Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
31.3.2020 Oikeusuutiset

Helsingin käräjäoikeus antoi välituomion metron automatisointia koskevassa sopimuskiistassa

Helsingin käräjäoikeus on 31.3.2020 antanut välituomion Helsingin kaupungin, Helsingin kaupungin liikennelaitoksen ja Länsimetro Oy:n (yhdessä HKL) sekä Siemens Osakeyhtiön ja Siemens SAS:n (yhdessä Siemens) välisessä oikeudenkäynnissä koskien riita-asiaa Helsingin metron ja länsimetron automatisoinnin epäonnistumisesta (käräjäoikeuden diaarinumero L 15/33394). Oikeudenkäynti on ollut poikkeuksellisen laaja ja ratkaistavia kysymyksiä on ollut merkittävä määrä.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/helsingin-karajaoikeus-antoi-valituomion-metron-automatisointia-koskevassa-sopimuskiistassa/
25.3.2020 Oikeusuutiset

KKO äänesti kiinteistönvälittäjän vahingonkorvausvastuusta

KKO:2020:26 Kiinteistönvälitys – Kiinteistönvälittäjä – Selonotto- ja tiedonantovelvollisuus – Vahingonkorvaus Ostajat olivat ostaneet juuri putkiremontoidusta rakennuksesta asunnon. Ostajat vaativat myyjän käyttämältä välitysliikkeeltä vahingonkorvausta, koska se oli laiminlyönyt velvollisuutensa antaa ostajille tiedon putkiremontista johtuvasta maksuosuudesta. Ostajat eivät olleet ymmärtäneet, että heidän maksettavakseen tulisi muuta kuin esitteessä ja kauppakirjassa ilmoitettu velaton kauppahinta.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/kko-aanesti-kiinteistonvalittajan-vahingonkorvausvastuusta/
13.2.2020 Oikeusuutiset

Pakkokeinolain mukaisen turvaamistoimen aiheuttaman vahingon osalta valtiolla ei ole ankaraa vastuuta

HelHO:2020:1 Turvaamistoimi – Vakuustakavarikko – Turvaamistoimen tarpeettomuus – Vahingonkorvaus – Valtion korvausvastuu – Ankara vastuu – Oikeudenkäyntikulut – Kohtuullistaminen – Oikeuden epäselvyys Toisin kuin käräjäoikeus, hovioikeus katsoi, ettei vakuustakavarikko ollut ollut tarpeeton, kun asiassa oli selvitetty, että oli tapahtunut petosrikos, jonka seurauksena yhtiölle oli päätynyt rahavaroja. Nämä rahavarat olisi voitu…

https://asianajajaliitto.fi/2020/02/pakkokeinolain-mukaisen-turvaamistoimen-aiheuttaman-vahingon-osalta-valtiolla-ei-ole-ankaraa-vastuuta/
9.1.2020 Oikeusuutiset

Yleinen poliisivalvonta ei ole virkatehtävä, joka perustaisi poliisille oikeuden pysäyttää ja tarkastaa henkilö poliisilain nojalla

HelHO:2019:11 Vahingonkorvaus – Valtion korvausvastuu – Korvattava vahinko – Kärsimys – Euroopan ihmisoikeussopimus – Poliisin toimivaltuudet – Turvallisuustarkastus Poliisi oli pysäyttänyt kadulla ennestään rikollisesta menneisyydestä tietämänsä A:n. Hänelle oli tehty turvallisuustarkastus ja häntä oli pidetty poliisiautossa sen aikaa, kun hänelle oli kirjoitettu rangaistusmääräys A:n hallusta löydetyn kääntöveitsen johdosta.Kysymys siitä, oliko…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/yleinen-poliisivalvonta-ei-ole-virkatehtava-joka-perustaisi-poliisille-oikeuden-pysayttaa-ja-tarkastaa-henkilo-poliisilain-nojalla/
12.12.2019 Oikeusuutiset

Henkilöt, jotka eivät toimi kartellin kohteena olevilla markkinoilla, voivat vaatia korvausta kartellista aiheutuneesta vahingosta

Tämänpäiväisellä tuomiollaan unionin tuomioistuin esitti merkittäviä täsmennyksiä sellaisten unionin oikeuden säännösten ja kansallisen oikeuden säännösten välisestä suhteesta, jotka koskevat kartellista aiheutuneiden vahinkojen korvaamista koskevia kanteita, kun se totesi, että SEUT 101 artiklaa on tulkittava siten, että julkinen elin, joka on myöntänyt kannustinlainoja kartellin kohteena olevien tuotteiden ostajille, voi vaatia kartellista…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/henkilot-jotka-eivat-toimi-kartellin-kohteena-olevilla-markkinoilla-voivat-vaatia-korvausta-kartellista-aiheutuneesta-vahingosta/
28.10.2019 Oikeusuutiset

