Kä­rä­jä­oi­keus vel­voit­ti ­pan­kin kor­vaa­maan hui­ja­tuksi tulleelle asiak­kaal­le lä­hes 44 000 eu­roa kor­koi­neen

10.1.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kuluttaja ja kilpailuvirasto:

Päijät-Hämeen käräjäoikeus hyväksyi kuluttajan kanteen Järvi-Hämeen Osuuspankkia vastaan tapauksessa, jossa pankin asiakkaalta oli tekstiviestihuijauksen avulla viety 44 000 euroa ja velvoitti pankin korvaamaan kuluttajalle 43 950 euroa korkoineen. Verkkopankkitunnusten kalasteluhuijauksissa kuluttajalla on maksupalvelulain perusteella oikeus hyvitykseen pankilta oikeudettomista maksutapahtumista, mikäli tämä ei ole menetellyt tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Järvi-Hämeen Osuuspankin kuluttaja-asiakas oli saanut elokuussa 2021 OP:n nimissä lähetetyn tekstiviestin, jossa varoitettiin asiakkaan tilivaroja koskevasta petoksesta. Viestissä kehotettiin asiakasta siirtymään OP:n verkkosivulle, jotta hän voisi estää petoksen. Asiakas oli siirtynyt viestissä olleen linkin kautta avautuneille valepankin sivuille, joiden sisältö vastasi Osuuspankin verkkopankkisivustoa. Asiakas syötti verkkopankkitunnuksensa valesivuille, koska luuli asioivansa pankin kanssa ja koska luuli näiden ohjeiden mukaisesti menetellen estävänsä petoksen. Tuntematon henkilö oli näin saatujen tietojen avulla siirtänyt tililtä 44 000 euroa ulkomaiselle pankkitililleen. Rahoja ei saatu palautettua asiakkaan tilille.

Pankkialan riidanratkaisuelin pankkilautakunta suositti ratkaisussaan yksimielisesti, että pankki ottaa vastatakseen pankkitilin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon siltä osin kuin se ylittää 50 euroa. Perusteena 50 euron vähennykseen oli asiakkaan huolimattomuus. Järvi-Hämeen Osuuspankki ei noudattanut pankkilautakunnan päätöstä. Pankki vetosi siihen, että asiakas oli antanut suostumuksen tilisiirrolle ja toissijaisesti siihen, että asiakkaan menettely oli ollut törkeän huolimatonta.

Oi­keu­den­käyn­tien suu­ri ku­lu­ris­ki pank­kia­siak­kai­den oi­keus­tur­van es­tee­nä

Kuluttaja-asiamies avusti kuluttajaa oikeudenkäynnissä. Keskeinen syy avustamiselle oli se, ettei pankki ole noudattanut pankkilautakunnan yksimielistä suositusta. Pankin asiakkailla ei ole edellytyksiä viedä tapauksia tuomioistuimen ratkaistavaksi oikeudenkäynneistä aiheutuvan suuren kuluriskin vuoksi. Tässä tapauksessa pankin oikeudenkäyntikuluvaatimus oli yli 57 000 euroa, vaikka asiaa käsiteltiin pääpiirteittäin saman aineiston perusteella pankkilautakunnassa.

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments