30.10.2023

Sodan oikeussääntöjä on kunnioitettava

Terroristijärjestö Hamasin hyökkäyksestä käynnistynyt konflikti ja erityisesti Gazassa viime vuorokausien aikana kiihtyneet Israelin sotatoimet uhkaavat jo koko Lähi-idän turvallisuutta ja samalla maailmanrauhaa. Tuomitsemme kaikki siviileihin kohdistetut sotatoimet Israelissa ja Gazassa – kostotoimenpiteet on keskeytettävä ja rauha saavutettava. Sotarikokset on tutkittava ja saatettava riippumattomien tuomioistuinten ratkaistavaksi.

Kansainvälisen yhteisön jakaman yleisen käsityksen mukaan humanitaarisen oikeuden säännöt velvoittavat sodan osapuolia – osa näistä säännöistä on tilanteesta riippumatta sovellettavaa kansainvälistä tapaoikeutta. Israel on ratifioinut Haagin vuosien 1899 ja 1907 sekä Geneven vuoden 1949 humanitaariset sopimukset, jotka lisäpöytäkirjoineen velvoittavat siviilien suojaamiseen ja kieltävät omaisuuden tuhoamisen paitsi sellaisissa tilanteissa, joissa se on ehdottoman välttämätöntä sotatoimien tai turvallisuuden kannalta. Perus- ja ihmisoikeudet ovat jakamattomat, niitä on kunnioitettava ja ne on pyrittävä turvaamaan eri olosuhteissa – myös kriiseissä ja poikkeusoloissa. Sama koskee oikeusvaltioiden suvereniteettia.

Tulemme muiden eurooppalaisten asianajajaorganisaatioiden rinnalla sekä Euroopan asianajajaliittojen neuvosto CCBE:n ja kansainvälisen asianajajaliitto IBAn jäsenorganisaationa vetoamaan osapuoliin rauhan saavuttamiseksi sekä tarvittavien oikeudellisten keinojen käyttämiseksi sotarikosten tutkimiseksi. Vetoamme myös poliitikkoihin ja kansallisiin viranomaisiin kaikkien kansainvälisten yhteyksien käyttämiseksi, jotta sotatoimet päättyisivät.

Kirjoittaja

Niko Jakobsson

Asianajajaliiton pääsihteeri, VT

Tilaa
Ilmoita
6 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Javiera Marchant Aedo
7 kuukautta sitten

Kiitos, että otatte kantaa ettekä ole hiljaa kansanmurhan edessä. Arvostan tätä!

Ystävällisin terveisin,
Javiera Marchant Aedo
Yhdenvertaisuusasiantuntija, ihmisoikeusaktivisti

Nelli Tamminen
7 kuukautta sitten

Hienoa, että otatte kantaa asiaan! Meidän ei pidä vaieta kansanmurhan edessä. Kiitos teille!

Sade Mäntylä
7 kuukautta sitten

Kiitos kannanotosta! Hienoa, että näytätte esimerkkiä.

Hunderra Assefa
7 kuukautta sitten

On vähintäänkin harhaanjohtavaa sanoa, että konflikti alkoi Hamasin hyökkäyksestä. Jopa pintapuolinen ymmärrys konfliktista osoittaa, että ongelma ei missään nimessä siitä alkanut. Kiitos kuitenkin, että uskalsitte ottaa kantaa edes tämän verran.

Siiri Salminen
7 kuukautta sitten

Tämä oli tärkeä kannanotto. Ymmärrettävästi asianajajaliitossa nähdään lakien ja oikeuden merkitys. Ei ole yhden tekevää, jos joku valtio valitsee olla noudattamatta yhdessä luotuja sopimuksia, joilla turvataan ihmisoikeudet. Nyt kun vielä päättäjämme ymmärtäisivät tämän.

Jemina Fallenius
7 kuukautta sitten

Kiitos tärkeästä kannanotosta!