Tosiasiallinen elatussuhde ei ole riittävä edellytys korvauksen saamiseksi vanhemman surmanneelta; korvauksen vaatijan on tullut olla surmansa saaneen elatuksen varassa

KKO:2019:96 Rikosvahingon korvaaminen – Vahingonkorvaus – Korvattava vahinko – Elatuksen menetys Henkirikoksen uhrina surmansa saaneet D ja E olivat kumpikin tukeneet taloudellisesti omia täysi-ikäisiä lapsiaan. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että kukaan lapsista ei ollut ollut surmansa saaneen elatuksen varassa, minkä vuoksi heillä ei ollut oikeutta saada korvausta elatuksensa…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/tosiasiallinen-elatussuhde-ei-ole-riittava-edellytys-korvauksen-saamiseksi-vanhemman-surmanneelta-korvauksen-vaatijan-on-tullut-olla-surmansa-saaneen-elatuksen-varassa/
2.7.2019 Oikeusuutiset

Jatkokäsittelylupa olisi tullut myöntää monimutkaisessa ja intressiltään merkittävässä regressikorvausasiassa

KKO:2019:62 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Muutosperuste – Ennakkoratkaisuperuste – Vakuutuksenantajan takautumisoikeus – Vahingonkorvaus Kiinteistöosakeyhtiön omistamassa rakennuksessa sijaitsevan ravintolan rasvakeittimessä oli alkanut vakava tulipalo, joka oli levinnyt ilmanvaihtokanavaan ja sitä pitkin rakennuksen ullakkokerrokseen. Vakuutusyhtiö oli maksanut vakuutuskorvauksia palosta aiheutuneista vahingoista neljälle yhtiölle ja yhdelle yksityishenkilölle. Vakuutusyhtiö vaati kanteessaan takautumisoikeutensa perusteella korvauksia…

https://asianajajaliitto.fi/2019/07/jatkokasittelylupa-olisi-tullut-myontaa-monimutkaisessa-ja-intressiltaan-merkittavassa-regressikorvausasiassa/
18.6.2019 Oikeusuutiset

KKOlta kaksi ratkaisua asfalttikartellin korvauksista kun osa korvausvaatimuksista oli vanhentunut

KKO:2019:57 Kilpailu – Kielletty kilpailunrajoitus – Vahingonkorvaus – Korvausvastuun jakaantuminen – Korvattava vahinko – Velan vanhentuminen – Vanhentumisen vaikutukset Oikeudenkäyntikulut – Arvonlisävero X Oy oli osallistunut asfalttialan kartelliin ja tehnyt kaupungin kanssa ylihintaisen sopimuksen. Kaupunki oli vaatinut korvausta kartellin aiheuttamasta vahingosta vain X Oy:ltä, ja kaupungin korvaussaatava muilta kartelliyhtiöiltä oli…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/kkolta-kaksi-ratkaisua-asfalttikartellin-korvauksista-kun-osa-korvausvaatimuksista-oli-vanhentunut/
24.5.2019 Oikeusuutiset

Oikeus kärsimyskorvaukseen määräytyy sen perusteella, mitä oikeushyviä teolla on loukattu

KKO:2019:48 Vahingonkorvaus – Korvattava vahinko – Kärsimys Pahoinpitely Pahoinpitely A oli B:n häneen kohdistamalta pahoinpitelyltä puolustautuakseen lyönyt tätä puukolla kaulaan. A:n syyksi oli luettu hätävarjelun liioitteluna tehty pahoinpitely. Korkein oikeus katsoi, että vaikka teossa oli käytetty teräasetta ja B:lle oli aiheutunut vakava vamma, A ei ollut teon vaikuttimet ja muut…

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/oikeus-karsimyskorvaukseen-maaraytyy-sen-peusteella-mita-oikeushyvia-teolla-on-loukattu/
22.10.2018 Oikeusuutiset

KHO: Velallisen epärehellisyydeksi katsottu palkan nostaminen ei johtanut verotuksen oikaisuun

KHO:2018:137 Henkilökohtaisen tulon verotus – Tulon veronalaisuus – Ansiotulo – Rikoksella aiheutettu vahinko – Vahingonkorvaus – Törkeä velallisen epärehellisyys – Korvauksen maksaminen A oli toiminut B Oy:n toimitusjohtajana. B Oy oli vuonna 2008 maksanut A:lle rahapalkkaa yhteensä noin 1,3 miljoonaa euroa. Kyseinen määrä oli verotettu A:n sanotun verovuoden ansiotulona. Helsingin…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/kho-velallisen-eparehellisyydeksi-katsottu-palkan-nostaminen-ei-johtanut-verotuksen-oikaisuun/