24.10.2022

Asianajajaliiton kampanja saavutti suuren yleisön

Asianajajaliitto toteutti näyttävän Löydä asianajaja -kampanjan syyskuussa 2022. Sen tavoitteena oli asianajajien työhön liittyvän tunnettuuden lisääminen suuren yleisön keskuudessa sekä julkiseen asianajajaluetteloon, Löydä asianajaja -palveluun ohjaaminen.

Kampanjan taustalla oli hallituksen vuonna 2020 teettämä mielikuvatutkimus asianajajista ja Asianajajaliitosta. Halusimme selvittää, millä perusteilla asianajajien asiakkaat hakeutuvat asianajajan palveluiden ääreen eli ymmärtääkö asiakas, millaista palvelua hän on ostamassa ja mitä hän voi tai mitä hänen kuuluu siltä vaatia.

Kyselyssä alle joka kymmenes vastaaja tiesi, mikä asianajaja on. Tähän oli mielestämme pakko tarttua ja kertoa suurelle yleisölle, miten asianajajat erottautuvat muista juristeista ja mitä asianajan velvollisuuksiin kuuluu. Asia koettiin tärkeäksi jo pelkästään asiakkaiden oikeusturvan kannalta. Kampanjan budjetti vahvistettiin hallituksen hyväksymässä ja valtuuskunnan käsittelemässä talousarviossa, valtuuskunta antoi erinomaista palautetta kampanjavideoista kevätkokouksessaan ja kampanja toteutettiin syyskuun aikana.

Kampanja oli siis suunnattu suurelle yleisölle, ja kampanja-aikana Asianajajaliitto näkyi valtakunnallisesti eri medioissa ja somekanavissa. Saavutimmekin runsaan näkyvyyden – esimerkiksi tv:ssä ja suoratoistossa mainoksiamme näki vähintään kerran 68 prosenttia 35–64-vuotiaista. Kaikkiaan kaikenikäisten katselukertoja oli yli 14 miljoonaa! Koska halusimme varmistua kampanjan vaikuttavuudesta, teetimme ulkopuolisella taholla kampanjasta myös erillisen laadullisen vaikuttavuustutkimuksen. Siihen vastasi yli 400 suomalaista ja tuloksia vertailtiin muihin vastaavantyyppisten kampanjoiden tuloksiin. Kampanjan kaikki tulokset esiteltiin hallitukselle lokakuun kokouksessa ja vastaavat tulokset tullaan esittämään myös valtuuskunnalle.

Tämän tutkimuksen valossa Asianajajaliiton kampanja ylitti lähes kaikilla mittareilla niin sanotun mediaanin eli tulokset olivat parempia kuin muilla vastaavilla kampanjoilla. Ainoastaan mainostajan tunnistamisessa ja tuntemisessa entuudestaan jäätiin selvästi jälkeen mediaanista. Tämä johtui tutkimuksen toimeenpanijan mukaan siitä, että Asianajajaliitto on ennestään mainostajana varsin tuntematon, koska tämä kampanja oli ensimmäinen laatuaan. Muut tulokset ovat tässä: Kyselyn vastaajat sitoutuivat mainontaan, eli mainoksista ja niiden luovasta toteutuksesta pidettiin ja sisällöt koettiin puhuttelevina. Mainontaa pidettiin vastaajien mukaan myös hyödyllisenä, erottuvana, selkeänä sekä sen koettiin antavan positiivisen mielikuvan mainostajasta. Mainonta oli myös aktivoinut kuluttajia – se oli erityisesti lisännyt ostoaikomusta sekä tiedonhakua aiheesta. Vastaajat antoivat poikkeuksellisen paljon avointa palautetta: ne olivat pääosin hyvin positiivisia ja niissä korostuvat viestin läpimeno, asianajajan löytäminen sekä myös kehut mainonnan luovasta toteutuksesta.

Teetimme kotisivujemme yhteistyökumppanimme avulla erillisen raportin siitä, miten ihmiset löysivät kampanjan avulla lisätietoa verkkosivujen käyttäjämäärien perusteella. Syyskuun aikana kampanjasivumme löydäasianajaja.fi oli koko sivustomme suosituin yksittäinen sivu ja jopa yli puolet kampanjasivulla vierailleista henkilöistä oli siirtynyt suoraan Löydä asianajaja -palveluun.

Koska tämän kampanjan tarkoitus oli erottua ja näkyä, kampanjavideomme herätti myös tunteita – niin positiivisia kuin negatiivisia. Sosiaalisen median kanaviemme kautta saimme myös yksittäisiä palautteita siitä, että kampanjan sisältö koettiin muita juristeja vähättelevänä ja joidenkin mielestä jopa asianajajien arvoa alentavana. Olemme pahoillamme, jos joidenkin mainontaan liittyvä henkilökohtainen kokemus on ollut ikävä ja herättänyt tunteen vastakkainasettelusta. Tämä ei tietenkään ollut kampanjamme tarkoitus, vaan yleisen tietoisuuden lisääminen siitä, että asianajaja on lailla säädetty ja suojattu ammattinimike.

Kampanjamme tarkoituksen tiivistää mielestäni parhaiten Asianajajaliiton puheenjohtaja Hanna Räihä-Mäntyharju syyskuisessa LinkedIn-postauksessaan: ”Koko työurani ajan sekä asiakkaat että kollegat ovat tuskailleet sitä, etteivät asianajajat erotu muista juristeista. Moni juristikaan ei tiedä, mitä erot ovat. Niitä ovat mm. työkokemusvaatimus, asianajajatutkinto, ammattitaidon ylläpitäminen pakollisella täydennyskoulutusvelvollisuudella, pakollinen vastuuvakuutus kaikissa asioissa sekä 24/7 valvonta niin työssä kuin vapaa-ajalla. Kuka näistä eroista kertoo, jos emme me itse? Asianajajaliiton kampanja on suunnattu suurelle yleisölle ja se on saanut todella paljon näkyvyyttä. Tosiasia on myös se, että mainos jää mieleen vain, jos se on herättänyt tunnereaktion. Sen kampanjamme on tehnyt. Kiitos siis kaikille tykänneille ja ei-tykänneille.”

Kirjoittaja

Niko Jakobsson

Asianajajaliiton pääsihteeri, VT

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments