkeä ei lähtökohtaisesti voi pitää tavanomaisena kulumisena. Ohjeen mukaan tavanomaisena kulumisena ei pidetä muun muassa isoja kolhuja tai muita suurempia jälkiä, jotka ovat aiheutuneet tavaroiden putoamisesta lattialle tai iskeytymisestä seinään. Esimerkiksi halkeama lattialaatassa tai reikä parketissa eivät ole tavanomaista kulumista. Ohjeen mukaan tavanomaista kulumista ei myöskään ole esimerkiksi se, että WC:n käsienpesualtaaseen on tullut halkeama sen johdosta, että sinne on pudonnut tavaroita.

Laatan lohkeamasta toimitettujen kuvien perusteella lautakunta pitää laatan vauriota pikemminkin äkillisenä kuin pitkän ajan kuluessa muodostuneena jälkenä. Lautakunnan näkemyksen mukaan lohkeamaa kylpyhuoneen seinälaatassa ei ole tavanomaista kulumista. – – –

Lautakunnan ratkaisukäytännössä ja oikeuskäytännössä sopimusrikkomuksen korjaamiseksi tehdyn oman työn arvoa on pidetty korvattavana vahinkona. Vaurion laadusta ja laajuudesta saadun selvityksen perusteella lautakunta pitää laskuerittelyssä ilmoitettua työaikaa huomattavan suurena. Lautakunta pitää vaurioon nähden kohtuullisena työaikana matka-aikoineen yhteensä neljää tuntia. Lautakunta määrältään kohtuullisena korvauksena omasta työstä 20 euroa tunnilta. Näillä perustein lautakunta katsoo, että vakuuden pidätys on laatan lohkeamisen takia aiheellinen yhteensä 139,66 euron osalta.

D/3803/43/2021

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments